#

Wandelen op Schokland

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Zuidpunt Schokland
#Wandelroute in het kort
Vanaf het fietspad dat de contouren van het voormalige eiland Schokland volgt heb je soms prachtige uitzichten over het polderlandschap van de Noordoost Polder.
De wandelroute komt langs de terp waarop ooit het dorp Zuiderbuurt stond. Ook kom je langs de ruïne van van de kerk en de vuurtoren van het voormalige Ens op de zuidpunt van Schokland.
Het oude Middelbuurt is deels herbouwt. Het is nu een museum. De huisjes geven in het landschap een aardige indruk hoe het eiland Schokland er ooit uitgezien moet hebben.
De oude nederzetting op Schokland, Middelbuurt, is herbouwd in de vorm van een museum met restaurant. Je kunt er nog meer te weten komen over de geschiedenis van Schokland of bijkomen van de wandeling met een lekker kopje koffie.
Vanaf de route heb je over de landbouwpercelen heen een prachtig uitzicht op Middelbuurt.
Wandelroute: Zuidpunt Schokland
Latitude: 52.6376281246932 Longitude: 5.77175088089843

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Wegwijzer
Eindpunt: Wegwijzer
Lengte: 4,8 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 16
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

 • Geen gevonden

Horeca:

Links:
Wegwijzer

#Wegwijzer
Bij deze ANWB wegwijzer voor fietsers is een startpunt voor wandelingen over het voormalige Zuiderzee eiland Schokland. Op de meeste fietsknooppunten worden ANWB paddenstoelen voor fietsers neergezet. Deze ontsierend de blik op het landschap minder dan dit soort wegwijzers. Nadeel van de paddenstoelen is dat ze alleen te lezen zijn als je van de fiets afstapt. Op punten waar stilstaande fietsers een gevaar kunnen vormen staan dus ANWB wegwijzers.
Route:

 • Neem het fietspad richting ruïne en de vuurplaat.
 • Loop door tot je rechts van het fietspad een uitzicht hebt en er een bankje staat.


Bankje met uitzicht

#Bankje met uitzicht
Langs de route staat een bankje om even op uit te rusten. Je kunt tegelijkertijd genieten van een prachtig uitzicht over het uitgestrekte polderlandschap. Hier en daar een boerderij en rijtjes bomen die als pluimpjes aan de horizon staan. Vooral in de winter is zo'n rijtje laanbomen een silhouet dat doet denken aan een fijne gedetailleerde pentekening.
Route:

 • Vervolg je route over het fietspad tot het fietspad voor even omhoog gaat het voormalige eiland op en je op een splitsing van paden uitkomt.


Informatie bord

#Informatie bord
Bij dit informatiebord komen verschillende routetrajecten samen. Overal op- en rondom het voormalige Zuiderzee eiland staan van dit soort informatieborden met informatie over de geschiedenis van Schokland.
Dat Schokland ooit een eiland was dat een eind boven de zeebodem uitstak kun je goed zien aan het betonnen fietspad dat aan beide kanten naar beneden loopt.
Route:

 • Neem het pad langs de rand van de landbouwpercelen in zuidelijke richting. (Dit is met de bosrand rechts van het pad en de landbouwpercelen links van het pad.)
 • Loop door tot je op een splitsing van paden het fietspad tegenkomt.


Splitsing zuid

#Splitsing zuid
Op dit punt splitst de wandelroute zich in een wandelroute die langs de bosrand loopt en een andere die het fietspad volgt dat door het bos loopt. Dit bos volgt als een begrenzing de contour van het voormalige eiland.
In onze software is op zo'n punt een knooppunt nodig. Beide paden hebben een eigen charme: het fietspad slingert door de strook bos en biedt vergezichten over het polderlandschap. Het pad lang de akkers geeft vergezichten over de landbouwpercelen op het voormalige eiland.
Route:

 • Neem het fietspad in zuidelijke richting. (Dit is met het bos rechts en het landbouwperceel links.)
 • Loop door tot je bij de zuidpunt van Schokland op een splisting van fietspaden terecht komt.


Knooppunt Schokland Zuid

#Knooppunt Schokland Zuid
Op dit knooppunt bij de zuidpunt van Schokland verlaat het fietspad het eiland.
Om verschillende routetrajecten aan elkaar te knopen zijn in de software van dit wandelprojecten knooppunten nodig. Dit is zo'n knooppunt. Ons systeem van knooppunten en routetrajecten zorgt ervoor dat je ook zelf naar eigen smaak wandelroutes kan samenstellen. Probeer het maar eens met de optie 'plan je eigen route' onder wandelingen in het wandelingen-menu.
Route:

 • Neem het fietspad richting de vuurplaat, de kerk ruïne en het museum in Middelbuurt.
 • Loop door tot je rechts van het fietspad een grasveld met een baksteen cirkel erin ziet liggen.


Voormalige vuurtoren

#Voormalige vuurtoren
Op de zuidpunt van Schokland werd in 1825 een vuurtoren gebouwd op schepen op de Zuiderzee de weg rondom het eiland te wijzen. De stenen ring in het grasveld geeft aan waar het fundament van deze vuurtoren van Schokland heeft gestaan. Na de ontruiming van 1859 was het eiland verlaten. Vanaf 1862 verbleven nog enkele rijksambtenaren op Schokland waaronder de vuurtorenwachter voor de vuurtoren op de zuidpunt. De bewoning heeft tot 1941 geduurd.
Route:

 • Vervolg je route over het fietspad tot je rechts van het fietspad de ruïne van de kerk ziet liggen.


Kerk ruïne van Ens

#Kerk ruïne van Ens
Hier op de zuidpunt van het voormalige Zuiderzee eiland Schokland is de ruïne van de kerk van oud Ens te vinden. De fundamenten van deze kerk zijn nog steeds in gebruik als een grafmonument. Bij een hevige storm in 1829 spoelden de graven rondom de kerk weg. De restanten zijn na de storm verzameld en overgebracht naar Amsterdam. Daar zijn ze bewaard tot het droogvallen van de polder. Daarna zijn de restanten herbegraven in deze kerk ruïne.
Aan de fundamenten is ook te zien dat er twee verschillende bouwfasen van de kerk te onderscheiden zijn. De oude kerk werd te klein en op dezelfde plaats is een nieuwe grotere kerk gebouwd met behoud van de toren.
Route:

 • Vervolg je route over het fietspad met een scherpe bocht naar links mee.
 • Je staat nu bij een rij scheefgegroeide bomen.


Grensbomen

#Grensbomen
In de vorige eeuw is er ter markering van het voormalige Eiland een rij laanbomen, in dit geval essen aangeplant. Zo kun je zien en beleven hoe klein het eiland al die jaren eigenlijk geweest is. Je moet je voorstellen dat het geheel door water omgeven was.
Omdat deze rij essen (Fraxinus) erg in de wind staat, die hier vaak vanuit het zuidwesten blaast, zijn de bomen een beetje scheefgegroeid in de loop van de jaren. Als er naast de zeewind ook nog zout zou wordt meegevoerd uit zee, groeien deze bomen snel nog veel schever.
Route:

 • Loop verder over het fietspad tot je rechts van het fietspad een huisje en een waterput ziet staan.


De Zuidert

#De Zuidert
Je staat nu bij de terp waarop het voormalige dorp de Zuidert van Schokland, ook wel Zuiderbuurt genoemd, lag. De terp was ook voorzien van een waterput waar lange tijd zoet water in te vinden was. Ondanks dat het hele eiland door zout zeewater omgeven was, zorgden het zand en de kleipakketten ervoor dat er op grotere diepte zoet water beschikbaar was als drinkwater.
Waar op Schokland geen zoet water voorhanden was, werd dit aangevoerd per schip.
Route:

 • Loop door over het fietspad tot je op een splitsing met een pad van links tussen de landbouwpercelen door uitkomt.


Noord en zuid Schokland

#Noord en zuid Schokland
In de loop van de 16e en 17e eeuw was Schokland een redelijk groot eiland dat in de voormalige Zuiderzee lag. Het Noordelijke gedeelte was eigendom van de stad Amsterdam. Het zuidelijke deel behoorde aan de Provincie Overijssel. Toen in de 19e eeuw er slechts drie terpen over waren en er weer eens een grote stormvloed was geweest in 1829, heeft men in 1859 het eiland verplicht ontruimd. Het was te gevaarlijk hier te wonen.
Pas bij de drooglegging van de Noord-oostpolder heeft men de vroegere Middelbuurt in oude stijl herbouwd.
Route:

 • Neem het fietspad in noordelijke richting. (Dit is richting de huisjes van het museum Middelbuurt.)
 • Volg het fietspad met de bocht naar rechts.
 • Aan het einde van de bocht het paadje naar rechts de polder in nemen en een klein stukje de polder inlopen tot je een goed zicht hebt op de kerk van Middelbuurt.


Gezicht op de Enserkerk

#Gezicht op de Enserkerk
Op deze plek in de polder rondom het voormalige Zuiderzee eiland Schokland heb je een goed zicht op de kerk van Middelbuurt, de Enserkerk, en enkele van de huisjes die nu het open lucht museum herbergen.
De Enserkerk was eigendom van de Nederlands hervormde gemeente, op dit moment is er een oudheidkundig museum in gevestigd. Het gebouw is in 1834 gebouwd ter vervanging van een ouder Gotisch gebouw met een Romaanse toren, grotendeels van hout op een stenen fundament. De eerste kerk werd op deze plek rond 1717 gebouwd ter vervanging van de kerk op de zuidpunt van Schokland. Het houten kerkje kreeg het zwaar te verduren tijdens de watersnoodramp van 1825 en was rond 1830 rijp voor de sloop. Met subsidie van het rijk werd het huidige gebouw in 1834 gebouwd.
De klok in de toren is de originele kerkklok gegoten in 1710 in Amsterdam. In de oorlog werd de klok voor de bezetter verborgen en via een aantal omzwervingen in de Noordoost Polder kwam hij weer in de originele toren terecht.
Route:

 • Draai je om en loop terug naar het fietspad.
 • Sla rechts af op het fietspad en loop door tot je op het plein voor het museum staat.


Museum en Restaurant Schokland

#Museum en Restaurant Schokland
Een deel van het vroegere dorp Middelbuurt is in de loop van de jaren hersteld en is nu een openluchtmuseum.
Je kunt er veel leren over de lange geschiedenis van het eiland Schokland. Al in de ijstijden was het een plek waar de mammoeten graasden. In de Steentijd en later in de Bronstijd was het eiland veel groter. Gezien de bodemvondsten is het altijd bewoond geweest. Restanten van schepen zijn bij de drooglegging van de Noordoostpolder van 1940-september 1942 hier in de directe omgeving gevonden.
Route:

 • Loop over de parkeerplaats van het museum tot je op een kruising met de provinciale weg uitkomt.


Knooppunt Museum Schokland

#Knooppunt Museum Schokland
Bij de inrit naar de parkeerplaats van Middelbuurt en het Museum Schokland ligt dit knooppunt om verschillende wandelroutetrajecten aan elkaar te koppelen.
Route:

 • Neem het fietspad links langs de weg richting Nagele en Urk.
 • Sla vrijwel meteen links af en steek het bruggetje over.
 • Na het bruggetje rechts afslaan en het pad langs de rand van het weiland parallel aan het fietpad volgen tot je aan de andere kant op een splitsing van paadjes langs de rand van het weiland staat.


Uitzicht over Schokland

#Uitzicht over Schokland
Op dit punt kun je genieten van alle verschillende soorten uitzichten die je op het voormalige Zuiderzee eiland Schokland hebt. Let bijvoorbeeld op de landbouwpercelen of de groene coulissen die het eiland omsluiten die doorsneden worden door de schattige houten huisjes van Middelbuurt, of wat dacht je van de seriematig gebouwde Noordoostpolder boerderij achter je?
Route:

 • Neem het pad langs de rand van het boeren erf.
 • Sla recht af en loop door tot je op een T-splitsing met een tractorpad uitkomt.


Gezicht op Middelbuurt

#Gezicht op Middelbuurt
Het gezicht op Middelbuurt dat je vanaf dit knooppunt van wandelpaden hebt is misschien wel het bekendste beeld van Schokland. Als een speels ensemble van allerlei verschillende daken steekt het herbouwde dorpje Middelbuurt met zijn houten huisjes tegen de groene omgeving en de blauwe lucht af. Als je er tijdens de wandeling een aantal keer naar kijkt lijken de daken te dansen; iedere keer ziet het er anders uit. Het contrast met het streng ontworpen en ingerichte polderlandschap eromheen kan niet groter zijn.
Het voormalige eiland Schokland en het herbouwde dorpje Middelbuurt staan sinds 1996 op de lijst van Unesco Wereld erfgoed.
Route:

 • Neem het pad langs de boerderij in zuidelijke richting. (Met de boerderij links van het pad.)


Polder Boerderij

#Polder Boerderij
Nieuw knooppunt. Vanaf 1947 werd er begonnen met de uitgifte van land in de Noordoostpolder. De nieuwe boeren werden streng geselecteerd. Ze kwamen voornamelijk uit Zeeland (onder andere uit Walcheren dat in 1944 door de geallieerden onder water was gezet), Noord-Holland en Friesland. Er was veel werk voor heel veel verschillende ambtenaren om het nieuwe land economisch rendabel te maken. Zo was er een speciale groep van deskundigen, die voor de inscharing van vee in deze nieuwe polder zorg droeg. Je wilde toch wel graag met een gezonde veestapel beginnen.
Route:

 • Neem de parallelweg over de parkeerplaats.
 • Loop door tot je bij een ANWB wegwijzer voor fietsers (rechts van de weg) uitkomt.


Wegwijzer

#Wegwijzer
Bij deze ANWB wegwijzer voor fietsers is een startpunt voor wandelingen over het voormalige Zuiderzee eiland Schokland. Op de meeste fietsknooppunten worden ANWB paddenstoelen voor fietsers neergezet. Deze ontsierend de blik op het landschap minder dan dit soort wegwijzers. Nadeel van de paddenstoelen is dat ze alleen te lezen zijn als je van de fiets afstapt. Op punten waar stilstaande fietsers een gevaar kunnen vormen staan dus ANWB wegwijzers.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl