#

Wandelen in Wichmond

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Kasteel Hackfort
#Wandelroute in het kort
In de Hackfortsche beek is een stuw gemaakt om de hoogte van de waterstand te kunnen regelen.
De wandelroute loopt een stukje door kleinschalig Achterhoeks coulisselandschap, met kleine percelen afgewisseld met schattige boerderijtjes.
In een weiland aan de Boshuisweg is geprobeerd om de flora en fauna van natte weilanden weer terug te krijgen. Er is een uniek natuurgebiedje ontstaan.
Rondom kasteel Hackfort zijn verschilllende kleinschalige landbouwpercelen en boerderijtjes te vinden. Volg het paadje tussen de korenvelden vol bloemen door en geniet tijdens de wandeling van de prachtige doorzichtjes.
Loop door de tuin van Kasteel Hackfort. Hier zijn veel bijzondere stinsenplanten te vinden en in het voorjaar bloeit de hele bosbodem.
De bossen rondom kasteel Hackfort staan in het voorjaar vol met bloeiende stinsenplanten. Ook de rest van het jaar zijn er lelietjes der dalen en salomonszegels te vinden.
Wandelroute: Kasteel Hackfort
Latitude: 52.0924104100584 Longitude: 6.25528497356367

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Parkeerplaats Ludgerusgebouw
Eindpunt: Parkeerplaats Ludgerusgebouw
Lengte: 6,6 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 40
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

Horeca:

Links:
Parkeerplaats Ludgerusgebouw

#Parkeerplaats Ludgerusgebouw
Aan het eind van een beukenlaan ligt de parkeerplaats van het Ludgerusgebouw, startpunt voor vele wandelingen. Zo'n beukenlaantje geeft een landgoed zoals dat te vinden is rondom Kasteel Hackfort een statig aanzien.
Route:

 • Neem het bospad dat aan het einde van de parkeerplaats via een beukenlaan het bos inloopt.
 • Loop door tot een splitsing met een weg naar rechts.


Gemengd loofbos

#Gemengd loofbos
Rond dit knooppunt staat een bos van verschillende soorten loofbomen. Loofbomen zijn bomen die hun blad in de winter verliezen. Rondom het knooppunt groeien verschillende soorten loofbomen door elkaar heen; een gemengd loofbos dus. In een gemengd loofbos vind je een grote diversiteit aan zangvogeltjes die vooral van maart tot mei zingen.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing het pad in noordoostelijke richting.
 • Volg dit pad een paar meter tot je links een boerderijtje tussen de struiken door ziet liggen.


Doorzicht

#Doorzicht
Het Achterhoekse coulisselandschap kenmerkt zich door vele verrassende doorzichten. Langs het pad staan verschillende hazelaars. Op dit punt heb je een fraai doorzicht tussen de hazelaars door op een landbouwperceel met daarop een boerderijtje.
Route:

 • Vervolg je route over het pad tot je bij een stuw uitkomt.
 • Steek de stuw over en loop tot je aan de andere kant van de stuw op een splitsing van paden staat.


Stuw in de Hackfortse Beek

#Stuw in de Hackfortse Beek
Om de waterhoogte in de Hackfortse Beek en daarmee de grondwaterstand voor de omliggende landbouwpercelen te regelen is deze stuw in de Hackfortse Beek gebouwd. Naast de stuw vind je langs het schouwpad een weiland voor schapen. Zij houden het gras langs de oevers van de beek kort. In het water achter de stuw groeien waterlelies. In de zomer bloeien deze planten met prachtige witte bloemen.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing bij de stuw het pad langs de beek.
 • Volg het pad door het bos tot je aan de andere kant van het bos bij een boerderij uitkomt.


Boerderij

#Boerderij
Aan de rand van de velden en het bos ligt deze boerderij. Eén van de vele verrassingen bij een wandeling door het Achterhoekse coulisselandschap.
Route:

 • Loop door tot je bij een splitsing van paden uitkomt. Sla hier links af en loop door tot je op een kruising van zandpaden met een asfaltweg uitkomt.


Beukenlanen

#Beukenlanen
Met het behoud van deze beukenlaan probeert Natuurmomenten het aangezicht van landgoed Hackfort te behouden.
Route:

 • Neem vanaf de kruising het brede pad dat door de beukenlaan langs de rand van het weiland (rechts van het pad) loopt.
 • Loop door tot je aan het eind van het brede pad een paadje naar links langs de rand van het weiland kan nemen.


Uitzicht over de velden

#Uitzicht over de velden
Vanaf deze hoek heb je een goed uitzicht over het landbouw perceel. Het hele weiland is omsloten door het groen. Je kunt goed zien dat alle coulissen behouden zijn. Het perceel heeft een natuurlijke vorm, geen rechtgetrokken zijkanten.
Route:

 • Volg het paadje langs de rand van het weiland.
 • Loop door tot je op de hoek tegenover de hoek waar je begonnen bent op een asfaltweg uitkomt.


Knooppunt

#Knooppunt
Op dit knooppunt takt een wandelroute langs de rand van het weiland af. Knooppunten zijn in de software van dit wandelproject nodig om routestukken aan elkaar te kunnen zetten. Op die manier kun je met onze routeplanner verschillende eigen routes plannen. Op dit punt is te zien dat ook hier de landbouwpercelen helemaal voorzien zijn van een groene zoom/coulisse eromheen.
Route:

 • Neem de asfaltweg (Boshuisweg) in noordelijke richting en loop een klein eindje door tot je rechts van de weg een oprit naar een boerenerf ziet liggen.


Terras 't Boshuis

#Terras 't Boshuis
Camping 't Boshuis is voorzien van een terras dat 's zomers ook open is voor wandelaars. Ben je tijdens de wandeling toe aan een kopje koffie of een andere versnapering, dan is dit een goed moment om hier even pauze te houden.
Route:

 • Blijf de asfaltweg (Boshuisweg) volgen tot je aan de rechterkant een groentetuin ziet liggen.
 • Sla hier rechts af en neem het paadje dat tussen de groentetuin en het boeren erf doorloopt.
 • Loop door tot je aan je linkerhand een goed zicht op de groentetuin hebt.


Groententuin

#Groententuin
Aan de rand van het veld vind je een groententuin met een boomgaard. 's Zomers groeien er ook snijbloemen in.
Route:

 • Volg het pad door het klaphekje en loop na het klaphekje nog een klein stukje door tot je links van het pad de boerengolf baan ziet liggen.


Boeren Golf

#Boeren Golf
Op het veld staan ook de nodige attributen voor het spelen van Boeren Golf. Bij Boeren Golf moet je met een klomp aan een bezemsteel een voetbal door verschillende hindernissen heen in emmers slaan. Een soort van midgetgolf dus, maar dan in een weiland. De boeren golfbaan gaat op dit terrein kennelijk uitstekend samen met het hooien van het lang geworden gras en de natuurontwikkeling die er plaatsvindt.
Route:

 • Loop door tot je links van het pad een goed overzicht over de vijvers hebt.


Vochtige graslanden

#Vochtige graslanden
Vochtige graslanden in het weiland. Door de ruilverkaveling en bijbehorende drainage plannen, zijn vele stukken nat grasland in de afgelopen 70 jaar verdwenen. Ook soorten die zich thuisvoelen in deze natte gebieden zoals kikkers en padden zijn afgenomen. Hetzelfde geldt voor ooievaar en zilverreigers die kikker en padden eten. Hier is dit verval een halt toegeroepen. In het natte deel van het weiland hebben kikkers en padden weer een leefgebied. Maar ook andere watervogels zoals het waterhoentje voelen er zich thuis. Wie weet groeien hier eens weer wilde orchideeën en andere bloemen die thuishoren in vochtige graslanden. Door het weiland alleen te maaien en niet te bemesten zouden soorten die groeien in de arme blauw graslanden op deze plek weer een kans kunnen krijgen.
Route:

 • Volg je weg over het pad met de bocht mee naar links tot je bij een picknicktafel aankomt.


Picknickbank

#Picknickbank
Als je moe bent van het wandelen en even wil uitrusten staat hier een picknickbank. Je zou er ook je lunchpakket op kunnen eten. Vanaf de picknickbank heb je uitzicht over een nieuw aangelegd stuk nat grasland.
Route:

 • Loop door tot aan het einde van het weiland.
 • Ga door het klaphek en volg het pad door het bos tot je op een T-splitsing met een verharde weg uitkomt.


Stroken bos

#Stroken bos
Om de wildstand op het landgoed op peil te houden werden er tussen de weilanden stroken bos aangelegd. Deze stroken bos vormen een ideale schuilplaats voor reeën, fazanten en ander wild. Koeien hebben op deze manier een schaduwplek in hete zomers.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing de klinkerweg in noordelijke richting. (Dit is richting de asfaltweg).
 • Sla vlak voor de asfaltweg af naar links en volg een klein paadje langs de rand van het landbouwperceel.
 • Loop door tot het landbouwperceel rechts van het pad al een eindje over is gegaan in een bos.


Eikenlaan langs de weg

#Eikenlaan langs de weg
Deze eikenlaan langs de verbindingsweg, sluit landgoed Hackfort af van de omgeving. Kenmerk van het coulisselandschap is dat er bomen langs de wegen en tussen de percelen staan. Ze geven het landgoed een statige aanblik.
Route:

 • Loop door over het paadje tot je langs een korenveld loopt en bij een splitsing met een pad van links (over de weg) komt.


Paadje langs het koren

#Paadje langs het koren
Tot 1950 kon je vaak wandelen tussen de korenvelden. Nu met de veranderende landbouwmethoden is dat een zeldzaamheid. Om wandelaars te laten genieten van landgoed Hackfort met de omliggende landerijen heeft Natuurmonumenten verschillende paadjes langs en door het korenveld aangelegd om dit historische gevoel zelf te kunnen ervaren.
Route:

 • Neem het pad in oostelijke richting langs het korenveld. (Dit is met het korenveld rechts van het pad.)
 • Volg het pad met de bocht naar rechts op de hoek van het korenveld en loop door tot de hoek van het bos rechts van het pad.


Zicht op 't Hofhuis

#Zicht op 't Hofhuis
Bij een landgoed als Hackfort hoorden vaak vele boerderijen. De gronden moesten bewerkt worden door pachters die zorgden voor inkomsten voor de kasteelheer. Op deze plek zie je boerderij "'t Hofhuis" liggen, die ook tot het landgoed behoorde. Geniet van dit mooie uitzicht over het korenveld.
Route:

 • Loop een klein stukje verder tot je het bos (rechts van het pad) goed kunt zien liggen.


Adelaarsvarens

#Adelaarsvarens
Adelaarsvarens zoals hier naast het pad staan, geven aan dat dit een oud bosgebied is. De adelaarsvaren maakt een netwerk van wortelstokken. Een gesloten dek van deze wortelstokken betekent dus dat de grond ongeroerd is. Dat wil zeggen dat dit gebied al een lange tijd bos is geweest en dat de grond met rust gelaten is.
Route:

 • Loop door tot je op een splitsing van paden bij een bankje uitkomt.


Bankje bij het Korenveld

#Bankje bij het Korenveld
Vanaf dit bankje heb je in de zomer een prachtig uitzicht over het korenveld vol met klaprozen en bloeiende korenbloemen. Rechts kun je de achterkant van Kasteel Hackfort zien liggen. Links over het koren heen zie je boerderij "Het Hofhuis" liggen, één van de boerderijen die vroeger tot het landgoed behoorde.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing bij het bankje het pad dat over de brug loopt.
 • Na de brug meteen links afslaan.
 • Volg het pad tot je aan het einde van een eikenlaan op een splitsing van paden bij een lange houten bank staat.


Laantje met Eiken

#Laantje met Eiken
Een laantje met eiken scheidt de tuin van de landbouwpercelen die rondom Kasteel Hackfort liggen. Opvallend is dat dit laantje krom loopt, een kenmerk van de tuinaanleg in de Engelse landschapsstijl. Op deze manier kun je aan het begin van het laantje het einde niet zien. Daardoor beleef je de ruimte groter.
In het late voorjaar heeft de eikenlaan frisse groene blaadjes. In de zomer zorgen de bomen voor verkoeling. In het najaar kleurt de laan prachtig bruin. De blaadjes vallen van de bomen.
Route:

 • Neem het pad dat in noordelijke richting vanaf de splitsing vertrekt.
 • Loop een paar meter door tot je bij een lange houten bank (rechts van het pad) bent.


Lange bank

#Lange bank
Deze lange bank is waarschijnlijk geschonken ter gelegenheid van een huwelijk. De bank heeft nu uitzicht op een open stuk terrein van het park rondom Kasteel Hackfort, begroeid met wild grasland.
Route:

 • Volg het pad met de bocht mee naar rechts en loop door tot je links een goed zicht hebt op kasteel Hackfort.


Zijaanzicht kasteel

#Zijaanzicht kasteel
Vanaf dit punt heb je een aardig beeld van de uitbreidingen van Kasteel Hackfort, die door de jaren heen door de bewoners zijn uitgevoerd. Het middendeel van deze zijgevel behoort met het centrale deel van het kasteel tot het oudste gedeelte van het gebouw.
Route:

 • Loop door over het pad tot je links van het pad bij een grote eikenboom de aronskelken ziet staan.


Aronskelken

#Aronskelken
Het bos rondom Kasteel Hackfort staat in het voorjaar vol met bloeiende stinsenplanten. Hier staan Aronskelken (Arum orientale) vlak naast het pad. In het voorjaar bloeit deze plant met groenachtige onopvallende bloemen, die door vliegen bestoven worden. Een laagje olie op de bloembladen zorgt ervoor dat insecten die op de geur van de bloemen afkomen, gevangen worden in de bloem. Na de bloei vormt deze plant groene trossen bessen die in de herfst geel-oranje kleuren. De trossen met oranje bessen op stelen tussen het gele blad zijn in het najaar erg opvallend. Pas op: de bessen zijn erg giftig.
De naam Aronskelk is afkomstig uit het verhaal dat de bloem uit de staf van de Bijbelse figuur Aäron is ontsproten.
Route:

 • Loop door tot je links van het pad een afgesloten pad over een bruggetje naar het kasteel ziet liggen.


Bruggetje

#Bruggetje
Over de beek ligt verscholen tussen het groen een bruggetje dat Kasteel Hackfort verbindt met het omliggende bos. Dergelijke constructies waren onderdeel van de tuinaanleg rondom het kasteel.
Route:

 • Sla links af en blijf het pad langs de beek volgen tot je bij een splitsing van paden bij een watermolen uitkomt.


Watermolen Hackfort

#Watermolen Hackfort
De watermolen bij Kasteel Hackfort is iedere zaterdag open voor het publiek. Vrijwilligers laten zien hoe in de molen tussen de molenstenen graankorrels tot meel vermalen wordt. Soms wordt de waterkracht van de molen gebruikt om de houtzaag aan te drijven. Dan zaagt de molen boomstammen.
De molen stamt van rond 1700 en is in 1998 volledig gerestaureerd; ook is ervoor gezorgd dat er weer voldoende hoogteverschil in het waterpeil van de beek is, zodat de molen weer kan draaien op waterkracht.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing bij de watermolen het pad dat in zuidoostelijke richting door het bos loopt. (Dit pad is voorzien van lantaarns.)
 • Loop door tot je iets voorbij een vijver links van het pad bent.


Stinsenplanten

#Stinsenplanten
In het voorjaar, nog voordat er blad aan de bomen verschijnt, staat de bodem van het bos rondom Kasteel Hackfort vol met bloeiende kruiden (stinzenplanten) zoals: bosanemonen en speenkruid. Iets later in het jaar bloeien de lelietjes der dalen en salomonszegels met kleine witte bloempjes hier. Later in het najaar zijn de kleine zwarte en groene bessen van deze planten rijp.
Stinse is een oud Nederlands woord voor burcht of kasteel, hieraan danken deze planten hun naam omdat ze aan parken en landgoederen gebonden zijn. De stinsenplanten zijn dus het hele jaar aanwezig.
Route:

 • Houdt rechts aan op de Y-splitsing en loop door tot je op een viersprong van paden uitkomt, vlak bij het Dorshuisje.


Geriefhout op het landgoed

#Geriefhout op het landgoed
Voor het bouwen huizen, het maken van meubilair en voor gebruiksvoorwerpen was veel goed timmerhout nodig. Daarvoor diende een deel van het aangelegde park rondom het hoofdhuis. Ook werd het kasteel verwarmd met houtblokken en hiervoor was veel hout nodig. De bossen die je ziet hadden dus meerdere functies.
Route:

 • Loop vanaf de viersprong van paden richting het dorsmolenhuisje en de parkeerplaats.


Dorsmolenhuisje

#Dorsmolenhuisje
Aan de rand van de parkeerplaats van Kasteel Hackfort staat een klein gebouwtje dat de naam Dorsmolenhuisje draagt. In het gebouwtje staat een historische dorsmolen opgesteld. Een dorsmolen scheidt de graankorrels van de aren. Tegenwoordig dorst een combine het graan direct op het land; in het dorsmolenhuisje kun je zien hoe dat vroeger ging. Het dorsmolenhuisje is zaterdags geopend.
De volgende stap, het malen van graankorrels tot meel om brood van de bakken kun je zien in de watermolen van Hackfort een eindje verderop.
Route:

 • Loop naar de inrit van de parkeerplaats en steek de asfalt weg (Baakseweg) over.
 • Sla meteen rechts af en neem het paadje langs de rand van de landbouwpercelen.
 • Loop een paar meter door tot je rechts van het pad een bank ziet staan.


Bank voor Jort

#Bank voor Jort
Naast het pad staat een opvallende bank. "Bank voor Jort" staat op het bordje te lezen. Wie even verder leest op het bordje aan de zijkant, merkt dat de ontstaansgeschiedenis van deze bank niet zo gelukkig is en dat de bank neergezet is ter nagedachtenis aan Jort.
Vanaf de bank heb je wel een mooi uitzicht over de landerijen rondom Kasteel Hackfort en kun je in gedachten even bij de familie van Jort zijn.
Route:

 • Volg het paadje langs de rand van de landbouwpercelen tot je bij een splitsing met een pad van rechts bent.


Rood-bont ijsselvee

#Rood-bont ijsselvee
Vanaf dit punt heb je een mooi uitzicht over de weilanden rondom Kasteel Hackfort. Ze zijn allemaal omsloten door een coulisse van groen. Als je geluk hebt, loopt er rood-bont ijsselvee in de weilanden. Deze rood-wit gevlekte koeien zijn een apart ras en waren kenmerkend voor de IJsseldelta. Zwart-witte koeien kwamen in deze steek tot 1950 bijna niet voor.
Route:

 • Neem vanaf de T-splitsing het paadje dat de grote weg oversteekt.
 • Volg aan de overkant van de weg de oprit richting de boerderij.
 • Loop langs de boerderij tot je bij de Rietberg uitkomt.


De Rietberg

#De Rietberg
Wie moe is geworden van het wandelen of zin heeft aan een versnapering is bij terras en rustplaats, de Rietberg, aan het juiste adres. De prijzen van de artikelen staan op een lijstje en het bedrag kan voldaan worden in een kluisje. Wij bevelen het boerderij-ijs bijzonder aan.
Route:

 • Volg het pad een als het tussen de bomen doorloopt.
 • Steek de beek over en blijf aan de overkant het pad volgen tot je bij een huis (rechts van het pad) uitkomt.


Bloemborder

#Bloemborder
Deze prachtige boerderij in de achtertuin van Kasteel Hackfort heeft een prachtige tuin rondom het huis. De borders zijn opgebouwd uit vaste planten met groepen van verschillende hoogte en kleur. Doordat de bloemen op verschillende tijden bloeien heeft de tuin het hele jaar door een kleurrijk aanzien. Vroeger had bijna elke boerderij zo'n mooie siertuin; de stekken van de vaste planten werden door de dames onderling geruild.
Route:

 • Loop door tot je links van het pad een kikkerpoel ziet liggen.


Kikkerpoel

#Kikkerpoel
De ooievaar en de zilverreiger waren in de laatste 50 jaar bijna volledig uit het landschap verdwenen. Sinds de ruilverkavelingen zijn veel (drink-)poelen (voor het vee) in het landschap verdwenen. De vogels maken nu weer een opmars, dat komt doordat hun voedselbronnen op veel plaatsen weer hersteld zijn door het aanleggen van speciale kikkerpoelen. Het stilstaande water van zo'n poel warmt in het voorjaar snel op en is een prima leefgebied voor de kikkers. Die hun hun beurt weer gegeten worden door de ooievaar en de zilverreiger. Sinds een jaar of twintig zijn deze soorten weer bezig aan een opmars en zijn ze vaker te zien in het Nederlandse landschap.
Route:

 • Loop door tot je bij de houtwal op een driesprong van paden uitkomt.


Groeisnelheid van de maïs

#Groeisnelheid van de maïs
Als je hier op de juiste tijd van het jaar bent, kun je zien dat de groeisnelheid en uiteindelijke grootte van de maïs beinvloed wordt door de schaduwen van de bomen. Aan de rand waar de bomen staan groeit de maïs minder hard en wordt het uiteindelijk minder hoog. Maïs is namelijk een warmte minnende plant en in de schaduw is de bodem enkele graden kouder. Het coulisselandschap is dus niet het meest economisch gunstige landschap voor de opbrengst van de landbouwgewassen.
Route:

 • Sla rechts af en loop een paar meter langs de houtwal.


Uitzicht over de akker

#Uitzicht over de akker
Vanaf het bankje in de bosrand heb je een groot deel van het jaar een prachtig uitzicht over de akkers richting een boerderij. Tussen de landbouwpercelen zijn nog steeds coulissen van eiken aanwezig. Deze eikenlanen verdelen het weidse agrarische landschap in knusse ruimten en geven zo af en toe spannende doorzichten op de omgeving. Dit historische landschap is gespaard gebleven bij de ruilverkaveling in het midden van de twintigste eeuw.
Route:

 • Volg het pad langs de houtwal tussen de percelen.
 • Ga rechts om het huis heen.
 • Sla rechts af en volg het pad langs de landbouwgrond (links) en de heg (rechts van het pad) tot ongeveer halverwege de heg.


Heggenlandschap

#Heggenlandschap
Op deze plaats is een aantal jaren geleden tussen de landbouwpercelen een heg aangeplant. Er groeien struiken in als sleedoorn, meidoorn, Gelderse roos en wilde roos. Ook groeit er heggerank doorheen met kleine witte boempjes in het voorjaar en giftige rode besjes in het najaar. In de heg vinden verschillende soorten vogels een beschutte broedplaats. Ook lopen er allerlei spinnetjes en andere insecten door de heg, die weer het voedsel vormen voor dezelfde vogels als die in de heg broeden.
Route:

 • Loop door tot je op een brug over de Baaksche Beek staat.


Stuw

#Stuw
Het water in de Baakse beek wordt op diverse plaatsen gestuwd. Zo blijft de waterstand het hele jaar door op min of meer hetzelfde voldoende hoge pijl en is het land het hele jaar door voldoende nat voor de landbouw.
Route:

 • Loop een klein eindje verder tot iets voorbij het einde van de brug.


Populieren

#Populieren
Langs het pad staat een populier. Populieren zijn beroemd omdat ze ratelen in de wind. Dit komt doordat de blaadjes vast aan de boom zitten met een plat steeltje dat gemakkelijk heen en weer beweegt. Op de grond of aan de boom kun je deze blaadjes vinden en het steeltje zelf bekijken.
Route:

 • Loop nog een klein eindje door langs de rand van de landbouwgrond, tot je ongeveer halverwege het perceel bent.


Bosranden langs de akker

#Bosranden langs de akker
De bosranden langs deze akker zijn gevuld met een rijk scala aan planten. Zo vind je er bramen, frambozen en andere soorten die je veel aantreft langs de rand van akkers. Maar ook vind je hier hop, kamperfoelie, wikke en andere opmerkelijke planten.
Route:

 • Loop door waar het pad het bos ingaat.
 • Loop door tot je op een T-splitsing uitkomt.


Gemengd loofbos

#Gemengd loofbos
Rond dit knooppunt staat een bos van verschillende soorten loofbomen. Loofbomen zijn bomen die hun blad in de winter verliezen. Rondom het knooppunt groeien verschillende soorten loofbomen door elkaar heen; een gemengd loofbos dus. In een gemengd loofbos vind je een grote diversiteit aan zangvogeltjes die vooral van maart tot mei zingen.
Route:

 • Neem het zandpad in zuidwestelijke richting. (Dit is met het pad dat achter het hek het bos in gaat aan je linker hand.)
 • Het pad gaat over in een buekenlaan.
 • Loop door tot je op een parkeerplaats bij het Ludgeriusgebouw uitkomt.


Parkeerplaats Ludgerusgebouw

#Parkeerplaats Ludgerusgebouw
Aan het eind van een beukenlaan ligt de parkeerplaats van het Ludgerusgebouw, startpunt voor vele wandelingen. Zo'n beukenlaantje geeft een landgoed zoals dat te vinden is rondom Kasteel Hackfort een statig aanzien.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl