#

Wandelen bij Lelystad

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Langs het Romijnsdiep
#Wandelroute in het kort
Via het buitencentrum van Staatsbosbeheer en een aantal bruggen over een vijver kom je in het eerste deel van de Oostvaardersplassen.
Via een stel houten bruggen met een bankje om even uit te rusten van de wandeling, steek je de ringvaart over en kom je op de grote vlakte van natuurgebied de Oostvaardersplassen.
Langs het Romijnsdiep, een afwateringssloot, is een half verhard wandelpad aangelegd. Je hebt er een prachtig uitzicht over de verschillende landschapstypen van de Oostvaardersplassen.
Vanaf het pad langs het Romijnsdiep, een afwateringssloot, heb je een prachtig uitzicht over het open deel van de Oostvaardersplassen.
De wandelroute voert je langs vogel observatiepunt de Zeearend. Vanuit de Zeearend heb je een prachtig uitzicht over de Oostvaardersplassen.
Vanaf het wandelpad door de Oostvaardersplassen heb je uitzicht over de Oostvaardersplassen, maar bij helder weer kun je de skyline van Amsterdam ook zien.
Wandelroute: Langs het Romijnsdiep
Latitude: 52.4577562288391 Longitude: 5.41808605527129

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Parkeerplaats Oostvaardersplassen
Eindpunt: Parkeerplaats Oostvaardersplassen
Lengte: 5,2 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 25
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

 • Geen gevonden

Horeca:

Links:
Parkeerplaats Oostvaardersplassen

#Parkeerplaats Oostvaardersplassen
Op de parkeerplaats aan het begin van de Oostvaardersplassen is plek voor ongeveer 30 auto's. De parkeerplaats dient als startpunt voor wandelingen. Beleef de wildernis van de Oostvaardersplassen zelf.
Route:

 • Loop vanaf de parkeerplaats richting het buitencentrum van Staatsbosbeheer.


Buitencentrum Oostvaardersplassen

#Buitencentrum Oostvaardersplassen
Voor wandelaars en andere geïnteresseerden heeft Staatsbosbeheer een Bezoekerscentrum ingericht. Je vindt er een winkel en informatiepunt.
De Oostvaardersplassen zijn ontstaan doordat men in het recente verleden de natuur helemaal zijn gang heeft laten gaan in een dieper gelegen stuk van de Flevo Polder. In een kleine tentoonstelling wordt hierover allerlei achtergrond informatie gegeven.
Het buitencentrum is ook voorzien van een horeca gelegenheid met terras. Het is ook het startpunt voor verschillende wandel- en fietsroutes, tal van excursies met de boswachter en andere activiteiten.
Route:

 • Sla bij het buitencentrum links af en volg het pad over eerste houten brug.


Kantoor Staatsbosbeheer

#Kantoor Staatsbosbeheer
Naast het wandelpad verscholen tussen het groen ligt een stukje bijzondere architectuur in de vorm van een pyramide-achtig gebouw. Het is een Kantoor Staatsbosbeheer en tevens werkschuur. Vanuit dit pand wordt het beheer van bos en natuur in de Oostvaardersplassen en verdere omgeving georganiseerd. Het is één van de werkplekken van de boswachter, en daarom niet bedoeld voor bezoekers van het gebied.
Route:

 • Loop door tot je op de tweede houten brug staat.


Brug over de plas

#Brug over de plas
Een groot deel van de Oostvaardersplassen bestaat uit open water. Op het wandelpad houd je droge voeten omdat er een aantal bruggen over de plas aangelegd zijn. Vanaf de brug heb je een goed zicht op de plas, zijn oevers en de watervogels. In de rietkraag zitten soms kleine zangvogeltjes, heb je ze wel gehoord? Loop dus zachtjes over de planken en misschien zie je wel watervogels met hun jongen. Of let eens op de karpers die in het water zwemmen?
Route:

 • Loop een klein stukje verder en kijk links van het pad.


Gebogen boom

#Gebogen boom
Als bomen aangevreten worden door het wild en ze de schors eraf gegeten hebben, ontstaat een zwakke plek waar de boom buigt. De meeste bomen gaan dood als de bast opgegeten is. Deze boom heeft geluk gehad, niet alle bast is opgegeten. De boom is dus gedeeltelijk omgevallen en vervolgens weer de hoogte in gegroeid. Vandaar de gebogen boomvorm. Dit soort bijzondere boomvormen kun je hier vaker tegenkomen, omdat de natuur zijn gang mag gaan en niemand de omgevallen bomen opruimt.
Route:

 • Loop verder over het pad tot je in het wilgenbos op een splitsing met een weg van rechts uitkomt.


Afslag richting een schuilhut

#Afslag richting een schuilhut
Midden in dit bosje van wilgen buigt een pad af naar een schuilhut van waaruit je de vogels in de Oostvaardersplassen van dichtbij kunt observeren. Je kunt er een heel eind over het water van de Oostvaardersplassen kijken.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing de asfaltweg in zuidwestelijke richting. (Het paadje slingert tussen de wilgen door en dit is met de splitsende weg aan je rechter hand.)
 • Loop een klein stukje verder tot je bij de slingers in het pad bent.


Slingerpaadje door Wilgenbos

#Slingerpaadje door Wilgenbos
Het asfaltpaadje richting het natuurlijke deel van de Oostvaardersplassen slingert hier op een romantische wijze door het wilgenbos. Het paadje is geasfalteerd om de Oostvaardersplassen ook toegankelijk te maken voor mensen in een rolstoel. Vanwege de slingering heb je iedere keer een andere blik op de verschillende aspecten van het wilgenbos.
Route:

 • Loop verder tot de asfaltweg uitkomt op een T-splitsing bij het water, ga hier rechts af.
 • Loop een klein eindje door tot het pad een knik naar links maakt en je voor een houten hek staat.


Uitzicht over de Oostvaardersplassen

#Uitzicht over de Oostvaardersplassen
Van achter het hek heb je een prachtig doorkijkje richting de Oostvaardersplassen. De Oostvaardersplassen liggen op het laagste punt van de Flevo Polder. Om de laaggelegen gebieden droog te maken was een aparte dijk met een apart afwateringssysteem met gemalen nodig. Dat is er nooit gekomen. Het laaggelegen gebied is aan de natuur overgelaten om zich op een natuurlijke manier tot een wildernis te ontwikkelen. Omdat het zo laag ligt, zijn er nog steeds grote vlaktes met water te vinden, die je vanaf hier goed kunt overzien.
Route:

 • Sla links af en volg het pad over de bruggetjes.
 • Loop door tot het bankje vlak voor de tweede brug.


Zitje op de brug

#Zitje op de brug
Zitje op de brug voor een picknick of om lekker uit te rusten van een lange wandeling. Aan de ene kant kun je het buitencentrum van Staatsbosbeheer zien liggen. Aan de andere kant heb je een uitzicht over de vlakte waar de natuur zijn gang kan gaan. Je zit op een eiland in een afwateringsvaart van de Flevo Polder.
Route:

 • Loop over de tweede brug tot je aan de overkant op een kruispunt van wegen staat.


Omgevallen wilgenbos

#Omgevallen wilgenbos
De wilgen in dit bos waren allemaal ongeveer even oud. Dat in combinatie met de begrazing door de vele wilde Konik paarden maakte het bos vatbaar voor een storm, zeker toen er al een aantal bomen omgevallen waren. Om een natuurlijke omgeving te behouden ruimt Staatsbosbeheer het dode hout niet op. Allerlei insecten vinden hun thuis onder de schors van dood hout en in het dode hout zelf. Het lijkt grijs en dood, maar in werkelijkheid is het een wildernis die wemelt van het leven. Door de vraat van de 1100 konik paarden, 200 reeën en 4000 edelherten krijgen jonge scheuten voor een nieuw wilgenbos weinig kans.
Route:

 • Ga met je rug richting de bruggetjes staan en sla rechts af op het kruispunt.
 • Volg het pad langs het Romijnsdiep, een afwateringssloot, tot je rechts van het pad een dode boom met paddenstoelen erop ziet.


Dode boom

#Dode boom
Als je eens in detail kijkt naar deze boom, zie je dat hij aan één zijde dood is. De andere zijde heeft gewoon nog blad in het voorjaar en de zomer.
Van de dode kant is de schors, het levende hout door de paarden afgeknabbeld. Er is dus geen sapstroom met voedingsstoffen van de bodem naar de bladeren meer mogelijk. Die kant gaat dus dood. De andere zijde heeft nog wel een bast en zal nog blijven leven.
Schimmels tasten het hout nu al aan en verteren het. Die bruine paddenstoelen zijn de vruchtlichamen van die schimmels. De boom is wel instabiel doordat zo'n groot deel van de kroon dood is.
Route:

 • Loop verder tot je in open terrein aankomt en op een splitsing met een pad naar links uitkomt.
 • Sla links af en loop een paar meter verder tot je links van het pad een meidoorn ziet staan.


Aangevreten meidoorn

#Aangevreten meidoorn
Als je oplet zie je overal de sporen van vraat door de dieren die in dit gebied leven. De stekelige meidoorn is hiervan een illustratief voorbeeld. De stam met een kroon ligt hoog boven de reikwijdte van de paarden. Ze kunnen niet bij de jonge blaadjes in het voorjaar. De schors kunnen ze er niet afknabbelen want die heeft grote stekels. Maar de zijscheut vlak bij de grond wordt jaarlijks prachtig vlak gesnoeid. De stekels van de jonge scheuten zijn dan nog zacht.
Route:

 • Loop richting de afwateringssloot.
 • Sla op de splitsing links af en loop een klein eindje door tot je aan je rechter hand een steigertje ziet liggen.


Uitzicht platform

#Uitzicht platform
Vanaf dit platform heb je een prachtig uitzicht over de afwateringssloot, het Romijnsdiep door natuurgebied de Oostvaardersplassen. Kijk bij het betreden wel uit, de planken kunnen glad zijn.
Ooit was het de bedoeling de Oostvaardersplassen ook droog te leggen. Daarom zijn er afwateringssloten aangelegd. Ook nu nog wordt dit gebied droog gepompt. Zou men dat niet doen dan zou hier meer dan 2 meter water staan.
Route:

 • Loop verder langs de afwateringssloot tot je bij een hek aankomt.


Uitzichtpunt

#Uitzichtpunt
Als je met je rug richting het hek gaat staan, heb je een prachtig uitzicht over de verschillende landschappen van de Oostvaardersplassen. Elk seizoen zijn ze weer anders. Ook de bewoners verhuizen regelmatig van plaats, daar waar ze voedsel kunnen vinden.
Het pad achter het hek leidt naar de schuilhut, de Schollevaar. Het pad is alleen toegankelijk met gids.
Route:

 • Draai om en loop terug langs de afwateringssloot.
 • Loop langs het steigertje tot je bij een splitsing aankomt.
 • Sla op de splitsing rechts af en loop een paar meter door tot je links naast het pad een meidoornboompje ziet staan.


Aangevreten meidoorn

#Aangevreten meidoorn
Als je oplet zie je overal de sporen van vraat door de dieren die in dit gebied leven. De stekelige meidoorn is hiervan een illustratief voorbeeld. De stam met een kroon ligt hoog boven de reikwijdte van de paarden. Ze kunnen niet bij de jonge blaadjes in het voorjaar. De schors kunnen ze er niet afknabbelen want die heeft grote stekels. Maar de zijscheut vlak bij de grond wordt jaarlijks prachtig vlak gesnoeid. De stekels van de jonge scheuten zijn dan nog zacht.
Route:

 • Ga met je rug richting de afwateringssloot staan en volg het pad dat voor je ligt door het open terrein.
 • Loop door tot je op een viersprong van paden bij een wegwijzer naar de Zeearend uitkomt.


Afslag richting de Zeearend

#Afslag richting de Zeearend
Knooppunt van wandelroutes door de Oostvaardersplassen. Eén van de paadjes gaat richting de Zeearend, een gebouw van waaruit je de Konik paarden en de vogels in de Oostvaardersplassen ongestoord kunt observeren.
Route:

 • Neem vanaf de kruising het pad richting de Zeearend.
 • Loop door tot je bij het observatiepunt bent en loop naar binnen.


Vogel observatie punt Zeearend

#Vogel observatie punt Zeearend
De Zeearend is midden jaren '90 door Rijkswaterstaat, toen beheerder van het gebied, gebouwd. Het gebouw doet nu dienst als vogel observatie punt. Binnen heb je een prachtig gezicht over de Oostvaardersplassen. Naast de vele vogels kun je hier ook de wilde Konik paarden zien, zonder zelf gezien te worden.
Route:

 • Loop naar beneden tot je buiten voor de zeearend staat.
 • Loop terug naar de kruising van paden.


Afslag richting de Zeearend

#Afslag richting de Zeearend
Knooppunt van wandelroutes door de Oostvaardersplassen. Eén van de paadjes gaat richting de Zeearend, een gebouw van waaruit je de Konik paarden en de vogels in de Oostvaardersplassen ongestoord kunt observeren.
Route:

 • Neem vanaf de Zeearend het pad in zuidoostelijke richting.
 • Loop door tot je links van het pad een bankje ziet staan.


Bankje met uitzicht

#Bankje met uitzicht
Vanaf dit bankje heb je een prachtig uitzicht op de omgeving. De natuur van de Oostvaardersplassen is goed te zien. Aan de horizon zie je bij helder weer wat lijkt op de wolkenkrabbers aan de Zuidas van Amsterdam(??). Het is toch wel bijzonder dat je onder de skyline van Amsterdam zo'n groot gebied vol wildernis aantreft.
Route:

 • Loop verder over het pad tot je op een kruising van paden uitkomt.


Afslag richting een schuilhut

#Afslag richting een schuilhut
Bij het bord Wigbels eiland is een afslag richting een schuilhut. Vanuit deze schuilhut zijn de wilde konik paarden, de vogels en soms ook reeën en edelherten te zien.
Route:

 • Neem vanaf de kruising het pad in nooroostelijke richting. (Dit is het pad tegenover het pad naar de vogel-observatie-hut.)
 • Loop een heel eind door tot je links van het pad een langerekte plas ziet liggen en je op een splitsing van paden staat.


Kikkerpoel

#Kikkerpoel
Poel vol kikkers, salamanders en andere amfibieën. Omdat het water in deze kleine poel relatief ondiep is en niet doorstroomt, warmt het water in het voorjaar snel op door de zon. Dit maakt het het perfecte leefgebied voor kikkervisjes, kikkers en andere amfibieën. Op een warme zomeravond kun je ze luid horen kwaken.
Route:

 • Neem het pad dat in noordelijke richting van de splitsing vertrekt.
 • Loop door tot je aan je rechterhand een plas ziet liggen.


Ganzen plas

#Ganzen plas
Watertje waar 's zomers veel ganzen in zwemmen. Ganzen voelen zich veilig op het water; dus bij gevaar gaan ze met hun jongen het water in. Buiten bereik van vossen en andere roofdieren slapen ze er 's nachts. Om aantrekkelijk te zijn voor ganzen heeft een watertje dus een redelijke afmeting nodig, zoals deze plas. Overdag grazen ganzen op grasland, dus dat dient ook dicht bij te zijn.
Route:

 • Loop door over het pad tot je op een kruising van paden uitkomt.


Aangeknabbelde Bomen

#Aangeknabbelde Bomen
Paarden lusten graag de schors van bomen. Bij dit knooppunt staat zo'n aangeknabbelde boom; een heel stuk van de stam heeft geen bast meer en is van blank hout. Ook dit soort oudere bomen heeft dus te lijden onder de hoeveelheid Konik paarden die in dit gebied rondlopen. Jonge scheuten worden geregeld opgegeten; alleen tussen de stekelige meidoorns en sleedoorns hebben de wilgen kans om te kiemen en te groeien.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing van wegen het pad in noordoostelijke richting.
 • Volg het pad met de bocht naar rechts mee en loop door tot vlak voor het pad een bocht naar links maakt.


Paarden WC

#Paarden WC
Van huisdieren is bekend dat je ze zinnelijk kan maken. Dat kan alleen met dieren die netjes met hun omgeving omgaan. Konik paarden gaan kennelijk ook netjes met hun omgeving om. Ze poepen allemaal op dezelfde plaats. Zo vormt zich een paarden WC.
Ook kun je zien dat de uitwerpselen van de paarden langzaam opgeruimd worden. Dat komt omdat zo'n hoop paardenpoep een wildernis op zich is; er leven allerlei larven van insecten in, die de poep langzaam aan verteren. Zo is er zelfs midden op het asfalt een stukje natuur te vinden.
Route:

 • Loop verder tot je op een kruispunt van wegen voor een bruggetje uitkomt.


Omgevallen wilgenbos

#Omgevallen wilgenbos
De wilgen in dit bos waren allemaal ongeveer even oud. Dat in combinatie met de begrazing door de vele wilde Konik paarden maakte het bos vatbaar voor een storm, zeker toen er al een aantal bomen omgevallen waren. Om een natuurlijke omgeving te behouden ruimt Staatsbosbeheer het dode hout niet op. Allerlei insecten vinden hun thuis onder de schors van dood hout en in het dode hout zelf. Het lijkt grijs en dood, maar in werkelijkheid is het een wildernis die wemelt van het leven. Door de vraat van de 1100 konik paarden, 200 reeën en 4000 edelherten krijgen jonge scheuten voor een nieuw wilgenbos weinig kans.
Route:

 • Neem het pad dat over de twee bruggetjes naar de andere kant van de vaart gaat.
 • Sla aan de overkant van de bruggetjes eerst rechtsaf en daarna links af het wilgenbosje in.
 • Ga in het wilgenbosje op de splitsing rechtdoor.
 • Loop over de bruggen langs de vijver tot bij het buitencentrum.
 • Bij het buitencentrum naar rechts en doorlopen tot je op de parkeerplaats staat.


Parkeerplaats Oostvaardersplassen

#Parkeerplaats Oostvaardersplassen
Op de parkeerplaats aan het begin van de Oostvaardersplassen is plek voor ongeveer 30 auto's. De parkeerplaats dient als startpunt voor wandelingen. Beleef de wildernis van de Oostvaardersplassen zelf.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl