#

Wandelen bij Groenendaal

 
 

 
 
 
#

Copyright
#Copyright Stichting MaakJeRoute
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de producten van Stichting MaakjeRoute, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkenrechten, de kadasterkaarten, het beeldmateriaal ed. berusten uitsluitend bij Stichting MaakjeRoute. Stichting MaakjeRoute behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de teksten en andere informatie berusten uitsluitend bij Stichting MaakjeRoute en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting MaakjeRoute is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website of enig onderdeel daarvan te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Stichting MaakjeRoute heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden, dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er naar het uitsluitend oordeel van de Stichting MaakjeRoute sprake is van (mogelijke) inbreuk op de rechten van derden.

Stichting MaakjeRoute heeft tevens het recht om -tenzij anders overeengekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst en beeldmateriaal.


Stuifduintjes

#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga verder naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl