#

Wandelen bij Woeste Hoeve

 
 

 
 
 
#

Coördinaten : Dagwandeling door het Deelerwoud
#RD - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in rijksdriehoeksmeting (x,y in meter). Deze kunnen in een GPS dat RD-coördinaten accepteert geprogrammeerd worden.
De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
 
X-coördinaat:   Y-coördinaat:   Beschrijving van het punt:
193 685 (m) 457 065 (m) Parkeerplaats Woeste Hoeve
193 681 (m) 457 014 (m) Informatiebord Deelerwoud
193 592 (m) 456 886 (m) Heuvels in het bos
193 574 (m) 456 877 (m) Slingerpaadje
193 529 (m) 456 871 (m) Bosbessen
193 464 (m) 456 806 (m) Meerstammige eikenbomen
193 348 (m) 456 732 (m) Groei Dennen
193 321 (m) 456 614 (m) Knooppunt zwijnenraster
193 296 (m) 456 435 (m) Zwijnenpoel
193 263 (m) 456 182 (m) Spechtenboom
193 191 (m) 455 701 (m) Tracé snelweg A50
192 713 (m) 455 900 (m) Kruispunt Deelerwoud
192 684 (m) 455 699 (m) Productie bos
192 648 (m) 455 482 (m) Dode bomen en dood hout
192 608 (m) 455 243 (m) Stuifduintjes
192 592 (m) 455 142 (m) Uitzicht over de Kleine Heide
192 514 (m) 454 740 (m) WOB Wouters memorial
192 482 (m) 454 487 (m) Omgevallen boom
192 458 (m) 454 272 (m) Knooppunt op de Kleine Heide
192 046 (m) 454 123 (m) Gemaaide Heide
191 961 (m) 454 093 (m) Geplagde Heide
191 615 (m) 453 964 (m) Knooppunt dennenbos
191 313 (m) 453 856 (m) Oude Brinkhorsterweg
191 523 (m) 453 333 (m) Rustgebied voor dieren
191 311 (m) 453 161 (m) Vergraste Heide
190 991 (m) 452 926 (m) Zweefvliegveld Terlet
190 902 (m) 452 861 (m) Begraasde Boom
190 841 (m) 452 826 (m) Bankje met uitzicht
190 716 (m) 452 826 (m) IJstijd droogdal
190 620 (m) 452 835 (m) Oude heide
190 374 (m) 452 886 (m) Bosrand
190 271 (m) 453 262 (m) Grote Heide
190 282 (m) 453 315 (m) Kop van Deelen
190 296 (m) 453 369 (m) Oudste dorp van Nederland: Deelen
190 331 (m) 453 505 (m) Bankje met uitzicht
190 293 (m) 453 655 (m) Jachthuis Deelerwoud
190 269 (m) 453 760 (m) Laantje met eiken
190 222 (m) 453 957 (m) Knooppunt
190 063 (m) 453 856 (m) Boomstronken op akkers
189 911 (m) 453 814 (m) Oude houtwal / wildwal
189 649 (m) 453 684 (m) Uitzichtpunt
189 538 (m) 453 935 (m) Vergezicht
189 323 (m) 454 225 (m) Bankje
189 260 (m) 454 375 (m) Wildwissel
189 236 (m) 454 778 (m) Tuinplant/conifeer in het bos
189 515 (m) 454 811 (m) Knooppunt de Bruine Berg
189 589 (m) 454 704 (m) Rustgebied voor het wild
190 000 (m) 454 867 (m) Opdeling Deelerwoud
190 047 (m) 454 673 (m) Markering oude wegen
190 354 (m) 454 610 (m) Beuk
190 407 (m) 454 585 (m) Bankje in het rustgebied
190 805 (m) 454 315 (m) Ruisende vliegdennen
190 571 (m) 454 064 (m) Vastgelegde zandduinen
190 781 (m) 453 966 (m) Houtwal van Vliegdennen
190 897 (m) 454 080 (m) Vochtige plek met Pitrus
191 027 (m) 454 212 (m) Kruising in het Deelerwoud
191 143 (m) 454 330 (m) Bosbessen
191 454 (m) 454 632 (m) Edelherten observatie
191 749 (m) 454 673 (m) Dicht bos
191 966 (m) 455 124 (m) Hoek kleine Heide
192 091 (m) 455 290 (m) Hertenpaadje
192 120 (m) 455 411 (m) Stuifduintjes
192 165 (m) 455 583 (m) Zwijnenpoel of zoele
192 196 (m) 455 697 (m) Rustgebied voor dieren
192 216 (m) 455 755 (m) Grind
192 241 (m) 455 829 (m) Bankje rand van kapvlakte
192 313 (m) 456 059 (m) Beukenbosje
192 333 (m) 456 097 (m) Zwijnenpoel
192 673 (m) 456 687 (m) Krentenboompjes
192 688 (m) 456 690 (m) Wildraster
192 740 (m) 456 685 (m) Voorhuis Lebret's Hoeve
192 762 (m) 456 681 (m) Jachtopzienerswoning
192 811 (m) 456 649 (m) Rosmolen
192 813 (m) 456 672 (m) Gevelsteen Lebret's Hoeve
192 836 (m) 456 667 (m) Twee linden
193 294 (m) 456 614 (m) Wroetplek wilde zwijnen
193 321 (m) 456 614 (m) Knooppunt zwijnenraster
193 685 (m) 457 065 (m) Parkeerplaats Woeste Hoeve

Rustgebied voor dieren

Uitzicht over  de Kleine Heide

#ETRS89 - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in ETRS89 (Noorderbreedte en Oosterlengte in graden, minuten en seconden). Aangezien dit bijna gelijk is aan WGS84 zijn deze coördinaten zonder problemen geschikt voor de meeste GPS'en.
De nauwkeurigheid is dezelfde als boven.
 
Noorderbreedte:   Oosterlengte:    Beschrijving van het punt:
52°6'01.71" NB 5°57'06.49" OL Parkeerplaats Woeste Hoeve
52°6'00.06" NB 5°57'06.26" OL Informatiebord Deelerwoud
52°5'55.94" NB 5°57'01.53" OL Heuvels in het bos
52°5'55.66" NB 5°57'00.58" OL Slingerpaadje
52°5'55.47" NB 5°56'58.22" OL Bosbessen
52°5'53.39" NB 5°56'54.77" OL Meerstammige eikenbomen
52°5'51.02" NB 5°56'48.65" OL Groei Dennen
52°5'47.21" NB 5°56'47.18" OL Knooppunt zwijnenraster
52°5'41.43" NB 5°56'45.80" OL Zwijnenpoel
52°5'33.25" NB 5°56'43.96" OL Spechtenboom
52°5'17.70" NB 5°56'39.99" OL Tracé snelweg A50
52°5'24.26" NB 5°56'14.96" OL Kruispunt Deelerwoud
52°5'17.76" NB 5°56'13.36" OL Productie bos
52°5'10.75" NB 5°56'11.38" OL Dode bomen en dood hout
52°5'03.03" NB 5°56'09.18" OL Stuifduintjes
52°4'59.76" NB 5°56'08.30" OL Uitzicht over de Kleine Heide
52°4'46.78" NB 5°56'04.05" OL WOB Wouters memorial
52°4'38.60" NB 5°56'02.27" OL Omgevallen boom
52°4'31.65" NB 5°56'00.92" OL Knooppunt op de Kleine Heide
52°4'26.93" NB 5°55'39.23" OL Gemaaide Heide
52°4'25.97" NB 5°55'34.75" OL Geplagde Heide
52°4'21.88" NB 5°55'16.54" OL Knooppunt dennenbos
52°4'18.46" NB 5°55'00.64" OL Oude Brinkhorsterweg
52°4'01.49" NB 5°55'11.46" OL Rustgebied voor dieren
52°3'55.97" NB 5°55'00.27" OL Vergraste Heide
52°3'48.45" NB 5°54'43.38" OL Zweefvliegveld Terlet
52°3'46.36" NB 5°54'38.68" OL Begraasde Boom
52°3'45.25" NB 5°54'35.47" OL Bankje met uitzicht
52°3'45.27" NB 5°54'28.90" OL IJstijd droogdal
52°3'45.59" NB 5°54'23.87" OL Oude heide
52°3'47.29" NB 5°54'10.97" OL Bosrand
52°3'59.48" NB 5°54'05.71" OL Grote Heide
52°4'01.20" NB 5°54'06.30" OL Kop van Deelen
52°4'02.94" NB 5°54'07.06" OL Oudste dorp van Nederland: Deelen
52°4'07.33" NB 5°54'08.95" OL Bankje met uitzicht
52°4'12.19" NB 5°54'07.01" OL Jachthuis Deelerwoud
52°4'15.60" NB 5°54'05.79" OL Laantje met eiken
52°4'21.98" NB 5°54'03.39" OL Knooppunt
52°4'18.75" NB 5°53'55.01" OL Boomstronken op akkers
52°4'17.43" NB 5°53'47.01" OL Oude houtwal / wildwal
52°4'13.28" NB 5°53'33.21" OL Uitzichtpunt
52°4'21.43" NB 5°53'27.47" OL Vergezicht
52°4'30.86" NB 5°53'16.29" OL Bankje
52°4'35.72" NB 5°53'13.03" OL Wildwissel
52°4'48.77" NB 5°53'11.92" OL Tuinplant/conifeer in het bos
52°4'49.77" NB 5°53'26.58" OL Knooppunt de Bruine Berg
52°4'46.30" NB 5°53'30.43" OL Rustgebied voor het wild
52°4'51.48" NB 5°53'52.07" OL Opdeling Deelerwoud
52°4'45.19" NB 5°53'54.47" OL Markering oude wegen
52°4'43.08" NB 5°54'10.57" OL Beuk
52°4'42.26" NB 5°54'13.34" OL Bankje in het rustgebied
52°4'33.43" NB 5°54'34.14" OL Ruisende vliegdennen
52°4'25.36" NB 5°54'21.76" OL Vastgelegde zandduinen
52°4'22.14" NB 5°54'32.75" OL Houtwal van Vliegdennen
52°4'25.81" NB 5°54'38.88" OL Vochtige plek met Pitrus
52°4'30.05" NB 5°54'45.76" OL Kruising in het Deelerwoud
52°4'33.84" NB 5°54'51.89" OL Bosbessen
52°4'43.54" NB 5°55'08.34" OL Edelherten observatie
52°4'44.79" NB 5°55'23.85" OL Dicht bos
52°4'59.33" NB 5°55'35.42" OL Hoek kleine Heide
52°5'04.67" NB 5°55'42.05" OL Hertenpaadje
52°5'08.58" NB 5°55'43.62" OL Stuifduintjes
52°5'14.14" NB 5°55'46.05" OL Zwijnenpoel of zoele
52°5'17.82" NB 5°55'47.72" OL Rustgebied voor dieren
52°5'19.69" NB 5°55'48.80" OL Grind
52°5'22.08" NB 5°55'50.14" OL Bankje rand van kapvlakte
52°5'29.50" NB 5°55'54.01" OL Beukenbosje
52°5'30.73" NB 5°55'55.08" OL Zwijnenpoel
52°5'49.73" NB 5°56'13.17" OL Krentenboompjes
52°5'49.83" NB 5°56'13.96" OL Wildraster
52°5'49.65" NB 5°56'16.69" OL Voorhuis Lebret's Hoeve
52°5'49.52" NB 5°56'17.84" OL Jachtopzienerswoning
52°5'48.47" NB 5°56'20.41" OL Rosmolen
52°5'49.21" NB 5°56'20.52" OL Gevelsteen Lebret's Hoeve
52°5'49.05" NB 5°56'21.73" OL Twee linden
52°5'47.22" NB 5°56'45.77" OL Wroetplek wilde zwijnen
52°5'47.21" NB 5°56'47.18" OL Knooppunt zwijnenraster
52°6'01.71" NB 5°57'06.49" OL Parkeerplaats Woeste Hoeve


#Download GPX- of KML-Files
Je kunt de coördinaten van deze wandelroute ook downloaden in de volgende bestandsformaten:
  
Dit wandelproject ondersteunt het GPX-formaat. Meer informatie over het GPX-bestandsformaat (GPS Exchange) vind je op: www.topografix.com/gpx.asp.

Slingerpaadje

#Ga terug naar

#Einde wandeling en ga naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl