#

Wandelen bij Lelystad

 
 

 
 
 
#

About : Schuilhut de Kluut
#Omschrijving
De Kluut is een van de vier hutten in de Oostvaardersplassen van waaruit je vogels en ander wild kunt observeren. Vanuit schuilhut de Kluut zijn het jaar door verschillende soorten vogels op het water te bewonderen. In de Oostvaardersplassen bevindt zich een kolonie lepelaars. Zeldzame soorten als: de roerdomp, grote zilverreiger, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, porseleinhoen en blauwborst broeden in het gebied. In het voor- en najaar doen veel sterns en steltlopers het gebied aan. In de winter kunnen grote aantallen eenden (wintertaling, krakeend, pijlstaart, slobeend, tafeleend en kuifeend) de plassen bevolken. Uitgebreide informatie vind je op de website van de vogelbescherming.
Schuilhut de Kluut
Latitude: 52.4579901441636 Longitude: 5.4171446183157

Schuilhut de Kluut

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting

Locatie:

  • RD: 157 036 (m) 496 693 (m)
  • 52°27'28.76" NB  5°25'01.77" OL

Parkeren:

Openbaar vervoer:

  • Geen gevonden

Horeca:

Links:

Punten in de buurt:#Ga terug naar

#Ga verder naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl