#

Wandelen op Schokland

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Rondje Schokkerbos
#Wandelroute in het kort
Al wandelend kun je genieten van de natuurlijk vormgegeven landbouwpecelen op het voormalige Zuiderzee eiland Schokland met hun prachtige groene coulissen.
Een kunstenaarscollectief heeft in 2013 verschillende kunstwerken op Schokland neergezet. Al wandelend kom je langs een bijzondere bank.
De route loopt door een bos waar veel bomen omgevallen zijn door hun ondiepe worteling. Vervolgens ga je over een kluppelpad de open vlakte van de polder met haar mooie vergezichten op.
Bij het droogvallen van de polder werden veel verschillende soorten gesteente op de voormalige zeebodem gevonden. Midden in het Schokkerbos is daarom een gesteentetuin ingericht. Allerlei verschillende soorten gesteente zijn er te bewonderen en er is een bezoekerscentrum van het Flevolandschap.
Om het Schokkerbos aan te leggen zijn eerst een reeks slootjes gegraven om het gebied te ontwateren.
Wandelroute: Rondje Schokkerbos
Latitude: 52.6464053159795 Longitude: 5.77274373952714

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Parkeerplaats Schokkerbos
Eindpunt: Parkeerplaats Schokkerbos
Lengte: 4,8 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 25
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

 • Geen gevonden

Horeca:

 • Geen gevonden

Links:
Parkeerplaats Schokkerbos

#Parkeerplaats Schokkerbos
Midden in het Schokkerbos buiten het hek van de gesteentetuin ligt een parkeerplaats voor ongeveer 10 auto's. Deze parkeerplaats wordt in tegenstelling tot die bij de gesteentetuin 's avonds niet afgesloten en is dus erg geschikt voor het maken van lange wandelingen over het voormalige Zuiderzee eiland Schokland.
Route:

 • Neem vanaf de parkeerplaats het paadje dat naast het informatiebord het bos inloopt.
 • Loop door tot je op een splisting met een pad van links uitkomt. (Het pad van links komt vanaf een bruggetje.)


Bruggetje

#Bruggetje
Bij dit bruggetje is een knooppunt waar verschillende wandelroutes samen komen. Door het aanleggen van dit soort bruggetjes over de sloten neemt het aantal mogelijke wandelroutes toe.
Route:

 • Neem het pad met het bruggetje aan je linker hand.
 • Loop door tot je door een bos met allemaal slootjes loopt.


Bos met afwateringsgreppels

#Bos met afwateringsgreppels
In de polder staat het grondwater altijd slechts een klein stukje onder het maaiveld. Bomen wortelen tot aan het grondwater, want diepere wortels gaan dood en rotten snel weg.
Om de bomen toch voldoende houvast in de grond te geven zijn hier op regelmatige afstand afwateringsgreppeltjes in het bos aangelegd. Deze ontwateren het bos en het zand uit de greppeltjes verhoogt het maaiveld. Zo houden de bomen droge voeten en geven de wortels meer verankering voor de kronen.
Route:

 • Loop verder tot je op de parkeerplaats van de gesteententuin staat.


Parkeerplaats Gesteentetuin

#Parkeerplaats Gesteentetuin
Op dit parkeerterrein kun je gratis parkeren met de auto om van hieruit een rondje te wandelen door de gesteente tuin en de naaste omgeving. Er is plaats voor een dertig tal auto's. Het pad door de gesteentetuin is geschikt voor rolstoelgebruikers en daarmee ook voor kinderwagens.
LET OP om vijf uur gaat de slagboom dicht.
Route:

 • Loop over de parkeerplaats van de gesteentetuin richting het bezoekerscentrum.


Bezoekerscentrum Gesteentetuin

#Bezoekerscentrum Gesteentetuin
Het Flevo Landschap heeft midden in het Schokkerbos bij de gesteentetuin een bezoekerscentrum ingericht. In het bezoekerscentrum vind je informatie over de natuur in Flevoland en speciaal over verschillende soorten mineralen, die hier gevonden zijn.
Ook kun je een wandeling maken door de gesteentetuin waar je allerlei soorten gesteente kunt bekijken. Veel van de gesteenten die tentoongesteld worden zijn op de bodem van de polder gevonden toen die droogviel. Ze kwamen met het ijs mee uit Noord-Europa.
Route:

 • Loop vanaf het bezoekerscentrum het pad door de gesteentetuin met de klok en de nummers mee.
 • Loop een klein stukje door tot je rechts van het pad de contouren van twee schepen ziet liggen.


Scheepswrakken

#Scheepswrakken
Scheepswrakken werden gevonden toen de polder droogviel. Stukken hout staken uit de bodem van het ijsselmeer. Om stabiel op het water te liggen is het nodig om de schepen een bepaald gewicht te geven. Dat werd gedaan door in een compartiment onder het dek keien te stoppen. Deze ballast die onder in de schepen zit in de vorm van stenen lag in veel gevallen nog op zijn plaats. Het toevoegen van ballast om een schip meer stabiel op de golven te maken was een gebruik sinds de tijd van de Viking schepen. De scheepswrakken die in de drooggevallen polder uit de bodem staken zagen er zo uit als hier in de gesteentetuin.
De vindplaats van scheepswrakken is in het landschap van de polder gemarkeerd met een scheepje op een paal. In het museum van Schokland kun je zien waar ze overal liggen.
Route:

 • Volg het paadje door de gesteentetuin tot je over een breed pad loopt.
 • Sla rechts af en loop door tot je bij de keileem vlakte uitkomt.


Keileem vlakte

#Keileem vlakte
Toen de polder pas droog kwam te liggen, bestond de grond vaak uit een vlakte met enkele grote en heel veel kleinere veldkeien, die tot dan toe op de bodem van de zee hadden gelegen. Om een indruk van deze oorspronkelijke bodem te behouden is deze bodem hier in de gesteentetuin onveranderd geconserveerd.
Om de grond voor de landbouw geschikt te maken, werden de vele keien eruit gehaald en gebruikt om de dijken van de oude Zuiderzee, na de afsluiting IJsselmeer genoemd, te versterken.
Route:

 • Loop door het bos in achter de keileem vlakte.
 • Sla op de T-splitsing bij de vijver links af en volg het pad tot je rechts na de bocht een grote verzameling stenen ziet liggen.


Gesteentetuin

#Gesteentetuin
In deze Gesteentetuin kun je veel stenen uit het beroemde Keienboek: Mineralen, Gesteenten en Fossielen in Nederland van P. van der Lijn, zelf zien en in detail bekijken. Je krijgt zo een betere beeld van de geologie van Nederland en de Scandinavische landen. Je leert er dat gesteenten op heel verschillende manier zijn ontstaan in de aardkorst en dat je dat aan de samenstelling van de mineralen erin kan herkennen. Omdat bepaalde kleuren van graniet bijvoorbeeld alleen op het eiland Bornholm bij Zweden worden gevonden, weten we dat granieten die er xo uitzien, door het landijs vanaf Bornholm in de laatste ijstijd hier naar Nederland zijn getransporteerd.
Route:

 • Loop een stukje rechtdoor tot je rechts van het pad een plas ziet liggen met een paadje van stammetjes om de plas over te steken.


Paadje over het water

#Paadje over het water
Naast een informatieve functie heeft de gesteententuin nog een functie als speelplaats. Het paadje over de vijver is daar een onderdeel van. Als je wilt kun je via een paadje over de paaltjes de vijver oversteken zonder natte voeten te krijgen.
Route:

 • Blijf het paadje volgen tot je links van het pad een beestenhotel ziet staan.


Bijenhotel of Beestentoren

#Bijenhotel of Beestentoren
In de gesteentetuin langs het pad staat deze beestentoren. De gaatjes in het hout bieden solitaire bijen en wespen een plaats om te overwinteren en ook andere insecten vinden er hun plekje om zich te vermeerderen. Door gebrek aan oud hout in het bos hebben deze soorten het moeilijk om zich staande te houden. Dit soort bijenhotels ondersteund tijdelijk de overleving van deze soorten.
Route:

 • Volg het paadje door een U-bocht tot je weer voor het bezoekerscentrum van de gesteentetuin staat.


Bezoekerscentrum Gesteentetuin

#Bezoekerscentrum Gesteentetuin
Het Flevo Landschap heeft midden in het Schokkerbos bij de gesteentetuin een bezoekerscentrum ingericht. In het bezoekerscentrum vind je informatie over de natuur in Flevoland en speciaal over verschillende soorten mineralen, die hier gevonden zijn.
Ook kun je een wandeling maken door de gesteentetuin waar je allerlei soorten gesteente kunt bekijken. Veel van de gesteenten die tentoongesteld worden zijn op de bodem van de polder gevonden toen die droogviel. Ze kwamen met het ijs mee uit Noord-Europa.
Route:

 • Loop vanaf het bezoekerscentrum de parkeerplaats over tot je op een splitsing met een bospad van rechts uitkomt.


Parkeerplaats Gesteentetuin

#Parkeerplaats Gesteentetuin
Op dit parkeerterrein kun je gratis parkeren met de auto om van hieruit een rondje te wandelen door de gesteente tuin en de naaste omgeving. Er is plaats voor een dertig tal auto's. Het pad door de gesteentetuin is geschikt voor rolstoelgebruikers en daarmee ook voor kinderwagens.
LET OP om vijf uur gaat de slagboom dicht.
Route:

 • Loop vanaf de parkeerplaats een klein stukje richting de uitgang tot je links van de weg een paadje het bos in ziet gaan bij een bord over boommarters.


Boommarters

#Boommarters
Zeventig jaar na drooglegging van deze polder hebben ook de dieren van het vaste land zich hier gevestigd. Bij de drooglegging is er veel onderzoek gedaan naar de natuurlijke invasie van soorten. Eerst zijn er meestal de vliegende dieren. pas later komen de roofdieren als de boommarters en de vos.
Ook de planten die zich met zaden via de lucht verspreiden zijn er meestal eerder dan die een andere wijze van verspreiding hebben. Toch zijn er speciale planten die de mens overal volgen, en dat is o.a. de breedbladige weegbree.
Route:

 • Neem het paadje dat achter het bord met de boommarter het bos inloopt.
 • Loop door tot je een aantal omgevallen bomen ziet liggen.


Ondiepe worteling

#Ondiepe worteling
In de polder zit het grondwater nooit erg diep onder het maaiveld. Hierdoor hoeven de wortels van de bomen niet erg diep in de grond te zitten om bij het water te komen. Gaan ze wel dieper de grond in dan rotten ze weg. Wordt de boom te hoog dan bieden de wortels bij een storm niet genoeg verankering en valt de boom om zoals op deze plek met verschillende bomen gebeurd is.
Route:

 • Volg het paadje verder al slingerend door het bos tot je bij een kluppelpad uitkomt.
 • Loop door tot je een paar meter voor het einde van het kluppelpad in het open terrein de elfenbankjes ziet.


Elfenbankjes

#Elfenbankjes
Op de paaltjes van het knuppelpad groeien verschillende soorten Elfenbankjes. Het lijkt alsof elke soort hout in het knuppelpad zijn eigen soort elfenbankjes heeft. Deze schimmels verteren langzaam het dode hout van de knuppeltjes. Er is dus regelmatig onderhoud nodig.
Route:

 • Loop door tot het einde van het kluppelpad.


Knuppelpaadje

#Knuppelpaadje
Na het droogvallen van de polders bleef een drassige IJsselmeerbodem over. Om bij de ontginning van de polder niet weg te zakken in de drassige bodem werden dit soort knuppelpaadjes aangelegd. Knuppels zijn houtjes die op lengte gemaakt zijn voor in de kachel. Daaraan dankt een knuppelpaadje zijn naam.
In moerassige gebieden zijn dit type paadjes al bekend van 40000 v. Chr. ook de Romeinen maakten van dit soort paden veel gebruik.
Route:

 • Steek het open terrein schuin naar rechts over tot je aan het einde van het weiland bij een bord uitkomt.


Uitzicht

#Uitzicht
Vanaf de hoek van het Sleedoorn struweel loopt het wandelpad (blote voeten-pad) dwars door het weiland van de boeren. Er kan dus los vee lopen. Laat de beesten met rust en ga ze niet aaien.
Je hebt hier een breed vergezicht over het polderlandschap. Geniet van de boerderijen verscholen in de boomgroepen afgewisseld met de uitgestrekte landbouwpercelen, zo ver het oog reikt.
Kijk je de andere kant op dat zie je in de verte het Schokkerbos liggen.
Route:

 • Volg het pad bij het bord met een bocht naar rechts.
 • Loop een paar meter door tot je rechts een struweel van sleedoorns ziet.


Doornig struweel

#Doornig struweel
Een doornig struweel wordt gevormd door sleedoorns en meidoorns. Door de stekels aan de takken, nestelen er graag kleine zangvogels in. De jagende roofvogels wagen zich niet in deze doornige omgeving. In de herfst geven de stuiken de trekvogels een lekker maaltje bessen, en in het broedseizoen zijn er veel spinnetjes en andere insecten tussen de dichte takken te vinden voor al die kleine broedvogels.
Route:

 • Loop door tot je op een asfaltweg uitkomt.


Y-Splitsing

#Y-Splitsing
Op dit punt splitst de route van ons wandelroutenetwerk zich . Je kunt vanaf hier de gesteentetuin op twee manieren bereiken. Dat kan via het asfalt of (dankzij de medewerking van grondeigenaren rondom het Schokkerbos) via het wandelpad over boerenland en door het Schokkerbos. Deze laatste route is een deel van het blote voeten pad, dus war let je?
Route:

 • Neem vanaf de Y-splitsing de asfaltweg een klein eindje in noordelijke richting. (Met open grasland links van de weg).
 • Sla rechts af een zandpad op tot je op een kruising van zandpaden uitkomt met een kunstzinnig bankje erbij.


Rusten op het Verleden

#Rusten op het Verleden
In het kader van een kunstproject in 2013 zijn langs het zogenaamde Pionierspad verschillende kunstwerken geplaatst. Op deze plaats vind je het kunstwerk: Rusten op het verleden - bank van het oerbos, een kunstwerk gemaakt door Frea Lenger.
De kunstenaar wil bereiken dat een tocht over het Pionierspad meer inhoudt dan alleen het inspannen van de beenspieren. Vandaar deze bank om uit te rusten van de wandeling en al je zintuigen te prikkelen. Pas daarna zie je dat de bank is voorzien van foto's van bossen. Wie beter kijkt ziet dat dit geen Nederlandse bossen zijn, maar oerbossen uit Amerika. Dit contrast vervreemdt en zou aanleiding kunnen zijn om nog eens dieper na te denken over het eeuwen oude eiland en het daarnaast voortgezette huidige polderlandschap, dat zich voor de bank uitstrekt.
Route:

 • Neem het pad langs de bosrand in zuidelijke richting. (Dit is met de bosrand rechts van het pad).
 • Loop door tot je rechts van het pad een espenbos ziet liggen.


Espenbos

#Espenbos
Espen zijn een soort populieren. Er is een uitdrukking: '"Trillen als een espenblad", en dat kun je zien, de bladeren aan deze boom staan nooit stil, ze bewegen altijd.
Espenhout is heel geschikt voor de productie van klompen. Zo vlak na de oorlog, toen er onvoldoende leer beschikbaar was voor schoeisel, was klompenhout heel rendabel. Helaas zijn de tijden veranderd en wordt het populierenhout minder gewaardeerd.
Route:

 • Loop door tot er rechts van het pad een klein paadje langs een scheepstouw het bos inloopt.


Het Schokkerbos

#Het Schokkerbos
Ten westen van het voormalige eiland Schokland is na het droogvallen van de polder het Schokkerbos aangeplant. Het Schokkerbos is ooit aangelegd om de recreatie mogelijkheden in de polder te bevorderen en doet nog steeds dienst. De eerste lading hout is ook geoogst, waardoor het bos een stuk kleiner lijkt te zijn geworden. Op dit knoopppunt takt een wandelpaadje door het Schokkerbos af. Je kunt vanaf hier rondwandelen door het Schokkerbos of de Gesteentetuin bezoeken. Het wandelpaadje is voorzien van een scheepstouw om de afdaling van het eiland gemakkelijker te maken.
Route:

 • Neem het pad langs de bosrand in zuidelijke richting. (Dit is met het bos rechts van het pad en de landbouwpercelen links.)
 • Loop door tot je bij een provinciale weg aankomt.
 • Steek de provinciale weg over en loop door tot je aan de overkant de parallelweg kruist.


Polder Boerderij

#Polder Boerderij
Nieuw knooppunt. Vanaf 1947 werd er begonnen met de uitgifte van land in de Noordoostpolder. De nieuwe boeren werden streng geselecteerd. Ze kwamen voornamelijk uit Zeeland (onder andere uit Walcheren dat in 1944 door de geallieerden onder water was gezet), Noord-Holland en Friesland. Er was veel werk voor heel veel verschillende ambtenaren om het nieuwe land economisch rendabel te maken. Zo was er een speciale groep van deskundigen, die voor de inscharing van vee in deze nieuwe polder zorg droeg. Je wilde toch wel graag met een gezonde veestapel beginnen.
Route:

 • Neem de parallelweg over de parkeerplaats.
 • Loop door tot je bij een ANWB wegwijzer voor fietsers (rechts van de weg) uitkomt.


Wegwijzer

#Wegwijzer
Bij deze ANWB wegwijzer voor fietsers is een startpunt voor wandelingen over het voormalige Zuiderzee eiland Schokland. Op de meeste fietsknooppunten worden ANWB paddenstoelen voor fietsers neergezet. Deze ontsierend de blik op het landschap minder dan dit soort wegwijzers. Nadeel van de paddenstoelen is dat ze alleen te lezen zijn als je van de fiets afstapt. Op punten waar stilstaande fietsers een gevaar kunnen vormen staan dus ANWB wegwijzers.
Route:

 • Neem het fietspad richting Gesteententuin, Nagele en Urk.
 • Loop een klein stukje door en sla rechts af om de provinciale weg over te steken.
 • Links naast de asfaltweg door het bos loopt een bospad langs de bosrand. Neem dit pad.
 • Ga min of meer rechtdoor op de kruising.
 • Loop langs de waterplas (rechts van het pad) het bruggetje over tot je op een T-splitsing van bospaadjes uitkomt.


Bruggetje

#Bruggetje
Bij dit bruggetje is een knooppunt waar verschillende wandelroutes samen komen. Door het aanleggen van dit soort bruggetjes over de sloten neemt het aantal mogelijke wandelroutes toe.
Route:

 • Neem het paadje met het bruggetje aan je rechter hand.
 • Loop door tot je op een parkeerplaats bij de asfaltweg uitkomt.


Parkeerplaats Schokkerbos

#Parkeerplaats Schokkerbos
Midden in het Schokkerbos buiten het hek van de gesteentetuin ligt een parkeerplaats voor ongeveer 10 auto's. Deze parkeerplaats wordt in tegenstelling tot die bij de gesteentetuin 's avonds niet afgesloten en is dus erg geschikt voor het maken van lange wandelingen over het voormalige Zuiderzee eiland Schokland.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl