#

Wandelen bij Lelystad

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : De Kluut
#Wandelroute in het kort
Je komt langs vogel observatiepunt de Kluut. Bevalve uitzicht over de plassen vol met vogels kom je op weg naar deze hut langs orchideëen.
Wandelroute: De Kluut
Latitude: 52.4577562288391 Longitude: 5.41808605527129

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Parkeerplaats Oostvaardersplassen
Eindpunt: Parkeerplaats Oostvaardersplassen
Lengte: 0,2 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 5
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

  • Geen gevonden

Horeca:

Links:
Parkeerplaats Oostvaardersplassen

#Parkeerplaats Oostvaardersplassen
Op de parkeerplaats aan het begin van de Oostvaardersplassen is plek voor ongeveer 30 auto's. De parkeerplaats dient als startpunt voor wandelingen. Beleef de wildernis van de Oostvaardersplassen zelf.
Route:

  • Neem vanaf de parkeerplaats het pad links naast het informatiebord dat richting schuilhut de Kluut gaat.
  • Loop door tot je in de observatiehut bent.


Schuilhut de Kluut

#Schuilhut de Kluut
De Kluut is een van de vier hutten in de Oostvaardersplassen van waaruit je vogels en ander wild kunt observeren. Vanuit schuilhut de Kluut zijn het jaar door verschillende soorten vogels op het water te bewonderen. In de Oostvaardersplassen bevindt zich een kolonie lepelaars. Zeldzame soorten als: de roerdomp, grote zilverreiger, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, porseleinhoen en blauwborst broeden in het gebied. In het voor- en najaar doen veel sterns en steltlopers het gebied aan. In de winter kunnen grote aantallen eenden (wintertaling, krakeend, pijlstaart, slobeend, tafeleend en kuifeend) de plassen bevolken. Uitgebreide informatie vind je op de website van de vogelbescherming.
Route:

  • Draai je om en loop een klein stukje terug richting de parkeerplaats.
  • Langs het deel van het pad tot de eerste bocht staan in de zomermaanden orchideën.


Orchideeën langs het pad

#Orchideeën langs het pad
Ook vlak langs het pad staan Orchideeën. In de zomer vormen ze een bloeistengel met een tros roze bloemen erop. Orchideeën hebben schrale (niet bemeste) grond nodig om te groeien. Hier aan de rand van de Oostvaardersplassen vinden ze die volop en staan ze zelfs vlak langs het pad. Je kunt ze dus goed bekijken.
Route:

  • Loop door tot je vlak voor het einde van het pad aan je linker hand een weiland achter een bordje ziet liggen.


Orchideeën weide

#Orchideeën weide
Achter het bordje met "kwetsbaar gebied, geen toegang" erop, ligt een stuk schraal grasland. Op deze weide groeien 's zomers diverse Orchideeën soorten. Vanaf het pad kun je in de zomer de roze-paars achtige bloemen als stipjes tussen het gras zien staan.
Route:

  • Loop verder tot je weer op de parkeerplaats staat.


Parkeerplaats Oostvaardersplassen

#Parkeerplaats Oostvaardersplassen
Op de parkeerplaats aan het begin van de Oostvaardersplassen is plek voor ongeveer 30 auto's. De parkeerplaats dient als startpunt voor wandelingen. Beleef de wildernis van de Oostvaardersplassen zelf.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl