#

Wandelen bij Warnsveld

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Landgoed 't Velde uitgebreid
#Wandelroute in het kort
Huize 't Velde is voorzien van de nodige bijgebouwen, zoals: het tolhuis en 't Jachthuis, waar vroeger een restaurant gevestigd was.
Via het bos rondom het Tolhuis kom je vervolgens weer uit te komen op de zichtas van Huize 't Velde.
Je wandelt langs het Kapse Bos richting de Onderlaaste Laak.
De Huizen langs de Berkel zijn allen op hun eigen wijze ingepast in het landschap. Vaak wordt het uitzicht gericht op het open landschap door coulissen van Beuken aan weerszijden van het landhuis.
Het vers en fris houden van het water op een landgoed vraagt aandacht. Doorstroming is altijd van belang, zo ook voor de waterpartijen rondom huize 't Velde.
Langs het water van de Berkel kun je genieten van verschillende uitzichten: aan de overkant op een boerderij van Landgoed de Voorst, een uitzicht op de achterkant van Huize 't Velde en een in de verte liggende stuw.
Wandelroute: Landgoed 't Velde uitgebreid
Latitude: 52.1443130082566 Longitude: 6.24375915095803

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Huize 't Velde
Eindpunt: Huize 't Velde
Lengte: 3,3 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 20
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

Horeca:

Links:
Huize 't Velde

#Huize 't Velde
De vroegste vermelding van Huize 't Velde dateert uit 1326, maar in die tijd is het nog geen noemenswaardig geheel. In de zestiende eeuw ontstaat de basis voor het huidige huis met driehoekige frontons met schelpmotieven, zoals rond de ingang van het pand te zien is. Rond 1700 wordt de zuidgevel verlengd door Arnold Joost van Keppel tot Voorst, graaf van Albemarle.
Rond 1824 worden de ramen vervangen door nieuwe in Empire-stijl en wordt het huis voor het eerst wit gepleisterd.
In 1959 koopt Stichting het Gelderslandschap Huize 't Velde en in de jaren '60 wordt het gerestaureerd, waarbij de renaisance versieringen uit de 16de eeuw weer tevoorschijn komen.
Links is het koetshuis te zien, waarachter de tuin van Bezinning ligt; een monument om onder diensttijd gestorven politieagenten te gedenken.
Route:

 • Neem de oprijlaan van Huize 't Velde en steek aan het einde de asfaltweg (Rijksweg) over.
 • Sla op en parallelweg aan de overzijde links af en loop door tot de kruising.
 • Sla bij de kruising rechts af het rechter fietspad van de Vordenseweg op.
 • Loop door tot je rechts van de weg 't Jachthuis achter een taxusheg ziet liggen.


Het Jachthuis

#Het Jachthuis
Vlak bij huis 't Velde ligt het Jachthuis. In dit rijksmonument was tot enige tijd geleden een restaurant gevestigd. Let eens op het detail van de afwerking van de veranda.
Route:

 • Loop verder tot waar de weg het bos ingaat en er links van de weg een bospad is.
 • Sla hier links af, steek de weg (Vordenseweg) over en blijf aan de overkant voor de ingang van het bospad op het fietspad staan en kijk schuin naar rechts achteren.


Het Tolhuis

#Het Tolhuis
Hier langs de weg is het Tolhuis van landgoed 't Velde te vinden. Vroeger werd er langs veel wegen tol geheven. Gebruikers van de weg droegen op die manier bij aan het bekostigen van het onderhoud van de wegen.
Route:

 • Loop verder langs de bosrand het bos in tot je uitkomt op een splisting met een pad van rechts uikomt en je links een uitzicht hebt op huize 't Velde.


Uitzicht Huize 't Velde

#Uitzicht Huize 't Velde
Hier aan de rand van de velden heb je een mooi uitzicht op landgoed 't Velde. Heb je wel gezien dat de beukenlaan die het bos inloopt gericht is op het hoofdhuis?
Route:

 • Volg het pad in zuidelijk richting het bos in (dit is het pad dat over de zichtas loopt).
 • Blijf de zichtas volgen tot er een pad naar links afslaat. Neem dit pad.
 • Volg het pad met een grote bocht door het bos tot je opnieuw uitkomt met een splitsing met de zichtas met beukenlaan (rechts).


Beukenlaan Huize 't Velde

#Beukenlaan Huize 't Velde
Wie door deze beukenlaan kijkt, ziet aan het einde ervan in de verte Huize 't Velde liggen. Hoewel de afstanden in dit geval ook niet groot zijn, zijn wel rechte lijnen gebruikt speciaal om de aandacht te vestigen op wat er op het einde ligt. Dit heet een zichtas. Deze zichtas hoorde dus bij de oorspronkelijke parkaanleg van Huize 't Velde.
Route:

 • Ga rechtdoor het bos weer in en blijf het pad volgen tot waar het tussen de beukenboompjes doorslingert.


Slingerend Beukenlaantje

#Slingerend Beukenlaantje
Waar op landgoederen niet zoveel ruimte was om uitgebreide bossen aan te leggen, zoals hier, had de landschapsarchitect een heel aantal foefjes tot zijn beschikking. In periode waarin dit stuk van het landgoed aangelegd is: de romantiek, hield men van de puurheid van de natuur; men wilde er wel eeuwig in ronddwalen. In zo'n klein stukje bos als hier lukte dat niet, vandaar dat de paden expres slingerend zijn aangelegd. Zo kun je aan het begin van het pad, het einde nog niet zien. En tijdens de wandeling zie je recht voor je steeds een nieuw stuk natuur. Dat was één van de stijlmiddelen van de landschapsarchitect.
Route:

 • Loop verder het bos uit en steek de verbindingsweg (Vordenseweg) over en ga aan de overkant het bos weer in.
 • Loop door tot je op een kruising met een fietspad staat.


Langs de Beek

#Langs de Beek
Langs de beek is een open stukje bos met een bankje om even uit te rusten van een lange wandeling te vinden. Veel mensen laten hier hun hond uit; regelmatig zie je dan ook een hond die in de beek gezwommen heeft.
Route:

 • Draai je om en loop terug.
 • Sla links af op de Y-splitsing en blijf het pad volgen.
 • Rechtdoor bij de splitsing met een pad naar links.
 • Sla nog een keer links af op de Y-splitsing en loop door tot je op de parkeerplaats van een Chinees Restaurant staat.
 • Loop naar de oversteekplaats aan het einde van de parkeerplaats en steek de Rijksstraatweg over tot je op een splitsing van fietspaden staat.


Shell station

#Shell station
Om verschillende routetrajecten van dit wandelproject met elkaar te verbinden zijn knooppunten nodig zoals bij dit Shell station. Het is een pompstation zoals je vaker langs de provinciale weg tegenkomt van een vrij nieuw type met een oliedichte vloer, zoals dat inmiddels wettelijk verplicht is. Dit soort regels en marketing stategieën met steeds de nieuwste huisstijl zorgen ervoor dat je, buiten een aantal museale exemplaren, weinig nostaligsche pompstations kunt vinden.
Route:

 • Neem het fietspad langs de Kappersallee in noordelijke richting. (Dit is met de Shell pomp rechts.)
 • Loop door tot je links van het fietspad de gracht om huize Baank en de beukenlanen aan de overkant van het water kunt zien liggen.


Gracht als scheiding

#Gracht als scheiding
Aan de overkant van het water ligt het buiten Huize Baank. Hier vanaf het fietspad kun je goed zien hoe eerst een gracht en daarna een statige beukenlaan de buitenste begrenzing vormt van het landschapspark rondom dit buiten langs de Berkel. Deze begrenzing biedt de wandelaar wel een blik in het park, maar de toegang is onmogelijk zonder een nat pak. Zonder hekken en dichte hagen een vriendelijke, maar wel effectieve afscheiding van het eigen erf.
Route:

 • Loop verder over het fietspad tot je bij een brug aankomt.


Bruggen over de Berkel

#Bruggen over de Berkel
Ten behoeve van de provinciale weg is ooit een brug over het riviertje de Berkel gebouwd. De brug voor het auto verkeer is een beton constructie die je vanaf de jaren '50 tot de jaren '70 vaker in Nederland tegenkwam.
Later is voor fietsverkeer een aparte brug aangelegd voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Fiets verkeer is minder zwaar dan auto en vracht verkeer, vandaar dat hout in aanmerking komt als natuurlijk constructie materiaal.
Route:

 • Blijf aan deze kant van de brug.
 • Steek de grote weg met beukenlanen erlangs (Kappersallee) over en neem het paadje aan de rechter kant van de Berkel.
 • Loop door tot je bij een bruggetje zonder leuningen bent.


Uitstroom van water

#Uitstroom van water
Onder dit bruggetje door stroomt het water vanuit de vijvers rondom huize 't Velde weer terug de Berkel in. Door het uitdiepen van de vijvers en het hoogte verschil dat de stuw in de Berkel op pijl houdt, stroomt het water nu weer flink door. Zo blijft het water in de vijvers rondom het kasteel steeds in beweging en koel. De algengroei is dan tot een minimum beperkt.
Route:

 • Loop verder tot je bij de stuw staat.


Stuw in de Berkel

#Stuw in de Berkel
Een groot deel van het water van het riviertje de Berkel wordt sinds de jaren '30 van de twintigste eeuw omgeleid naar het Twentekanaal dat bij Eefde ligt. Op die manier hoeft bij de sluizen minder water in het kanaal gepompt te worden. Er stroomt nog een beetje water door de Berkel; voldoende om de grachten van Zutphen door te spoelen met fris water. Om het water van de Berkel ook bij deze geringe stroomhoeveelheden op peil te houden is deze stuw gebouwd. De techniek stamt dan ook uit de periode van de aanleg van het Twentekanaal, namelijk de jaren '30. Voor wandelaars is een pad over de stuw aangelegd zodat landgoed 't Velde verbonden is met landgoed de Voorst. De stuw is een rijksmonument. Stuw is van het type glijschuif, bouwjaar 1925.
Route:

 • Neem het pad langs de Berkel in oostelijke richting. (Dit is met de Berkel links van het pad).
 • Volg het pad met de bocht naar rechts mee en loop door tot je rechts van het pad de achterkant van Huize 't Velde ziet liggen.


Achterzijde Huize 't Velde

#Achterzijde Huize 't Velde
Aan de achterzijde van Huize 't Velde is de oude zestiende eeuwse havezate nog te herkennen. Bij de veranderingen van rond 1700 is de achterkant met zijn zeventiede eeuwse trapgevels intact gelaten. Omdat de zeventiende-eeuwse trapgevels aan de achterkant intact worden gelaten behoudt het huis daar deels het karakter van een havezate.
Verder is hier goed te zien dat de tuin is aangelegd in de Engelse landschapsstijl met zijn ronde natuurlijke vormen. Nergens is een rechte lijn te herkennen; niet in de vorm van de vijver, noch in de vorm van het grasland.
Route:

 • Loop verder tot je links van het pad een goed zicht op de vijver hebt.


Vijverpartij Huize 't Velde

#Vijverpartij Huize 't Velde
De tuin in Engelse Landschapsstijl is hier nog redelijk goed herkenbaar en dus vele jaren in stand gehouden. Als centraal punt achter in het landschapspark is deze vijverpartij aangelegd. De vorm lijkt natuurlijk maar deze vorm is op de tekentafel ontstaan en vervolgens uitgegraven.
Route:

 • Loop verder tot vlak voordat het pad bij de Berkel uitkomt en een bocht naar rechts maakt.


Eiland

#Eiland
Het is even zoeken tussen de bomen van het bosje, maar met goed kijken zie je dat er in de vijver een eiland ligt met een heuvel erop; vermoedelijk een restant van een tweede belvedère of een theehuis op landgoed 't Velde langs de oevers van de Berkel. Een belvedère die je met een bruggetje over de vijver kon bereiken vanuit de tuin bij het hoofdhuis.
Route:

 • Loop door langs de rand van de Berkel tot je op een bruggetje over het water staat.


Uitzicht over het berkeldal

#Uitzicht over het berkeldal
Hoewel de Berkel gekanaliseerd is, heeft een wandeling langs het riviertje zo zijn charmes. Aan de overzijde kun je een boerderij van landgoed de Voorst zien liggen.
Er zijn plannen om de kanalisatie weer ongedaan te maken en de Berkel zijn oude bedding terug te geven.
Route:

 • Loop door tot je op een splitsing van wegen staat.


Kruising met het pad langs de Berkel

#Kruising met het pad langs de Berkel
Ook vanaf dit kruispunt loopt er een pad langs de Berkel achter huize 't Velde langs. Let eens op de eikenlaantjes die de landschapskamers omsluiten.
Route:

 • Volg de eikenlaan in zuidwestelijke richting. (Dit is het pad met de weilanden links van het pad).
 • Loop door tot je rechts achter een gracht de tuin van Huize 't Velde ziet liggen.


Tuin Huize 't Velde

#Tuin Huize 't Velde
Aan de overzijde van de gracht ligt de tuin van Huize 't Velde. Van de tuinaanleg zijn nog enkele rododendron partijen aanwezig. De beukenbomen die op de rand van de tuin en de gracht staan, rijzen op uit het groene mos dat eronder groeit. Het is bijzonder dat het mostapijt zo pracht gesloten is. Alleen de wortels van de beuken liggen er boven op. Bomen die met wilde wortels uit een groen mostapijt groeien, waren een geliefd sfeerbeeld in de Romantiek.
Let ook op de lelietjes der dalen onder de beukenbomen.
Route:

 • Loop door tot je op een Y-splitsing uitkomt en kijk achterom.


Lindelaan

#Lindelaan
Hier op het landgoed is een volgroeide Lindelaan. Deze is goed onderhouden, want de wortelopslag van korte takjes is regelmatig verwijderd. Bloeiende linden leveren een heleboel honing, ook één van de producten uit de biowinkel.
Route:

 • Neem op de Y-splitsing het rechterpad en loop door langs het bankje tot je op een splitsing met een eikenlaan staat.


Bankje bij de slotgracht

#Bankje bij de slotgracht
Bankje met het uitzicht over de slotgracht die rondom de tuin van huize 't Velde ligt. Het bankje staat op de kruising van een lindelaan en een eikenlaan.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing de eikenlaan in westelijke richting. (Dit is met het water rechts van het pad.)
 • Loop door tot je bij een parkeerplaats op een kruising van paden voor Huize 't Velde staat.


Huize 't Velde

#Huize 't Velde
De vroegste vermelding van Huize 't Velde dateert uit 1326, maar in die tijd is het nog geen noemenswaardig geheel. In de zestiende eeuw ontstaat de basis voor het huidige huis met driehoekige frontons met schelpmotieven, zoals rond de ingang van het pand te zien is. Rond 1700 wordt de zuidgevel verlengd door Arnold Joost van Keppel tot Voorst, graaf van Albemarle.
Rond 1824 worden de ramen vervangen door nieuwe in Empire-stijl en wordt het huis voor het eerst wit gepleisterd.
In 1959 koopt Stichting het Gelderslandschap Huize 't Velde en in de jaren '60 wordt het gerestaureerd, waarbij de renaisance versieringen uit de 16de eeuw weer tevoorschijn komen.
Links is het koetshuis te zien, waarachter de tuin van Bezinning ligt; een monument om onder diensttijd gestorven politieagenten te gedenken.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl