#

Wandelen in Zyfflich

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Over de strandwal
#Wandelroute in het kort
Maak kennis met de omgeving van het dorpje Zyfflich en de Kastanienplatz.
Natuurgebieden in Duitsland zijn uitgebreid beschermd. Niet alleen de flora en fauna worden beschermd ook het landschapsbeeld en dat is tijdens de wandeling goed te merken.
Hagen in het landschap zorgen voor een lekker klimaat; ze houden de wind tegen en schijnt er in het vroege voorjaar of in de late herfst een lekker zonnetje tegenaan, dan kun je er heerlijk wandelen. Om dezelfde reden is het ook een hotspot voor een uitgebreide vegetatie en dierenwereld.
Het landschap rondom Zyfflich wordt gevormd door de bedrijvigheid in de landbouw. Boerderijen vindt je er in verschillende maten en bouwvormen.
Rondom Zyfflich is veel te doen. Het landschap met landbouwpercelen en kleine huisjes is aantrekkelijk om door heen te wandelen. Ook kun je in de zomermaanden genieten van een bezoek aan een tuin vol met bloemen en beelden.
Dat Zyfflich op een strandwal ligt kun je tijdens de wandeling goed merken. Vanaf de verhoging in het landschap kijk je een heel eind het prachtige uiterwaarden landschap in.
Wandelroute: Over de strandwal
Latitude: 51.8227166221821 Longitude: 5.97376031727768

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: St. Martin Zyfflich
Eindpunt: St. Martin Zyfflich
Lengte: 4,0 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 23
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

Horeca:

Links:
St. Martin Zyfflich

#St. Martin Zyfflich
In het centrum van het dorp Zyfflich vind je deze kerk. De kerk stamt uit de elfde eeuw en is een beschermd monument. De kerk is vernoemd naar Martin van Tours, nu heilige en ooit bisschop van Tours in Frankrijk.
Markant detail aan het gebouw is de latei boven de deur met inscriptie. In de Tweede Wereld oorlog is deze beschadigd, maar later weer gerestaureerd. Ook het gebruik van glazuurde bakstenen en de zigzagmotieven in de bouw zijn opmerkelijk.
Route:

 • Loop langs de kerk (aan je rechter hand), Zyfflich in.
 • Loop door tot je links van de weg een feestweide ziet liggen.


Dorpshuis

#Dorpshuis
In een dorp hier in het buitenland speelt een groot deel van het leven zich af tussen kerk dorpscafé en het dorpshuis. Het dorpshuis met de schutterij en is voorzien van een Festwiese. In veel Duitse dorpen waar de dorpsspirit nog meer leeft, houdt men dit soort tradities hoog.
Route:

 • Loop door tot je op een kruispunt staat.


Haus Polm (Restaurant)

#Haus Polm (Restaurant)
De kroeg naast de kerk komt nog veel voor in de dorpen. Het is een gebruikelijke stedenbouwkundige combinatie van een kerk, dorpscafé/restaurant met een dorpsstraat.
Men trouwde voor de wet in het gemeentehuis, de bruidsstoet ging lopend door de Dorpsstraat naar de kerk voor de inzegening van het huwelijk, waarna het feest was in het dorpscafé tot diep in de nacht. Ook 's zondags na kerktijd werd er koffie gedronken in het plaatselijke café.
Route:

 • Neem de kleine weg die rechts langs de feestweide gaat (Zum Querdamm).
 • Loop ongeveer een halve kilometer tot je links van de weg een driehoekje ziet met bomen erop.


Am Kastanienplatz

#Am Kastanienplatz
Dit punt lijkt deel uit te maken van de kruisweg die rondom Zyfflich ligt. Bij het monument staat een bank voor een moment van van rust en bezinning. Waarom het Kastanienplatz heet, terwijl er hier esdoorns staan, wordt iets verderop duidelijk. Kijk je langs de afbuigende weg, dan zie je een stukje verderop een groep kastanjes staan op eenzelfde type pleintje. Beide pleintjes samen heten kennelijk Kastanienplatz.
Route:

 • Volg de asfaltweg (Zum Querdamm) een heel eind tot je links vlak naast de weg een langgerekte witte boerderij ziet staan.


Witte boerderij

#Witte boerderij
De vele beelden in zwarte steen bij deze oude witte boerderij met boerenschuur zijn een opvallende combinatie. De witte boerderij steekt af tegen de rest van het landschap en wordt zo tot een aandachtspunt in dit landschap. In de achtertuin van deze boerderij vind je de beeldentuin: 'Een nieuw begin'.
Route:

 • Loop een paar meter door tot je links van de weg een hek ziet staan.


Nieuw begin

#Nieuw begin
Wie tussen 1 juni en 1 november langs dit pad komt, kan zich laten verrassen door een bezoek aan de tuin, het Nieuwe Begin. Twee enthousiaste mensen hebben een stuk verlaten akker omgevormd tot een duinlandschap met beelden. Tussen de uitbundig bloeiende bloemen treden regelmatig de artiesten op, een Oerol festival in mini formaat.
Route:

 • Loop verder tot je midden tussen de huizen over de velden kunt uitkijken.


Ooijpolder als uiterwaarden landschap

#Ooijpolder als uiterwaarden landschap
Naar beide kanten van de weg heb je een uitzicht over een wijds landschap dat geheel door mensenhanden gemaakt lijkt: het dorp Zyfflich aan de horizon ligt op een zandrug. Deze zandrug is het werk van de natuur: het zand is er door de meanderen rivier in vroeger tijden afgezet.
Je ziet hier duidelijk dat Zyfflich op zo'n zandrug of (ook wel strandwal) ligt, die ooit tussen de twee rivierarmen van de Rijn is ontstaan. Vanhier loopt het landschap naar beide kanten af.
Zo'n heuvel in de uiterwaarden is handig om je huis op te bouwen. Zeker als je aan landbouw doet. 's zomers zijn akkers en weilanden in de uiterwaarden droog, maar vruchtbaar en 's winters en in het voorjaar bij hoog water houdt je het lang droge voeten op je zandrug.
Route:

 • Loop verder tot je rechts van de weg een bankje ziet staan, tegen een dichte heg van bomen en struiken.


Bankje

#Bankje
Een bankje om even uit te rusten van deze wandeling en te bekijken of het landschap er in Duitsland er anders uitziet. Het is toch echt het buitenland.
's Winters als er geen blad aan de bomen zit, kan je zien dat nederzettingen zoals Zyfflich op een strandwal in de uiterwaarden liggen. Zo waren de dorpen veilig bij hoog water van de rivier in de winter. In de zomer kijk je helaas tegen een maïsveld aan.
Route:

 • Loop verder tot je op een kruising van wegen uitkomt.


Am Wylermehr

#Am Wylermehr
Knooppunt in de route, waar meerdere routetrajecten samenkomen. In onze software hebben we zo de mogelijkheid gemaakt, ook zelf routes samen te stellen naar eigen voorkeur.
Route:

 • Neem vanaf de kruising de verharde weg (Zum Querdamm) tegenover de heggen, richting de boerderij (beide rechts van de weg).
 • Loop door tot je aan je rechter kant van de weg het boerenerf goed kunt overzien.


Melkveebedrijf

#Melkveebedrijf
Tegenwoordig heeft een modern melkveebedrijf naast het woonhuis een grote ligboxenstal of een vrije uitloopstal. In de stal verblijven 80-150 melkkoeien. Het is een behoorlijke investering voor de eigenaar, die hij met de opbrengst van de melk terug verdient.
Een student aan Agrarische Hogeschool in Den Bosch, weet na onderzoek dat een ligboxenstal met mestopslag buiten de stal ongeveer 4.265 euro per koe kost. Een vrijloopstal met dichte vloer achter het voerhek kost 3.800 euro per koe. De dieren hebben dan in totaal 15 vierkante meter ligruimte ter beschikking.
Het voeren en melken gebeurt vaak met een robot. Een koe kan dan op elk moment van de dag langs de melkmachine lopen en wordt dan zonder menselijke tussenkomst gemolken. Hetzelfde geldt voor het voeren. Iedere melkveehouderij beschikt over een koeltank, waarin de melk een aantal dagen bewaard kan worden, totdat de tankwagen komt om de melk op te halen.
Route:

 • Loop verder tot je vlak voor de splitsing rechts van de weg de meidoorn heg ziet staan.


Meidoornheggen

#Meidoornheggen
Meidoornheggen zijn vaak kenmerkend voor het uiterwaardenlandschap. Voor de uitvinding van het prikkeldraad, het ideale middel om het vee binnen het weiland te houden.
Het Nederlandse Cultuurlandschap zet zich in deze meidoornheggen te bewaren. Deze werden in het verleden vaak gerooid, ook omdat heggen meer onderhoud vragen dan paaltjes met prikkeldraad. De heggen zijn een goede schuilplaats voor zangvogels en dragen zo bij aan de biodiversiteit van het gebied.
Route:

 • Loop verder tot je op een splitsing van wegen uitkomt en kijk rechts van het pad.


Duitse wandelroutes

#Duitse wandelroutes
Verschillende landen in Europa kennen een netwerk van lange afstandspaden. De bekendste paden die dwars door Europa lopen zijn met rood witte markeringen aangegeven. Nederland kent daarnaast ook rood geel gemarkeerde lange afstandsroutes van de Wandelsportbond. Duitsland heeft ook nog Pilgerpfaden (Pelgrimswegen), oude wegen naar heilige plaatsen, zoals bijvoorbeeld naar Sante Maria de Compostella in Portugal. Deze laatste wegen zijn met blauwe bordjes met een gele schelp (de St Jacobsschelp) gemarkeerd.
Route:

 • Neem vanaf de splitsing het pad langs de akkerrand (links van het pad).
 • Loop een paar meter door tot je rechts van het pad een bankje ziet staan.


Bankje

#Bankje
Bankje met uitzicht over de landbouwgronden onderaan de Wylerberg. De uiterwaarden van de rivier werden bij overstroming in het voorjaar regelmatig voorzien van een nieuw laagje klei en zijn dus al van oudsher geliefd als gebied om landbouw te bedrijven.
De hoger gelegen delen van de uiterwaarden waren een extreem geschikte plaats om te wonen. Zo ook hier. Direct langs de Duivelsberg vind je een diepe oude rivierarm. Dit stromende water heeft de helling van de Duivelsberg zo steil aangesneden. Iets verder in de uiterwaarden vind je de strandwallen. Deze zijn als sinds de vroege Middeleeuwen bewoond, getuige het feit dat het stift Kranenburg al in 1002 een kerk in Zyfflich liet bouwen.
Route:

 • Loop verder tot je rechts van het pad een tamme kastanje boom ziet staan.


Tamme Kastanjes

#Tamme Kastanjes
Hier in deze streek zijn er al sinds de Romeinse tijd kastanje bossen aangeplant. Dit weten we uit recente opgravingen in de buurt van Nijmegen. Kastanjes waren tot ver in de Middeleeuwen, evenals hazelnoten en beukennoten een eiwitrijke, oliehoudende aanvulling op het dagelijks menu in de winter.
Route:

 • Loop door tot je bij een bord "Naturschutzgebiet" aankomt.


Naturschutzgebiet

#Naturschutzgebiet
De Duitse biologen stellen samen met de overheden voor "Naturschutzgebieten" regels vast over het beheer. Het gaat niet alleen om de bescherming van de flora en de fauna, de planten en de beestjes, maar ook het behoud van het landschap is een doel op zich.
Route:

 • Volg het paadje langs de rand van het water tot je bij een splitsing met een pad van links uitkomt.


Tunneltje van loof

#Tunneltje van loof
Dichte doornige heesters, die van oorsprong in de heggen van de uiterwaarden voorkomen zijn hier uitgegroeid tot een romantische weg. Door te snoeien is de heg bijna een berceau geworden.
Let eens op het aantal verschillende soorten struiken langs het pad. Misschien vind jij het aardig eens enkele bladeren van de struiken te verzamelen en thuis hun naam op te zoeken op internet of in een ouderwetse flora. Deze soortenrijkdom zorgt ervoor dat er veel verschillende insecten er voedsel vinden, die op hun beurt weer vogels aanlokken. Zo neemt de biodiversiteit van de laan toe.
Route:

 • Loop het tunneltje van bladeren ongeveer 10 meter in.


Tunneltje van bladeren

#Tunneltje van bladeren
Aan het einde van het paadje zijn de kronen van de bomen zo gegroeid dat ze zich boven je hoofd sluiten en er een romantisch tunneltje van groen ontstaat, waar je in alle rust, al genietend, doorheen kan lopen.
Route:

 • Loop verder tot je bij een aantal huizen aankomt.
 • Loop nog een klein stukje verder tot je rechts van het pad een bord "Natuurschutzgebiet" ziet staan (kijk achterom).


Naturschutzgebiet

#Naturschutzgebiet
Vanaf begin jaren '90 worden natuurgebieden in Duitsland als "Naturschutzgebiet" aangegeven met een voorrangsbord met een groene rand. Een grote zwart-witte roofvogel (zeearend) houdt zo het overzicht en het toezicht op het natuurbeheer van de kwetsbare natuur.
Route:

 • Loop verder tot bij de eerste struiken langs de rand van het weiland links van het pad.


Kardinaalsmutsen

#Kardinaalsmutsen
Waar elders vooral sleedoorn en meidoorn in de heggen staan aangeplant, is hier een grote verscheidenheid aan struiken en bomen aanwezig. Het zijn vooral de bessen dragende soorten, die in de herfst de aandacht trekken. Niet alleen van mensen, maar ook van de vele trekvogels.
De Kardinaalsmuts met vele diep roze vlezige bessen, is erg opvallend. Als de bessen openbarsten, worden de gele zaden zichtbaar.
Soms zie je in de zomer de struiken bedekt met spinrag-nestjes, waarin het krioelt van de rupsen. Dat zijn rupsen van de grote en de kleine kardinaalsmuts-stippelmot, weinig opvallende vlinders. Beide soorten gebruiken de struik om hun eieren in te leggen en hun rupsen van voldoende voedsel te voorzien. In de voorzomer spinnen de rupsen van deze kardinaalsmutsstippelmotten hele struiken in; daarna zien de struiken er vaak erg gehavend uit door deze rupsenvraat. De struiken ondervinden hier echter geen blijvende schade van.
Route:

 • Loop verder tot je uitkomt op een splitsing met een pad naar links en rechts van het pad een huis staat.


Huis am Große Wässerung

#Huis am Große Wässerung
Huistype, dat je vaker in Duitsland vindt, zeker in het buitengebied komen deze ruime eengezinswoningen veel voor.
Bijzonder is dat de heg als afscheiding langs de weg nog laag gehouden is. Zo kun je als wandelaar in het voorbijgaan ook mee genieten van de gezellige, vrolijk bloeiende tuin.
Route:

 • Neem de weg links van het driehoekje met kastanjebomen.
 • Loop door tot je op een splitsing met een asfaltweg van rechts uitkomt.


Am Kastanienplatz

#Am Kastanienplatz
Op deze plaats wordt duidelijk waarom de Kastanienplatz (het kastanjeplein) het kastanje plein heet. Het driehoekje staat namelijk vol met kastanje bomen. In het voorjaar bloeien ze uitbundig met volle trossen van bloemen. De hele zomer geven ze koelte aan de wandelaar. In de herfst kun je er kastanjes verzamelen. Een je broekzak, is goed voor de doorbloeding van de aderen in je benen bij reuma en jicht.
Route:

 • Ga met je rug richting het driehoekje staan en neem de weg recht voor je, recht tegenover de kastanjes.
 • Loop verder tot je aan het eind van de rij huizen rechts van de weg over een weiland uit kunt kijken en je aan het begin van een bomenrij staat.


Lindelaan

#Lindelaan
Linden worden vaak toegepast als laanbomen. Zoals hier waar ze de afscheiding vormen tussen de rand van het dorp en de omliggende landerijen. De lindelaan behoort tot de Nederlandstalige tongbrekers:
"Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindelaan, maar toen Lotje niet wou lopen, liet Liesje Lotje staan!" Liesje is oorspronkelijk bekend onder "Lientje". Variatie: "Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindelaan, maar Liesje kon de L niet zeggen.
Route:

 • Loop door langs het laantje tot je rechts van de weg een onderdeel van de kruisweg ziet staan.


Kruisweg Zyfflich

#Kruisweg Zyfflich
De Kruisweg (Via crucis of Via dolorosa in het Latijn) is een onderdeel van traditie van het christelijke Paasfeest. De Kruisweg is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, plaats van zijn terechtstelling. Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio, dat het staan of stilstaan betekent.
In het Stift (het kerkelijke gebied) van Kranenburg liggen verschillende kruiswegen. Deze kruisweg eindigt bij de Kastanienplatz.
Route:

 • Loop verder tot je op een grotere weg uitkomt bij de kerk.


St. Martin Zyfflich

#St. Martin Zyfflich
In het centrum van het dorp Zyfflich vind je deze kerk. De kerk stamt uit de elfde eeuw en is een beschermd monument. De kerk is vernoemd naar Martin van Tours, nu heilige en ooit bisschop van Tours in Frankrijk.
Markant detail aan het gebouw is de latei boven de deur met inscriptie. In de Tweede Wereld oorlog is deze beschadigd, maar later weer gerestaureerd. Ook het gebruik van glazuurde bakstenen en de zigzagmotieven in de bouw zijn opmerkelijk.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl