#

Wandelen bij Warnsveld

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Landgoed 't Velde
#Wandelroute in het kort
De wandelroute loopt voor Huize 't Velde langs. Hier kun je de details van het kasteel goed bekijken.
Vanaf Huize 't Velde loopt er een statige eikenlaan richting de Belvedère in het beukenbos aan het eind van deze eikenlaan.
Ook de bossen rondom Huize 't Velde zijn ooit ontworpen door een landschapsarchitect. Je loopt door diverse gekromde beukenlaantjes en langs de restanten van een vijverpartij aangelegd in de Engelse landschapsstijl.
Van Landgoed 't Velde zijn nog enkele tuinkamers met weilanden en vijvers bewaard gebleven.
Langs het water van de Berkel kun je genieten van verschillende uitzichten: aan de overkant op een boerderij van Landgoed de Voorst, een uitzicht op de achterkant van Huize 't Velde en een in de verte liggende stuw.
Het vers en fris houden van het water op een landgoed vraagt aandacht. Doorstroming is altijd van belang, zo ook voor de waterpartijen rondom huize 't Velde.
Wandelroute: Landgoed 't Velde
Latitude: 52.1443130082566 Longitude: 6.24375915095803

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Huize 't Velde
Eindpunt: Huize 't Velde
Lengte: 2,7 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 20
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

Horeca:

Links:
Huize 't Velde

#Huize 't Velde
De vroegste vermelding van Huize 't Velde dateert uit 1326, maar in die tijd is het nog geen noemenswaardig geheel. In de zestiende eeuw ontstaat de basis voor het huidige huis met driehoekige frontons met schelpmotieven, zoals rond de ingang van het pand te zien is. Rond 1700 wordt de zuidgevel verlengd door Arnold Joost van Keppel tot Voorst, graaf van Albemarle.
Rond 1824 worden de ramen vervangen door nieuwe in Empire-stijl en wordt het huis voor het eerst wit gepleisterd.
In 1959 koopt Stichting het Gelderslandschap Huize 't Velde en in de jaren '60 wordt het gerestaureerd, waarbij de renaisance versieringen uit de 16de eeuw weer tevoorschijn komen.
Links is het koetshuis te zien, waarachter de tuin van Bezinning ligt; een monument om onder diensttijd gestorven politieagenten te gedenken.
Route:

 • Neem vanaf de kruising van wegen het pad dat achter de parkeerplaats via een laan van bomen richting de Shell pomp loopt.
 • Loop onder de Shell pomp door en volg het fietspad naar de overkant van de weg die van rechts komt (de Kappersallee).
 • Je staat nu op een kruising van het fietspad van de Kappersallee en de Rijksstraatweg.


Shell station

#Shell station
Om verschillende routetrajecten van dit wandelproject met elkaar te verbinden zijn knooppunten nodig zoals bij dit Shell station. Het is een pompstation zoals je vaker langs de provinciale weg tegenkomt van een vrij nieuw type met een oliedichte vloer, zoals dat inmiddels wettelijk verplicht is. Dit soort regels en marketing stategieën met steeds de nieuwste huisstijl zorgen ervoor dat je, buiten een aantal museale exemplaren, weinig nostaligsche pompstations kunt vinden.
Route:

 • Neem het fietspad langs de Kappersallee in noordelijke richting. (Dit is met de Shell pomp rechts.)
 • Loop door tot je links van het fietspad de gracht om huize Baank en de beukenlanen aan de overkant van het water kunt zien liggen.


Gracht als scheiding

#Gracht als scheiding
Aan de overkant van het water ligt het buiten Huize Baank. Hier vanaf het fietspad kun je goed zien hoe eerst een gracht en daarna een statige beukenlaan de buitenste begrenzing vormt van het landschapspark rondom dit buiten langs de Berkel. Deze begrenzing biedt de wandelaar wel een blik in het park, maar de toegang is onmogelijk zonder een nat pak. Zonder hekken en dichte hagen een vriendelijke, maar wel effectieve afscheiding van het eigen erf.
Route:

 • Loop verder over het fietspad tot je bij een brug aankomt.


Bruggen over de Berkel

#Bruggen over de Berkel
Ten behoeve van de provinciale weg is ooit een brug over het riviertje de Berkel gebouwd. De brug voor het auto verkeer is een beton constructie die je vanaf de jaren '50 tot de jaren '70 vaker in Nederland tegenkwam.
Later is voor fietsverkeer een aparte brug aangelegd voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Fiets verkeer is minder zwaar dan auto en vracht verkeer, vandaar dat hout in aanmerking komt als natuurlijk constructie materiaal.
Route:

 • Blijf aan deze kant van de brug.
 • Steek de grote weg met beukenlanen erlangs (Kappersallee) over en neem het paadje aan de rechter kant van de Berkel.
 • Loop door tot je bij een bruggetje zonder leuningen bent.


Uitstroom van water

#Uitstroom van water
Onder dit bruggetje door stroomt het water vanuit de vijvers rondom huize 't Velde weer terug de Berkel in. Door het uitdiepen van de vijvers en het hoogte verschil dat de stuw in de Berkel op pijl houdt, stroomt het water nu weer flink door. Zo blijft het water in de vijvers rondom het kasteel steeds in beweging en koel. De algengroei is dan tot een minimum beperkt.
Route:

 • Loop verder tot je bij de stuw staat.


Stuw in de Berkel

#Stuw in de Berkel
Een groot deel van het water van het riviertje de Berkel wordt sinds de jaren '30 van de twintigste eeuw omgeleid naar het Twentekanaal dat bij Eefde ligt. Op die manier hoeft bij de sluizen minder water in het kanaal gepompt te worden. Er stroomt nog een beetje water door de Berkel; voldoende om de grachten van Zutphen door te spoelen met fris water. Om het water van de Berkel ook bij deze geringe stroomhoeveelheden op peil te houden is deze stuw gebouwd. De techniek stamt dan ook uit de periode van de aanleg van het Twentekanaal, namelijk de jaren '30. Voor wandelaars is een pad over de stuw aangelegd zodat landgoed 't Velde verbonden is met landgoed de Voorst. De stuw is een rijksmonument. Stuw is van het type glijschuif, bouwjaar 1925.
Route:

 • Neem het pad langs de Berkel in oostelijke richting. (Dit is met de Berkel links van het pad).
 • Volg het pad met de bocht naar rechts mee en loop door tot je rechts van het pad de achterkant van Huize 't Velde ziet liggen.


Achterzijde Huize 't Velde

#Achterzijde Huize 't Velde
Aan de achterzijde van Huize 't Velde is de oude zestiende eeuwse havezate nog te herkennen. Bij de veranderingen van rond 1700 is de achterkant met zijn zeventiede eeuwse trapgevels intact gelaten. Omdat de zeventiende-eeuwse trapgevels aan de achterkant intact worden gelaten behoudt het huis daar deels het karakter van een havezate.
Verder is hier goed te zien dat de tuin is aangelegd in de Engelse landschapsstijl met zijn ronde natuurlijke vormen. Nergens is een rechte lijn te herkennen; niet in de vorm van de vijver, noch in de vorm van het grasland.
Route:

 • Loop verder tot je links van het pad een goed zicht op de vijver hebt.


Vijverpartij Huize 't Velde

#Vijverpartij Huize 't Velde
De tuin in Engelse Landschapsstijl is hier nog redelijk goed herkenbaar en dus vele jaren in stand gehouden. Als centraal punt achter in het landschapspark is deze vijverpartij aangelegd. De vorm lijkt natuurlijk maar deze vorm is op de tekentafel ontstaan en vervolgens uitgegraven.
Route:

 • Loop verder tot vlak voordat het pad bij de Berkel uitkomt en een bocht naar rechts maakt.


Eiland

#Eiland
Het is even zoeken tussen de bomen van het bosje, maar met goed kijken zie je dat er in de vijver een eiland ligt met een heuvel erop; vermoedelijk een restant van een tweede belvedère of een theehuis op landgoed 't Velde langs de oevers van de Berkel. Een belvedère die je met een bruggetje over de vijver kon bereiken vanuit de tuin bij het hoofdhuis.
Route:

 • Loop door langs de rand van de Berkel tot je op een bruggetje over het water staat.


Uitzicht over het berkeldal

#Uitzicht over het berkeldal
Hoewel de Berkel gekanaliseerd is, heeft een wandeling langs het riviertje zo zijn charmes. Aan de overzijde kun je een boerderij van landgoed de Voorst zien liggen.
Er zijn plannen om de kanalisatie weer ongedaan te maken en de Berkel zijn oude bedding terug te geven.
Route:

 • Loop door tot je op een splitsing van wegen staat.


Kruising met het pad langs de Berkel

#Kruising met het pad langs de Berkel
Ook vanaf dit kruispunt loopt er een pad langs de Berkel achter huize 't Velde langs. Let eens op de eikenlaantjes die de landschapskamers omsluiten.
Route:

 • Neem het pad langs het weiland in oostelijke richting. (Dit is met het weiland rechts van het pad.)
 • Loop door tot je bij een bruggetje uitkomt.


Bruggetje

#Bruggetje
De waterpartij midden tussen de weilanden is verbonden met de Berkel. Het wandelpad gaat er met een bruggetje overheen, zodat je met droge voeten aan de overkant komt. In de zomer hoor je er de kikkers kwaken.
Route:

 • Loop verder over het pad tot je bij een splitsing met een pad van links uitkomt.


Paadje langs de Berkel

#Paadje langs de Berkel
Vanaf dit knooppunt takt een paadje langs de Berkel af. Je kunt tot het viaduct van de spoorlijn langs de Berkel lopen en ook weer via hetzelfde pad terug. Een tochtje dat bij mooi weer zeker de moeite waard is, vanwege de bloemen die er in de zomer bloeien. Soms zijn er kano's op de Berkel. Je kunt er genieten hoe de Berkel zich door het open cultuurlandschap kronkelt.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing het pad in zuidoostelijke richting loopt. (Dit is met het pad dat aftakt links en de weilanden rechts van het pad.)
 • Loop door tot je op een splitsing van paden bij een belvedère (links) uitkomt.


Belvedère

#Belvedère
Belvedère is een samenstelling van Belle en Vide en betekent letterlijk "mooi uitzicht". Zo'n heuvel aan de rand van het aangelegde park en als einde van één van de lanen van het park diende dan ook om vanaf een verhoging goed over de omgeving te kunnen uitkijken. Belvedère betekent letterlijk: mooi uitzicht. Dat heb je ook vanaf deze kunstmatig aangelegde heuvel in het landschap. Je kunt zowel uitkijken over het landgoed als over de omliggende landbouwpercelen. Hij ligt aan het einde van de hoofdas van de tuin van landgoed 't Velde. In sommige tuinen stond er een prieel boven op de belvedère.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing bij de belvedère het pad dat in zuidelijke richting loopt.
 • Loop door tot je bij een sterk gekromde laan van oude beuken uitkomt.


Gebogen beukenlaan

#Gebogen beukenlaan
In 1824 krijgt Hendrik van Lunteren, kweker te Utrecht en beroemd hofleverancier van oranjeboompjes, opdracht het park rondom huize 't Velde aan te pakken. Het park verandert daarbij in een aanleg in Engelse landschapsstijl, zoals je aan deze gebogen laan kunt zien.
Hendrik van Lunteren volgde zijn opleiding in Engeland en ontwierp meerdere tuinen in de Engelse landschapsstijl, waaronder deze.
Route:

 • Loop verder tot je in een jonger deel van het beukenlaantje aangekomen bent.


Jonge aanplant slingerlaantje

#Jonge aanplant slingerlaantje
Jonge aanplant slingerlaantje. Om op een kleine ruimte toch voldoende wandelmogelijkheden te creëren zijn de paden van landgoed 't Velde krom aangelegd. Dit is een mooi voorbeeld daarvan. Bij de aanleg van een nieuwe laan is het oude slingerpatroon gevolgd. De aanleg kwam tot stand rond 1824 onder leiding van Hendrik van Lunteren. De parkaanleg valt onder rijksmonumentenzorg.
Route:

 • Loop verder tot je aan je rechterhand een vijver ziet.


Vijverpartij

#Vijverpartij
Verscholen in het bos ligt dit restant van een grotere vijverpartij van Landgoed 't Velde. De vijver maakt deel uit van de romantische tuinaanleg van rond 1824 door Hendrik van Lunteren. In de romantiek was men gefascineerd door de weerspiegeling van natuurlijke elementen zoals bomen en woeste rotspartijen in het water.
Route:

 • Loop verder tot je op de parkeerplaats staat.


Parkeerplaats Landgoed 't Velde

#Parkeerplaats Landgoed 't Velde
Hier langs de Rijksstraatweg ligt een parkeerplaats voor ongeveer 10 auto's. Een ideaal uitgangspunt voor wandelingen over Landgoed 't Velde.
Route:

 • Loop over de parkeerplaats naar achteren in noordelijke richting. (Dit is met het weiland aan je linker hand.)
 • Neem het pad dat aan het einde van de parkeerplaats het bos inloopt en loop door tot je op een T-splitsing met een eikenlaan uitkomt.


Eikenlaan

#Eikenlaan
De eikenlaan waar je aangekomen bent loopt voor Huize 't Velde langs. Hij strekt zich uit over de volle lengte van het landgoed van de Shell pomp aan de ene zijde tot aan de belvedère aan de andere zijde. Je kunt over deze laan een flink stuk lopen over Landgoed 't Velde. Historisch gezien had de laan ook een nut, bij een drijfjacht kun je het wild op zo'n laan zien oversteken.
Route:

 • Neem de eikenlaan in westelijke richting. (Dit is met het pad dat uitkomt op de eikenlaan aan je linker hand.)
 • Loop door tot je uitkomt bij een splitsing met een pad van rechts. (Deze splitsing bestaat uit een vertakking van twee paden, loop door tot het tweede pad met een bankje.)


Bankje bij de slotgracht

#Bankje bij de slotgracht
Bankje met het uitzicht over de slotgracht die rondom de tuin van huize 't Velde ligt. Het bankje staat op de kruising van een lindelaan en een eikenlaan.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing de eikenlaan in westelijke richting. (Dit is met het water rechts van het pad.)
 • Loop door tot je bij een parkeerplaats op een kruising van paden voor Huize 't Velde staat.


Huize 't Velde

#Huize 't Velde
De vroegste vermelding van Huize 't Velde dateert uit 1326, maar in die tijd is het nog geen noemenswaardig geheel. In de zestiende eeuw ontstaat de basis voor het huidige huis met driehoekige frontons met schelpmotieven, zoals rond de ingang van het pand te zien is. Rond 1700 wordt de zuidgevel verlengd door Arnold Joost van Keppel tot Voorst, graaf van Albemarle.
Rond 1824 worden de ramen vervangen door nieuwe in Empire-stijl en wordt het huis voor het eerst wit gepleisterd.
In 1959 koopt Stichting het Gelderslandschap Huize 't Velde en in de jaren '60 wordt het gerestaureerd, waarbij de renaisance versieringen uit de 16de eeuw weer tevoorschijn komen.
Links is het koetshuis te zien, waarachter de tuin van Bezinning ligt; een monument om onder diensttijd gestorven politieagenten te gedenken.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl