#

Wandelen bij Rhenen

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Blauwe Kamer Kort
#Wandelroute in het kort
Van de steenfabriek in de Blauwe Kamer zijn nog de enige resten te vinden; zo staat de ringoven er nog en ook een oude kraan is blijven staan.
Bij de ingang van de Blauwe Kamer is een kunstwerk te vinden.
In de Blauwe Kamer is een vogel-observatie-hut ingericht. Je kunt er verschillende kolonies vogels bekijken, zoals een groep Lepelaars.
Een wandeling door de Blauwe Kamer biedt je de nodige mooie vergezichten. Zo kun je de toren van Rhenen en de imposante Grebbeberg in de verte zien liggen. Ook een vergezicht op de veerpont en het veerhuis is zeer de moeite waard.
Wandelroute: Blauwe Kamer Kort
Latitude: 51.9430512066555 Longitude: 5.61809568084167

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Parkeerplaats de Blauwe Kamer
Eindpunt: Parkeerplaats de Blauwe Kamer
Lengte: 2,0 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 22
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

 • Geen gevonden

Horeca:

Links:
Parkeerplaats de Blauwe Kamer

#Parkeerplaats de Blauwe Kamer
Parkeerplaats voor je auto voor deze wandelingen door het gebied van de Blauwe Kamer. Informeer je even naar de toestand bij hoog water in het voorjaar en de winter.
Route:

 • Neem de betonplaten weg in Westelijke richting. (Dit is met de rivier aan je linker hand.)
 • Loop door tot je bij een oude kraan bent.


Kraan Steenfabriek

#Kraan Steenfabriek
Deze oude kraan hoorde bij steenfabriek "De Blauwe Kamer". Hij diende om klei over te laden in de klaarstaande wagentjes en gebakken stenen in de schepen aan de Rijnkade.
Door verbeterde technieken is de productie van stenen veranderd en werden de oude ringovens, zoals die van de steenfabriek in de Blauwe Kamer gesloten. De kraan is sinds de sluiting in 1975 blijven staan als monument voor deze karakteristieke industrie langs de grote rivieren van ons land.
Route:

 • Loop een klein eindje verder tot je een huis aan je rechterhand ziet.


Boerderij

#Boerderij
Hoewel er in de Meidagen van 1940 stevig gevochten werd bij de Grebbeberg is het hier tijdens de Tweede Wereldoorlog relatief rustig geweest bij de Blauwe Kamer. De enige oorlogsschade is nog te vinden in de voorgevel van deze boerderij in de vorm van een aantal kogelgaten; een restant van een schietpartij, toen de geallieerden in 1945 met de veerpont de Rijn probeerden over te steken.
Let op dat het toegangshek bij de boerderij bij hoog water gemakkelijk kan worden afgesloten met balken tussen de toegangszuilen en met zandzakken versterkt, zodat het terrein bij hoog water relatief lang droog blijft.
Route:

 • Vervolg je route over de betonplatenweg tot je op een splitsing voor de veerstoep staat.


Veerpont naar Opheusden

#Veerpont naar Opheusden
Vanuit de Blauwe Kamer kun je met de veerpont naar Opheusden. Doordat er door de jaren heen veel bruggen over de rivier de Rijn zijn gebouwd zijn veel van de veerponten gesloten. Deze kabelpont vaart nog iedere dag, zowel bij laag- als bij hoogwater. De veerpont zit vast aan een kabel in de rivier, zodat hij niet meegevoerd wordt met de stroom van het water. Aan de bootjes kun je zien waar de kabel loopt. De veerstoep is dan ook krom aangelegd in een aantal niveaus zodat de veerpont bij elke waterstand kan laden en lossen.
Route:

 • Loop vanaf de splitsing van wegen in Noordelijke richting langs de gebouwen tot je op een parkeerplaats uitkomt.


Werkschuur Blauwe Kamer

#Werkschuur Blauwe Kamer
De Blauwe Kamer ligt voor een groot deel in de provincie Utrecht. Utrechts Landschap onderhoud dit gebied, de voorzieningen als uitkijkpunten ed. worden verzorgd vanuit deze schuur. Ook het vee heeft verzorging nodig. Andere activiteiten zoals rondleidingen worden vanuit dit gebouwen complex regelmatig georganiseerd.
Route:

 • Loop vanaf de parkeerplaats een klein stukje in noordelijke richting tot je bij een stenen muur met een kunstwerk erop staat.


Kunstwerk de Blauwe Kamer

#Kunstwerk de Blauwe Kamer
Aan het begin van de Blauwe Kamer is dit drieluik te vinden. De schilderijen beelden de verschillende aspecten van de Blauwe Kamer als natuurgebied aan de rand van de stuwwal uit.
De Blauwe Kamer ontleent zijn naam aan een hofstede die al op een kaart van 1636 voorkomt. Het was een huis met aanzien, zo blijkt uit de oude kronieken.
Route:

 • Vervolg je route over het paadje dat achter het kunstwerk het bos in loopt.
 • Loop door tot je bij een wildrooster aankomt.


Vee rooster

#Vee rooster
Voor het beheer van de Blauwe Kamer worden Galloway runderen en Konik paarden ingezet. Deze grazers houden het natuurgebied open en voorkomen dat het binnen de kortste keren dichtgroeit met allerlei opslag van bomen. Om te voorkomen dat ze uit het natuurgebied ontsnappen is dit wildrooster nodig.
Het zijn half wilde dieren, die hier in het wild leven: dus houdt afstand en voer de dieren niet. Ook niet in de winter, ze kunnen prima voor zichzelf zorgen.
Route:

 • Vervolg je route over het paadje, het wildrooster over tot je links van het pad een diepe put met water erin ziet liggen.


Leemput

#Leemput
In deze leemput werd de klei die in de uiterwaarden was afgegraven opgeslagen om er later in de ringoven baksteen van te kunnen maken. Zo kon de steenfabriek ook bij hoogwater doorwerken. Er was altijd voldoende klei voorradig om de ringoven brandend te houden.
Route:

 • Loop nog een stukje verder tot je op een splitsing van paadjes uitkomt.


Viersprong

#Viersprong
Op deze viersprong komen de verschillende routes door de Blauwe Kamer samen. Er gaat een geplaveid pad naar de in- en uitgang van dit terrein, één naar de ruïne van de voormalige smederij en steenfabriek en één naar het uitzichtpunt.
Ook verschillende routes van ons wandelproject komen hier samen en dan is in de software een knooppunt nodig om de losse route trajecten met elkaar te verbinden.
Route:

 • Loop vanaf de viersprong van paden in Westelijke richting tot je op een uitzicht platform staat.


Uitzicht platform Blauwe Kamer

#Uitzicht platform Blauwe Kamer
Vanaf het platform boven op een verhoging in het landschap heb je ook met de rolstoel/kinderwagen een prachtig uitzicht over een groot deel van natuurgebied de Blauwe Kamer. Bij mooi weer kun je tot aan de Grebbeberg kijken. In de verte kun je de Galloway runderen en Konik paarden zien grazen. Er staat een bankje om rustig van dit uitzicht te genieten. Ook kun je met een verrekijker de dieren en vogels van dichterbij bewonderen.
Route:

 • Loop de heuvel af richting het vlonder.
 • Steek het vlonder over en kijk rechts van het pad.


Aangevreten begroeiing

#Aangevreten begroeiing
Let eens op de aangevreten begroeiing, die hier langs de rand van de plas staat. Hieraan kun je goed zien hoe effectief begrazing door Galloway runderen en wilde Konik paarden is om het landschap van de Blauwe Kamer open te houden. Veel meer dan een houten stengel blijft er niet over van de wilgenstuikjes. Deze groeien elk voorjaar toch weer uit met jonge twijgen, die opnieuw afgevreten worden.
Route:

 • Volg het pad de bosjes in.


Verdiept pad

#Verdiept pad
Het pad naar de schuilhut voor vogel observatie is verdiept in het landschap aangelegd. Op deze manier kun je onder de meidoornstruiken door kijken. Zo verstoor je de wilde dieren zoals de Galloway runderen, Konik paarden, of de broedvogels en de trekvogels van het seizoen aan de andere zijde niet. Je kunt dan vanuit de schuilhut het allemaal van vrij dichtbij bekijken. Het is dus ook gebruikelijk dat je dit pad in stilte aflegt.
Route:

 • Volg het pad verder door de greppel tot je bij het vogel-observatie-punt bent.
 • Loop de trap omhoog en kijk eens binnen.


Schuilhut Blauwe Kamer

#Schuilhut Blauwe Kamer
Vanuit de schuilhut in de Blauwe Kamer zijn allerlei vogels waar te nemen. Het aantal verschillende soorten broedvogels schommelt tussen de 60 en 75, veel daarvan zijn vanuit deze schuilhut waar te nemen. De aalscholver broedt hier sinds 1998 en de lepelaar sinds 2004. De klapekster is een vaak voorkomende wintergast. De visarend is hier ook regelmatig op doortrek te vinden, vooral in de maanden april en september.
Route:

 • Loop de observatie-hut uit, de trap af naar beneden.
 • Volg het pad door de greppel.
 • Loop door tot vlak voor het vlonder over de plas.


Vlonder over de plas

#Vlonder over de plas
Vlonder over de plas in de Blauwe Kamer. Zo kun je de plas vrijwel het hele jaar met droge voeten oversteken. Halverwege kun je nog kijken of je nog waterdieren in het heldere water van de plas ziet. Soms zitten er in het voorjaar kikkers of de dikkopjes, de kikkervisjes die net uitgekomen zijn.
Route:

 • Steek het vlonder over en loop tot vlak voor de overkant.


Rietkraag met vogels

#Rietkraag met vogels
Het vlonder loopt door de rietkraag aan de rand van de plas. Soms broeden hier vogels zoals het Waterhoentje op de foto. Je met wel goed opletten, want de vogels hebben een goede schutkleur. Ze bewegen zich niet en maken geen geluid. Je loopt er gemakkelijk langs. Maar zoals op de foto blijkt, zitten ze er wel.
Route:

 • Loop de heuvel omhoog richting het observatie platform.


Uitzicht platform Blauwe Kamer

#Uitzicht platform Blauwe Kamer
Vanaf het platform boven op een verhoging in het landschap heb je ook met de rolstoel/kinderwagen een prachtig uitzicht over een groot deel van natuurgebied de Blauwe Kamer. Bij mooi weer kun je tot aan de Grebbeberg kijken. In de verte kun je de Galloway runderen en Konik paarden zien grazen. Er staat een bankje om rustig van dit uitzicht te genieten. Ook kun je met een verrekijker de dieren en vogels van dichterbij bewonderen.
Route:

 • Neem vanaf het observatieplatform het pad in Zuidelijke richting. (Dit is het pad met de verhoging in het landschap links van het pad.)
 • Loop langs de helling naar beneden en loop mee met de bocht in het pad naar rechts.
 • Loop nog een klein eindje verder tot je aan je linker hand de Meidoorns ziet.


Uitzicht op de Grebbeberg

#Uitzicht op de Grebbeberg
Vanaf hier kun je duidelijk zien hoe de Grebbeberg als beboste verhoging in het landschap ligt. Je kunt duidelijk zien waarom de bouwers van de forten onderaan en boven op de Grebbeberg deze locatie kozen. Vanaf deze verhoging heb je een goed uitzicht en schotveld over het omliggende land. De steile wanden van de stuwwal maakten het fort boven op de Grebbeberg een moeilijk in te nemen vesting. Het gebruik van vliegtuigen in de oorlogsvoering veranderde dit definitief en daarom zijn de forten overbodig geraakt.
Route:

 • Loop een eindje verder tot je links een goed zicht hebt op het meidoornstruweel.


Meidoorn struweel

#Meidoorn struweel
Langs de oever van de Rijn is in de Blauwe Kamer een struweel van meidoorns te vinden. Heb je wel gezien dat de meidoorns in een speciale vorm gegeten worden door de grote grazers die hier rondlopen. Alle frisse groen wordt er door de Galloway runderen en Konik paarden met de nodige regelmaat er van af gegeten. De oudere takken hebben laten ze ongemoeid, omdat die harde scherpe doornen en stekels hebben. De overgang van het dichte struweel met meidoorns naar het open terrein is hier een natuurlijke overgang met nog her en der verspreid een meidoorn in het open veld.
Route:

 • Loop door tot het pad de zomerdijk opgaat en je bij een uitzichtpunt bent.


Uitzicht richting Rhenen

#Uitzicht richting Rhenen
Vanaf het uitzichtpunt op het verste punt van deze route heb je niet alleen een prachtig uitzicht over dat deel van de Blauwe Kamer dat gesloten is voor publiek, je hebt ook een uitzicht richting Rhenen. Als je goed kijkt kun je de kerktoren van Rhenen zien liggen. De kerktoren is naar het voorbeeld van de Domtoren in Utrecht gebouwd. Ook de imposante beboste Grebbeberg is vanaf dit punt goed te bekijken.
Route:

 • Draai je om en neem het andere pad. Andere dan het pad waar je op de heenweg overheen gekomen bent.


Uitzicht over de uiterwaarden

#Uitzicht over de uiterwaarden
Het pad langs de Rijn voert langs een aantal prachtige uitzichten. Op het einde heb je een vergezicht richting Rhenen, maar ook onderweg daar naartoe is het uitzicht afwisselend. Heb je wel gezien hoe het water rustig stroomt tussen de kribben van de Rijn. Of kijk eens de andere kant op richting de veerpont en het schilderachtige veerhuis van Opheusden.
Route:

 • Loop door over het pad tot je aan je linkerhand het restaurant ziet liggen.


Restaurant de Blauwe Kamer

#Restaurant de Blauwe Kamer
Vanaf het pad langs de Rijn heb je een goed zicht op het terras van Panorama Restaurant de Blauwe Kamer. Bij zonnig weer kun je vanaf het terras van dit restaurant genieten van een prachtig uitzicht over de Rijn en de particuliere tuin met herten en fazanten. Bij minder mooi weer kun je van hetzelfde uitzicht genieten vanuit één van de serres van dit restaurant.
Route:

 • Loop door tot je op een splitsing bij de veerpont staat.


Veerpont naar Opheusden

#Veerpont naar Opheusden
Vanuit de Blauwe Kamer kun je met de veerpont naar Opheusden. Doordat er door de jaren heen veel bruggen over de rivier de Rijn zijn gebouwd zijn veel van de veerponten gesloten. Deze kabelpont vaart nog iedere dag, zowel bij laag- als bij hoogwater. De veerpont zit vast aan een kabel in de rivier, zodat hij niet meegevoerd wordt met de stroom van het water. Aan de bootjes kun je zien waar de kabel loopt. De veerstoep is dan ook krom aangelegd in een aantal niveaus zodat de veerpont bij elke waterstand kan laden en lossen.
Route:

 • Loop vanaf de splitsing van wegen in Oostelijke richting over de betonweg. (Dit is met de rivier rechts van de weg.)
 • Loop verder tot je bij een parkeerplaats rechts van de weg komt.


Parkeerplaats de Blauwe Kamer

#Parkeerplaats de Blauwe Kamer
Parkeerplaats voor je auto voor deze wandelingen door het gebied van de Blauwe Kamer. Informeer je even naar de toestand bij hoog water in het voorjaar en de winter.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl