#

Wandelen in Beek

 
 

 
 
 
#

Coördinaten : Heuvels rondom Beek
#RD - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in rijksdriehoeksmeting (x,y in meter). Deze kunnen in een GPS dat RD-coördinaten accepteert geprogrammeerd worden.
De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
 
X-coördinaat:   Y-coördinaat:   Beschrijving van het punt:
192 053 (m) 426 760 (m) Bartholomeus kerk
191 979 (m) 426 796 (m) Villa Rozenhof?
191 970 (m) 426 771 (m) Kerkhof met oorlogsmonument
191 964 (m) 426 751 (m) Nieuwbouw aan historisch plein
191 957 (m) 426 735 (m) Maria School
191 941 (m) 426 728 (m) Voormalige kostschool
191 876 (m) 426 760 (m) Nieuwe landhuizen
191 785 (m) 426 802 (m) Kastanjedal
191 807 (m) 426 903 (m) Vijver kastanjedal
191 832 (m) 426 950 (m) Gemeentehuis Beek Ubbergen
191 792 (m) 426 957 (m) Jugendstil panden
191 756 (m) 426 965 (m) Knooppunt Jugenstilwijk
191 637 (m) 426 907 (m) Hoekhuis met torentje
191 597 (m) 426 977 (m) Laan forse oude Eiken
191 572 (m) 427 017 (m) Tussen de weilanden door
191 481 (m) 427 015 (m) Uitzichtpunt Elysese Velden
191 405 (m) 427 004 (m) Vrijstaande Eik
191 320 (m) 427 106 (m) Heggen in het landschap
191 277 (m) 427 075 (m) Bankje onder boom
191 197 (m) 427 147 (m) Bankje met uitzicht
191 116 (m) 427 162 (m) Nabij de Natte Beek
191 029 (m) 427 232 (m) Langs de heuvels van Ubbergen
190 969 (m) 427 218 (m) Rondom Berg en Dal
190 917 (m) 427 357 (m) Uitzichtpunt Ooijpolder
190 908 (m) 427 357 (m) Namen in de bomen
190 895 (m) 427 352 (m) Gezicht op de Refter
190 796 (m) 427 243 (m) Beukenbossen bij Ubbergen
190 817 (m) 427 196 (m) Opvang regenwater
190 879 (m) 427 035 (m) Picknickplaats
190 843 (m) 426 983 (m) Parkeerplaats bij de Boterberg
190 919 (m) 426 889 (m) Oude Lindelaan
191 011 (m) 427 120 (m) Uitzichtpunt Boterberg met vliegdennen
190 998 (m) 427 035 (m) Lindelaan op de Boterberg
191 083 (m) 426 974 (m) Recreatie veld
191 230 (m) 426 682 (m) Erosie door oppervlakte water
191 329 (m) 426 496 (m) Trapje in het bos
191 382 (m) 426 384 (m) Zichtas op Persingen
191 447 (m) 426 458 (m) Lariksbos
191 483 (m) 426 534 (m) Trapjes
191 528 (m) 426 637 (m) Knooppunt Stollenberg
191 528 (m) 426 677 (m) Voet van de Ravenberg
191 657 (m) 426 737 (m) Knooppunt met trappetje
191 657 (m) 426 704 (m) Kabouterboom
191 664 (m) 426 682 (m) Kabouterroute
191 680 (m) 426 637 (m) Villa 't Kaempke
191 984 (m) 426 574 (m) Wasbekken Ubbergen
192 031 (m) 426 563 (m) Bamboe
192 078 (m) 426 523 (m) Trapjes
192 044 (m) 426 444 (m) Uitzicht over het dal
192 037 (m) 426 357 (m) Villa in Toscaanse sfeer
192 087 (m) 426 295 (m) Bovenleidingmast tramweg
192 076 (m) 426 190 (m) Plaats tramweg viaduct
192 102 (m) 426 156 (m) Parkeerplaats top Keteldal
192 174 (m) 426 140 (m) Uitzicht vanuit Keteldal
192 196 (m) 426 201 (m) Vriendschaps wegwijzer
192 205 (m) 426 232 (m) Toerisme in het Keteldal
192 393 (m) 426 178 (m) Knooppunt Vossenberg
192 518 (m) 426 263 (m) Uitzicht over het dal
192 619 (m) 426 308 (m) Heggen
192 657 (m) 426 346 (m) Uitzichtpunt Vossenberg
192 666 (m) 426 429 (m) Smorenhoek
192 655 (m) 426 462 (m) Informatiebord
192 612 (m) 426 536 (m) Voormalig grenskantoor
192 567 (m) 426 576 (m) Hotel Restaurant de Mussenberg
192 375 (m) 426 679 (m) Voormalig winkelpand aan de Rijksstraatweg
192 261 (m) 426 713 (m) ANWB kantoor (monument)
192 221 (m) 426 731 (m) Dalstation van de tram
192 143 (m) 426 771 (m) Beeld van een Wasvrouw
192 122 (m) 426 713 (m) Dorpsplein van Ubbergen
192 107 (m) 426 720 (m) Winkels aan het dorpsplein
192 071 (m) 426 726 (m) Oude Kerk
192 060 (m) 426 733 (m) Eetcafé de Witte
192 053 (m) 426 760 (m) Bartholomeus kerk

Vrijstaande Eik

Langs de heuvels van Ubbergen

#ETRS89 - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in ETRS89 (Noorderbreedte en Oosterlengte in graden, minuten en seconden). Aangezien dit bijna gelijk is aan WGS84 zijn deze coördinaten zonder problemen geschikt voor de meeste GPS'en.
De nauwkeurigheid is dezelfde als boven.
 
Noorderbreedte:   Oosterlengte:    Beschrijving van het punt:
51°49'41.56" NB 5°55'28.96" OL Bartholomeus kerk
51°49'42.74" NB 5°55'25.11" OL Villa Rozenhof?
51°49'41.93" NB 5°55'24.63" OL Kerkhof met oorlogsmonument
51°49'41.29" NB 5°55'24.31" OL Nieuwbouw aan historisch plein
51°49'40.77" NB 5°55'23.94" OL Maria School
51°49'40.55" NB 5°55'23.10" OL Voormalige kostschool
51°49'41.60" NB 5°55'19.72" OL Nieuwe landhuizen
51°49'42.98" NB 5°55'14.98" OL Kastanjedal
51°49'46.24" NB 5°55'16.17" OL Vijver kastanjedal
51°49'47.76" NB 5°55'17.50" OL Gemeentehuis Beek Ubbergen
51°49'47.99" NB 5°55'15.41" OL Jugendstil panden
51°49'48.26" NB 5°55'13.53" OL Knooppunt Jugenstilwijk
51°49'46.41" NB 5°55'07.30" OL Hoekhuis met torentje
51°49'48.69" NB 5°55'05.23" OL Laan forse oude Eiken
51°49'49.99" NB 5°55'03.94" OL Tussen de weilanden door
51°49'49.94" NB 5°54'59.19" OL Uitzichtpunt Elysese Velden
51°49'49.60" NB 5°54'55.22" OL Vrijstaande Eik
51°49'52.92" NB 5°54'50.82" OL Heggen in het landschap
51°49'51.93" NB 5°54'48.56" OL Bankje onder boom
51°49'54.28" NB 5°54'44.41" OL Bankje met uitzicht
51°49'54.78" NB 5°54'40.18" OL Nabij de Natte Beek
51°49'57.07" NB 5°54'35.67" OL Langs de heuvels van Ubbergen
51°49'56.63" NB 5°54'32.53" OL Rondom Berg en Dal
51°50'01.14" NB 5°54'29.86" OL Uitzichtpunt Ooijpolder
51°50'01.14" NB 5°54'29.39" OL Namen in de bomen
51°50'00.98" NB 5°54'28.71" OL Gezicht op de Refter
51°49'57.48" NB 5°54'23.50" OL Beukenbossen bij Ubbergen
51°49'55.95" NB 5°54'24.58" OL Opvang regenwater
51°49'50.73" NB 5°54'27.76" OL Picknickplaats
51°49'49.06" NB 5°54'25.86" OL Parkeerplaats bij de Boterberg
51°49'46.00" NB 5°54'29.79" OL Oude Lindelaan
51°49'53.45" NB 5°54'34.68" OL Uitzichtpunt Boterberg met vliegdennen
51°49'50.70" NB 5°54'33.97" OL Lindelaan op de Boterberg
51°49'48.71" NB 5°54'38.39" OL Recreatie veld
51°49'39.23" NB 5°54'45.96" OL Erosie door oppervlakte water
51°49'33.18" NB 5°54'51.06" OL Trapje in het bos
51°49'29.55" NB 5°54'53.78" OL Zichtas op Persingen
51°49'31.93" NB 5°54'57.20" OL Lariksbos
51°49'34.38" NB 5°54'59.11" OL Trapjes
51°49'37.70" NB 5°55'01.50" OL Knooppunt Stollenberg
51°49'38.99" NB 5°55'01.52" OL Voet van de Ravenberg
51°49'40.91" NB 5°55'08.28" OL Knooppunt met trappetje
51°49'39.84" NB 5°55'08.26" OL Kabouterboom
51°49'39.12" NB 5°55'08.62" OL Kabouterroute
51°49'37.66" NB 5°55'09.44" OL Villa 't Kaempke
51°49'35.55" NB 5°55'25.29" OL Wasbekken Ubbergen
51°49'35.19" NB 5°55'27.74" OL Bamboe
51°49'33.88" NB 5°55'30.18" OL Trapjes
51°49'31.33" NB 5°55'28.37" OL Uitzicht over het dal
51°49'28.52" NB 5°55'27.97" OL Villa in Toscaanse sfeer
51°49'26.50" NB 5°55'30.56" OL Bovenleidingmast tramweg
51°49'23.11" NB 5°55'29.94" OL Plaats tramweg viaduct
51°49'22.00" NB 5°55'31.29" OL Parkeerplaats top Keteldal
51°49'21.47" NB 5°55'35.04" OL Uitzicht vanuit Keteldal
51°49'23.43" NB 5°55'36.21" OL Vriendschaps wegwijzer
51°49'24.43" NB 5°55'36.70" OL Toerisme in het Keteldal
51°49'22.64" NB 5°55'46.49" OL Knooppunt Vossenberg
51°49'25.36" NB 5°55'53.05" OL Uitzicht over het dal
51°49'26.79" NB 5°55'58.34" OL Heggen
51°49'28.01" NB 5°56'00.34" OL Uitzichtpunt Vossenberg
51°49'30.70" NB 5°56'00.85" OL Smorenhoek
51°49'31.77" NB 5°56'00.28" OL Informatiebord
51°49'34.17" NB 5°55'58.07" OL Voormalig grenskantoor
51°49'35.48" NB 5°55'55.73" OL Hotel Restaurant de Mussenberg
51°49'38.86" NB 5°55'45.75" OL Voormalig winkelpand aan de Rijksstraatweg
51°49'39.98" NB 5°55'39.81" OL ANWB kantoor (monument)
51°49'40.58" NB 5°55'37.73" OL Dalstation van de tram
51°49'41.89" NB 5°55'33.67" OL Beeld van een Wasvrouw
51°49'40.02" NB 5°55'32.55" OL Dorpsplein van Ubbergen
51°49'40.25" NB 5°55'31.77" OL Winkels aan het dorpsplein
51°49'40.45" NB 5°55'29.89" OL Oude Kerk
51°49'40.68" NB 5°55'29.32" OL Eetcafé de Witte
51°49'41.56" NB 5°55'28.96" OL Bartholomeus kerk


#Download GPX- of KML-Files
Je kunt de coördinaten van deze wandelroute ook downloaden in de volgende bestandsformaten:
  
Dit wandelproject ondersteunt het GPX-formaat. Meer informatie over het GPX-bestandsformaat (GPS Exchange) vind je op: www.topografix.com/gpx.asp.

Beeld van een Wasvrouw

#Ga terug naar

#Einde wandeling en ga naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl