#

Wandelen bij Deelen

 
 

 
 
 
#

Coördinaten : Deelerwoud Lang
#RD - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in rijksdriehoeksmeting (x,y in meter). Deze kunnen in een GPS dat RD-coördinaten accepteert geprogrammeerd worden.
De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
 
X-coördinaat:   Y-coördinaat:   Beschrijving van het punt:
190 090 (m) 452 785 (m) Parkeerplaats Deelerwoud
190 222 (m) 453 054 (m) Bunker Vliegveld Deelen
190 240 (m) 453 132 (m) Hek Duits Deelen
190 271 (m) 453 262 (m) Grote Heide
190 374 (m) 452 886 (m) Bosrand
190 620 (m) 452 835 (m) Oude heide
190 716 (m) 452 826 (m) IJstijd droogdal
190 841 (m) 452 826 (m) Bankje met uitzicht
190 902 (m) 452 861 (m) Begraasde Boom
190 991 (m) 452 926 (m) Zweefvliegveld Terlet
191 311 (m) 453 161 (m) Vergraste Heide
191 523 (m) 453 333 (m) Rustgebied voor dieren
191 313 (m) 453 856 (m) Oude Brinkhorsterweg
191 615 (m) 453 964 (m) Knooppunt dennenbos
191 961 (m) 454 093 (m) Geplagde Heide
192 046 (m) 454 123 (m) Gemaaide Heide
192 458 (m) 454 272 (m) Knooppunt op de Kleine Heide
193 120 (m) 455 200 (m) Knooppunt Halfroeslaan
193 191 (m) 455 701 (m) Tracé snelweg A50
193 263 (m) 456 182 (m) Spechtenboom
193 296 (m) 456 435 (m) Zwijnenpoel
193 321 (m) 456 614 (m) Knooppunt zwijnenraster
193 294 (m) 456 614 (m) Wroetplek wilde zwijnen
192 836 (m) 456 667 (m) Twee linden
192 813 (m) 456 672 (m) Gevelsteen Lebret's Hoeve
192 811 (m) 456 649 (m) Rosmolen
192 762 (m) 456 681 (m) Jachtopzienerswoning
192 740 (m) 456 685 (m) Voorhuis Lebret's Hoeve
192 688 (m) 456 690 (m) Wildraster
192 673 (m) 456 687 (m) Krentenboompjes
192 333 (m) 456 097 (m) Zwijnenpoel
192 313 (m) 456 059 (m) Beukenbosje
192 241 (m) 455 829 (m) Bankje rand van kapvlakte
192 216 (m) 455 755 (m) Grind
192 196 (m) 455 697 (m) Rustgebied voor dieren
192 165 (m) 455 583 (m) Zwijnenpoel of zoele
192 120 (m) 455 411 (m) Stuifduintjes
192 091 (m) 455 290 (m) Hertenpaadje
191 966 (m) 455 124 (m) Hoek kleine Heide
191 749 (m) 454 673 (m) Dicht bos
191 454 (m) 454 632 (m) Edelherten observatie
191 143 (m) 454 330 (m) Bosbessen
191 027 (m) 454 212 (m) Kruising in het Deelerwoud
190 897 (m) 454 080 (m) Vochtige plek met Pitrus
190 781 (m) 453 966 (m) Houtwal van Vliegdennen
190 546 (m) 453 727 (m) Einde Houtwal
190 331 (m) 453 505 (m) Bankje met uitzicht
190 296 (m) 453 369 (m) Oudste dorp van Nederland: Deelen
190 282 (m) 453 315 (m) Kop van Deelen
190 271 (m) 453 262 (m) Grote Heide
190 090 (m) 452 785 (m) Parkeerplaats Deelerwoud

Edelherten observatie

Begraasde Boom

#ETRS89 - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in ETRS89 (Noorderbreedte en Oosterlengte in graden, minuten en seconden). Aangezien dit bijna gelijk is aan WGS84 zijn deze coördinaten zonder problemen geschikt voor de meeste GPS'en.
De nauwkeurigheid is dezelfde als boven.
 
Noorderbreedte:   Oosterlengte:    Beschrijving van het punt:
52°3'44.09" NB 5°53'56.03" OL Parkeerplaats Deelerwoud
52°3'52.77" NB 5°54'03.06" OL Bunker Vliegveld Deelen
52°3'55.28" NB 5°54'04.03" OL Hek Duits Deelen
52°3'59.48" NB 5°54'05.71" OL Grote Heide
52°3'47.29" NB 5°54'10.97" OL Bosrand
52°3'45.59" NB 5°54'23.87" OL Oude heide
52°3'45.27" NB 5°54'28.90" OL IJstijd droogdal
52°3'45.25" NB 5°54'35.47" OL Bankje met uitzicht
52°3'46.36" NB 5°54'38.68" OL Begraasde Boom
52°3'48.45" NB 5°54'43.38" OL Zweefvliegveld Terlet
52°3'55.97" NB 5°55'00.27" OL Vergraste Heide
52°4'01.49" NB 5°55'11.46" OL Rustgebied voor dieren
52°4'18.46" NB 5°55'00.64" OL Oude Brinkhorsterweg
52°4'21.88" NB 5°55'16.54" OL Knooppunt dennenbos
52°4'25.97" NB 5°55'34.75" OL Geplagde Heide
52°4'26.93" NB 5°55'39.23" OL Gemaaide Heide
52°4'31.65" NB 5°56'00.92" OL Knooppunt op de Kleine Heide
52°5'01.51" NB 5°56'36.06" OL Knooppunt Halfroeslaan
52°5'17.70" NB 5°56'39.99" OL Tracé snelweg A50
52°5'33.25" NB 5°56'43.96" OL Spechtenboom
52°5'41.43" NB 5°56'45.80" OL Zwijnenpoel
52°5'47.21" NB 5°56'47.18" OL Knooppunt zwijnenraster
52°5'47.22" NB 5°56'45.77" OL Wroetplek wilde zwijnen
52°5'49.05" NB 5°56'21.73" OL Twee linden
52°5'49.21" NB 5°56'20.52" OL Gevelsteen Lebret's Hoeve
52°5'48.47" NB 5°56'20.41" OL Rosmolen
52°5'49.52" NB 5°56'17.84" OL Jachtopzienerswoning
52°5'49.65" NB 5°56'16.69" OL Voorhuis Lebret's Hoeve
52°5'49.83" NB 5°56'13.96" OL Wildraster
52°5'49.73" NB 5°56'13.17" OL Krentenboompjes
52°5'30.73" NB 5°55'55.08" OL Zwijnenpoel
52°5'29.50" NB 5°55'54.01" OL Beukenbosje
52°5'22.08" NB 5°55'50.14" OL Bankje rand van kapvlakte
52°5'19.69" NB 5°55'48.80" OL Grind
52°5'17.82" NB 5°55'47.72" OL Rustgebied voor dieren
52°5'14.14" NB 5°55'46.05" OL Zwijnenpoel of zoele
52°5'08.58" NB 5°55'43.62" OL Stuifduintjes
52°5'04.67" NB 5°55'42.05" OL Hertenpaadje
52°4'59.33" NB 5°55'35.42" OL Hoek kleine Heide
52°4'44.79" NB 5°55'23.85" OL Dicht bos
52°4'43.54" NB 5°55'08.34" OL Edelherten observatie
52°4'33.84" NB 5°54'51.89" OL Bosbessen
52°4'30.05" NB 5°54'45.76" OL Kruising in het Deelerwoud
52°4'25.81" NB 5°54'38.88" OL Vochtige plek met Pitrus
52°4'22.14" NB 5°54'32.75" OL Houtwal van Vliegdennen
52°4'14.47" NB 5°54'20.32" OL Einde Houtwal
52°4'07.33" NB 5°54'08.95" OL Bankje met uitzicht
52°4'02.94" NB 5°54'07.06" OL Oudste dorp van Nederland: Deelen
52°4'01.20" NB 5°54'06.30" OL Kop van Deelen
52°3'59.48" NB 5°54'05.71" OL Grote Heide
52°3'44.09" NB 5°53'56.03" OL Parkeerplaats Deelerwoud


#Download GPX- of KML-Files
Je kunt de coördinaten van deze wandelroute ook downloaden in de volgende bestandsformaten:
  
Dit wandelproject ondersteunt het GPX-formaat. Meer informatie over het GPX-bestandsformaat (GPS Exchange) vind je op: www.topografix.com/gpx.asp.

Gemaaide Heide

#Ga terug naar

#Einde wandeling en ga naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl