#

Wandelen in Zutphen

 
 

 
 
 
#

Coördinaten : Langs de Berkel
#RD - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in rijksdriehoeksmeting (x,y in meter). Deze kunnen in een GPS dat RD-coördinaten accepteert geprogrammeerd worden.
De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
 
X-coördinaat:   Y-coördinaat:   Beschrijving van het punt:
212 582 (m) 461 244 (m) Aldi zutphen
212 596 (m) 461 126 (m) Bushalte Warnsveld
212 661 (m) 461 059 (m) Winkelcentrum Warnsveld
213 057 (m) 461 298 (m) Parkeerplaats ...bos
213 240 (m) 461 412 (m) Nieuw knooppunt
213 367 (m) 461 358 (m) Nieuw
213 381 (m) 461 327 (m) Nieuw
213 399 (m) 461 285 (m) Nieuw knooppunt
213 642 (m) 461 497 (m) Langs de Beek
213 794 (m) 461 685 (m) Slingerend Beukenlaantje
213 835 (m) 461 739 (m) Beukenlaan Huize 't Velde
213 779 (m) 461 897 (m) Uitzicht Huize 't Velde
213 973 (m) 462 083 (m) Parkeerplaats Landgoed 't Velde
214 038 (m) 462 121 (m) Vijverpartij
214 134 (m) 462 148 (m) Jonge aanplant slingerlaantje
214 251 (m) 462 177 (m) Gebogen beukenlaan
214 208 (m) 462 233 (m) Belvedère
214 112 (m) 462 378 (m) Paadje langs de Berkel
213 989 (m) 462 481 (m) Bruggetje
213 835 (m) 462 432 (m) Kruising met het pad langs de Berkel
213 792 (m) 462 425 (m) Uitzicht over het berkeldal
213 683 (m) 462 362 (m) Eiland
213 669 (m) 462 318 (m) Vijverpartij Huize 't Velde
213 647 (m) 462 309 (m) Achterzijde Huize 't Velde
213 302 (m) 462 315 (m) Stuw in de Berkel
213 298 (m) 462 313 (m) Uitstroom van water
213 211 (m) 462 300 (m) Bruggen over de Berkel
213 079 (m) 462 329 (m) Vee in de weilanden
213 016 (m) 462 358 (m) Schaapsweide met populieren
212 922 (m) 462 394 (m) Modern Boeren bedrijf
212 728 (m) 462 336 (m) Langs de Berkel
212 620 (m) 462 327 (m) Landschap rondom de Berkel
212 437 (m) 462 273 (m) Boomgaard
212 247 (m) 462 280 (m) Brug Kerkepad
211 912 (m) 462 479 (m) Brug over de Berkel
211 782 (m) 462 367 (m) Herinrichting Berkel
211 726 (m) 462 385 (m) Uitzicht vanaf de brug
211 688 (m) 462 376 (m) Heg
211 623 (m) 462 367 (m) Zutphense IJsbaan
211 467 (m) 462 331 (m) Fietsersbrug
211 435 (m) 462 331 (m) Uitzicht over de ijsbaan
211 400 (m) 462 320 (m) Wandelpad langs de Berkeloever
211 339 (m) 462 298 (m) Modern woonhuis
211 248 (m) 462 302 (m) Berkeleiland
211 167 (m) 462 284 (m) Bank langs de Berkel
210 995 (m) 462 143 (m) Sutfene locatie: Lunette
210 883 (m) 462 132 (m) Hoekpand Coehoornsingel
210 896 (m) 462 034 (m) Watertoren
210 829 (m) 462 007 (m) Fruitboomgaard
210 796 (m) 461 991 (m) Uitzicht over de Grote gracht
210 729 (m) 462 036 (m) Vogelpark aan het Bongerdspad
210 671 (m) 462 052 (m) Hoek Stedelijk Lyceum
210 662 (m) 462 029 (m) Sarepta Hofje
210 635 (m) 461 931 (m) Berkelpoort
210 621 (m) 461 891 (m) Stadsmuur en Berkelpoort
210 543 (m) 461 906 (m) Kantoor Havenmeester
210 510 (m) 461 935 (m) Oude Berkelhaven
210 512 (m) 461 951 (m) Achterkant havenmeesterskantoor
210 512 (m) 461 958 (m) Dieserstraat
210 467 (m) 461 962 (m) Paardenwal
210 452 (m) 461 962 (m) Pettenfabriek Krukziener
210 422 (m) 461 962 (m) Wandelen en ontdekken
210 409 (m) 461 947 (m) De Berkel door Zutphen
210 358 (m) 461 964 (m) Samenspanning van elementen
210 320 (m) 461 980 (m) Fluisterboot rondvaart
210 313 (m) 462 011 (m) Oude Gemeentehuis??
210 275 (m) 462 083 (m) Stationsallee Zutphen
210 244 (m) 462 134 (m) Station Zutphen

Brug over de Berkel

Zutphense IJsbaan

#ETRS89 - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in ETRS89 (Noorderbreedte en Oosterlengte in graden, minuten en seconden). Aangezien dit bijna gelijk is aan WGS84 zijn deze coördinaten zonder problemen geschikt voor de meeste GPS'en.
De nauwkeurigheid is dezelfde als boven.
 
Noorderbreedte:   Oosterlengte:    Beschrijving van het punt:
52°8'11.00" NB 6°13'41.82" OL Aldi zutphen
52°8'07.18" NB 6°13'42.49" OL Bushalte Warnsveld
52°8'04.98" NB 6°13'45.86" OL Winkelcentrum Warnsveld
52°8'12.57" NB 6°14'06.83" OL Parkeerplaats ...bos
52°8'16.19" NB 6°14'16.52" OL Nieuw knooppunt
52°8'14.39" NB 6°14'23.17" OL Nieuw
52°8'13.38" NB 6°14'23.88" OL Nieuw
52°8'12.02" NB 6°14'24.81" OL Nieuw knooppunt
52°8'18.78" NB 6°14'37.71" OL Langs de Beek
52°8'24.81" NB 6°14'45.82" OL Slingerend Beukenlaantje
52°8'26.54" NB 6°14'48.01" OL Beukenlaan Huize 't Velde
52°8'31.67" NB 6°14'45.17" OL Uitzicht Huize 't Velde
52°8'37.62" NB 6°14'55.48" OL Parkeerplaats Landgoed 't Velde
52°8'38.82" NB 6°14'58.93" OL Vijverpartij
52°8'39.66" NB 6°15'03.99" OL Jonge aanplant slingerlaantje
52°8'40.55" NB 6°15'10.16" OL Gebogen beukenlaan
52°8'42.38" NB 6°15'07.94" OL Belvedère
52°8'47.11" NB 6°15'02.98" OL Paadje langs de Berkel
52°8'50.49" NB 6°14'56.57" OL Bruggetje
52°8'48.96" NB 6°14'48.44" OL Kruising met het pad langs de Berkel
52°8'48.75" NB 6°14'46.18" OL Uitzicht over het berkeldal
52°8'46.75" NB 6°14'40.41" OL Eiland
52°8'45.34" NB 6°14'39.64" OL Vijverpartij Huize 't Velde
52°8'45.05" NB 6°14'38.48" OL Achterzijde Huize 't Velde
52°8'45.38" NB 6°14'20.34" OL Stuw in de Berkel
52°8'45.32" NB 6°14'20.13" OL Uitstroom van water
52°8'44.93" NB 6°14'15.55" OL Bruggen over de Berkel
52°8'45.92" NB 6°14'08.62" OL Vee in de weilanden
52°8'46.88" NB 6°14'05.33" OL Schaapsweide met populieren
52°8'48.08" NB 6°14'00.41" OL Modern Boeren bedrijf
52°8'46.28" NB 6°13'50.17" OL Langs de Berkel
52°8'46.02" NB 6°13'44.48" OL Landschap rondom de Berkel
52°8'44.35" NB 6°13'34.83" OL Boomgaard
52°8'44.64" NB 6°13'24.84" OL Brug Kerkepad
52°8'51.21" NB 6°13'07.34" OL Brug over de Berkel
52°8'47.63" NB 6°13'00.44" OL Herinrichting Berkel
52°8'48.23" NB 6°12'57.50" OL Uitzicht vanaf de brug
52°8'47.96" NB 6°12'55.50" OL Heg
52°8'47.69" NB 6°12'52.07" OL Zutphense IJsbaan
52°8'46.58" NB 6°12'43.85" OL Fietsersbrug
52°8'46.59" NB 6°12'42.16" OL Uitzicht over de ijsbaan
52°8'46.25" NB 6°12'40.32" OL Wandelpad langs de Berkeloever
52°8'45.56" NB 6°12'37.10" OL Modern woonhuis
52°8'45.72" NB 6°12'32.31" OL Berkeleiland
52°8'45.17" NB 6°12'28.04" OL Bank langs de Berkel
52°8'40.67" NB 6°12'18.91" OL Sutfene locatie: Lunette
52°8'40.36" NB 6°12'13.02" OL Hoekpand Coehoornsingel
52°8'37.18" NB 6°12'13.64" OL Watertoren
52°8'36.33" NB 6°12'10.10" OL Fruitboomgaard
52°8'35.83" NB 6°12'08.36" OL Uitzicht over de Grote gracht
52°8'37.31" NB 6°12'04.86" OL Vogelpark aan het Bongerdspad
52°8'37.85" NB 6°12'01.82" OL Hoek Stedelijk Lyceum
52°8'37.11" NB 6°12'01.33" OL Sarepta Hofje
52°8'33.94" NB 6°11'59.86" OL Berkelpoort
52°8'32.66" NB 6°11'59.10" OL Stadsmuur en Berkelpoort
52°8'33.17" NB 6°11'55.00" OL Kantoor Havenmeester
52°8'34.12" NB 6°11'53.29" OL Oude Berkelhaven
52°8'34.64" NB 6°11'53.40" OL Achterkant havenmeesterskantoor
52°8'34.86" NB 6°11'53.40" OL Dieserstraat
52°8'35.01" NB 6°11'51.04" OL Paardenwal
52°8'35.01" NB 6°11'50.25" OL Pettenfabriek Krukziener
52°8'35.02" NB 6°11'48.67" OL Wandelen en ontdekken
52°8'34.54" NB 6°11'47.98" OL De Berkel door Zutphen
52°8'35.11" NB 6°11'45.31" OL Samenspanning van elementen
52°8'35.64" NB 6°11'43.32" OL Fluisterboot rondvaart
52°8'36.65" NB 6°11'42.97" OL Oude Gemeentehuis??
52°8'38.99" NB 6°11'41.01" OL Stationsallee Zutphen
52°8'40.65" NB 6°11'39.41" OL Station Zutphen


#Download GPX- of KML-Files
Je kunt de coördinaten van deze wandelroute ook downloaden in de volgende bestandsformaten:
  
Dit wandelproject ondersteunt het GPX-formaat. Meer informatie over het GPX-bestandsformaat (GPS Exchange) vind je op: www.topografix.com/gpx.asp.

Landschap rondom de Berkel

#Ga terug naar

#Einde wandeling en ga naar
  • Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl