#

Wandelen in Heveadorp

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Wandelroute Fonteinallee
#Wandelroute in het kort
Laat je op zondagmiddag zien op de Fonteinallee! Begin 1900 was dit de plek om gezien te worden en elkaar te ontmoeten.
Een prachtig geasfalteerde weg loopt als wandelpad onderlangs de stuwwal. De fonteinen van deze Fonteinallee zijn verdwenen, maar langs de route nog steeds veel vijverpartijen.
Restanten van het Jagershuis liggen aan de Italiaanseweg, een bijzondere weg met enkele haarspelden.
De Italiaanseweg is om het hoogteverschil van de stuwwal te overbruggen voorzien van haarspeldbochten. De route doet dan ook een beetje buitenlands aan.
Geniet tijdens de wandeling van de prachtige beukenlaan bovenover de stuwwal. Je komt langs enkele restanten van romantische tuinarchitectuur uit begin 1900.
Oude klinkerweg, die de toegang was tot het oude Hotel Duno.
Wandelroute: Wandelroute Fonteinallee
Latitude: 51.969319099882 Longitude: 5.80538575706923

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Sluisbogen van Driel
Eindpunt: Sluisbogen van Driel
Lengte: 4,9 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 23
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

 • Geen gevonden

Horeca:

 • Geen gevonden

Links:
Sluisbogen van Driel

#Sluisbogen van Driel
Tussen 1962 en 1970 is stuwcomplex met sluizen te Driel in de Neder-Rijn gebouwd. De stuw zorgt ervoor dat het water stroomopwaarts en in de IJssel op voldoende hoog peil blijft. De sluis geeft doorgang voor de scheepvaart.

Op de Neder-Rijn vaart heel wat minder en veel kleinere schepen dan op de Waal. De binnenvaart noemt de Neder-Rijn gekscherend het fietspad van de Waal. Op de Neder-Rijn moet je schip minstens drie keer "geschut" worden in de sluis, hier bij Driel, bij Amerongen en ook bij Hagenstein.

De binnenvaart is een relatief milieuvriendelijke en veilige manier van transport.
Route:

 • Neem de asfaltweg (Fonteinallee) richting wegversmalling.
 • Loop door tot in de bocht bij de vijver.


Duivelskolk

#Duivelskolk
Duivelskolk heeft zijn naam te danken aan de Pastoor van Driel. Volgens een oude legende had de pastoor van Driel ruzie met de duivel. Uiteindelijk....... . weet iemand het verhaal erachter?
Route:

 • Neem de bochtige asfaltweg (Fonteinallee) langs de Duivelskolk.


Bosanemonen

#Bosanemonen
In het voorjaar groeien onder de bomen bij de Duivelskolk bosanemonen. In de late zomer vind je er bijzondere dauwbramen.
Route:

 • Vervolg de weg.


Voorjaarsvegetatie

#Voorjaarsvegetatie
Het water langs de weg is kwelwater uit de stuwwal. De gegraven vijvers en sprengen overal langs de helling, zijn een onderdeel van het ontwerp van de tuinarchitecten van de voormalige landgoederen op de stuwwal. Helaas is de Barokke as dichtgegroeid.
Aan de rivierkant van de Fonteinallee zie je natte soortenrijke broekbossen met elzen, essen en wilgen, met vooral in het voorjaar een weelderige ondergroei van Speenkruid, Look zonder Look en Hondsdraf.
Route:

 • Loop door over de Fonteinallee tot bij de beschoeiing aan je rechter hand.


Waterleven

#Waterleven
In het heldere stromende water hier langs de Fonteinallee kun je Schrijvertjes over het water zien lopen. Als je even stil blijft staan en goed kijkt kun je nog andere dieren in het heldere water zien. Te denken valt aan: Salamanders, Padden, Kikkers, Rugzwemmertjes en Ringslangen.
Route:

 • Vervolg de weg tot de Italiaanseweg, sla hier rechts af.
 • Loop door tot het bospad naar rechts net achter de taxus.


Jagershuis

#Jagershuis
Boven de vijver op de vlakke plek in het bos stond tot september 1944 het Jagershuis van landgoed Duno. Het was een houten huis in "Zwitserse stijl" dat uitkeek over de vijver. De restanten van de tuin zijn nog te zien, zoals de rododendrons en de bamboe bij de vijver. Bij de vijver zijn resten van een romantisch trappetje van namaakrotsen. Ze zijn gemaakt van kippengaas met cement: 'cement rustiek'. Hoog op de rand boven de vijver is nog een betonvloer van een theekoepel te vinden.
Route:

 • Volg de asfaltweg omhoog tot de splitsing met een bospad naar links. De asfaltweg gaat over in een klinkerweg.


Italiaanseweg

#Italiaanseweg
De Italiaanseweg heeft Baron van Brakell van kasteel Doorwerth in 1848 laten aanleggen als verbinding naar het pas geopende station van Wolfheze. De naam Italiaanseweg heeft te maken met het Italiaanse aanzien, zoals de haarspeldbochten.
De oude beuken die bovenaan langs deze weg staan zijn ruim 250 jaar oud en stonden er al voor de aanleg. De bomen zijn overblijfselen van de scheibomen langs de heggen (percelen) van de Doorwerthse bossen.
Route:

 • Volg de klinkerweg naar boven toe via de haarspeldbochten.


Haarspeldbochten Italiaanseweg

#Haarspeldbochten Italiaanseweg
De Italiaanseweg is om het hoogteverschil van de Stuwwal te overbruggen voorzien van haarspeldbochten. De route doet dan ook een beetje buitenlands aan. Later in de begintijd van de auto toen een zondags autoritje in de mode was, is dit op de Posbank nagedaan. Net zoals op de Posbank was de Italiaanseweg de plek om gezien te worden in je auto. Er was zelfs een speciale tourrit langs de hotels uitgezet.
Route:

 • Volg bovenaan de klinkerweg tot het witte poortgebouw aan je rechter hand.


Poortgebouw Landgoed Duno

#Poortgebouw Landgoed Duno
Deze villa is een van de poortgebouwen van het voormalige landgoed Duno. Deze ligt aan de Italiaanseweg, de doorgaande route van Kasteel Doorwerth naar de Utrechtseweg en verder. Vroeger stond er aan de andere kant van het toegangshek eenzelfde gebouw. Dat is in de oorlog verwoest en daarna nooit herbouwd. Twee andere toegangsgebouwen tot dit landgoed zijn te vinden aan de Oude Oosterbeekseweg.
Route:

 • Neem het half verharde grindpad langs het huis tussen de toegangszuilen door het bos in.
 • De taxushaag bevindt zich direct na het toegangshek aan je linker hand.


Taxushaag

#Taxushaag
Let op de taxushaag direct na de toegangszuilen. Taxus is een zeer giftige naaldboom met in de herfst prachtige maar zeer giftige rode bessen. De extracten van taxus, ook wel levensboom genoemd, worden gebruikt als geneesmiddel tegen kanker.
Route:

 • Volg de oude beukenlaan en ga op een aantal kruisingen rechtdoor tot je links na de bocht een akker of bloemenweitje ziet liggen.


Bloemenweitje Duno

#Bloemenweitje Duno
Deze bloemenweide is allang in gebruik als landbouwgrond, het is een oude verlaten akker. Vroeger waren de weiden en akkers vol bloemen.
Gelders Landschap heeft nu bewust bloemen en granen ingezaaid om zo een aantrekkelijk leefgebied te maken voor veel soorten insecten en vlinders.
Met opzet wordt in de winter niet alles omgeploegd. Veel insectenlarven en vlinderpoppen kunnen zo tussen het afgestorven planten materiaal overwinteren.
Met al die insecten wordt het weitje een paradijs voor andere dieren, zoals vogels, muizen en boommarters. Die hebben hier een lekker maaltje aan.
Route:

 • Aan de overzijde ligt een bruggetje.


Bruggetje Duno

#Bruggetje Duno
Vermaaksarchitectuur uit de romantische tijd langs de oprijlaan van landgoed Duno.
In de 19de eeuw was het mode om op een landgoed enige romantische elementen te laten bouwen. Een folly (van het Engelse folly: gekheid) is een bouwwerk dat opzettelijk nutteloos of bizar is. In de omgeving van Doorwerth en Oosterbeek zijn verschillende voorbeelden en restanten van dit soort bouwwerken te vinden.
Dit bruggetje is zo'n voorbeeld. Veel praktisch nut heeft het bruggetje niet. Het is onduidelijk of dit bouwwerk als onderdeel van de tuin destijds ook vanuit de theekoepel van Landhuis Duno zichtbaar is geweest.
Route:

 • Volg het pad tot bij de oude wegwijzer.


Heveadorp Wegwijzer Duno

#Heveadorp Wegwijzer Duno
Deze oude wegwijzer staat op de kruising van de verschillende wegen op het voormalige landgoed Duno.
Vanaf 1930 kwamen deze ANWB (Algemene Nederlandse Wielrijders Bond) wegwijzers overal in het land voor.

Deze wegwijzer is enkele jaren geleden geplaatst door de Lionsclub. Of het een gerestaureerd bord is of een origineel met nieuwe opschriften, weten we niet.
Mocht je er meer van weten, dan horen we het graag. Wij hebben ook gehoord dat hier vroeger een uitkijktoren heeft gestaan.
Route:

 • Volg het meest rechtse klinkerpad richting het Dunoplateau.
  Let eens op het klinkerpatroon in de bochten, echt vakmanschap.
 • Aan het einde van het pad ben je op het Dunoplateau.


Uitzicht Dunoplateau

#Uitzicht Dunoplateau
Het uitzicht over de Betuwe is fantastisch. Op deze plek stond vanaf eind 18e eeuw landhuis Duunoog, later verbasterd tot Duno. Het huis, vanaf 1933 hotel, is in de Tweede Wereldoorlog verdwenen.
De structuur van de tuinterrassen is nog steeds te herkennen, evenals de tuinaanleg met de vele rododendrons en andere uitgegroeide heesters, zoals de buxus.
Met enig zoeken vind je aan de rand van het klinkerpad het restant van de entree van het huis (blauwe stukken steen).
Rechts in de hoek van het terrein liggen de restanten van de vloer van een theekoepel. Ook een deel van het hek staat er nog. je kunt even uitrusten op de restanten van een stenen bank.
Als er in de winter sneeuw ligt is hier een prima plek om met je slee de helling af te suizen en te eindigen in een hut van rododendrons.
Route:

 • Loop het grasveld naar beneden tot onderaan.
 • Neem het paadje tussen de rododendrons.
 • Volg het pad steil naar beneden en steil weer omhoog.
 • Je staat voor een aarden wal.
 • Ga met de trap de wal over.


Hunnenschans uitzicht

#Hunnenschans uitzicht
De Hunnenschans is zo men aanneemt een versterkte vesting op de stuwwal. Van hieruit kon je de scheepvaart op de Rijn goed in de gaten houden. Tot in de Middeleeuwen was hier beneden aan de Rijn een doorwaadbare plek, waar men met paard en wagen de Rijn kon oversteken.
De productie van ijzer in het achterland op de Veluwe was waarschijnlijk zo belangrijk, dat een versterkte plaats voor opslag van dit kostbare product nodig was.
Vaklieden en niet zoals vaak beweerd wordt arme boeren, maakten uit ijzeroer en/of klapperstenen in lemen ovens en met behulp van houtskool, de wolf, een legering van ijzer en koolstof. Van deze kostbare half fabricaten kon men in andere plaatsen goede zwaarden, messen e.d. maken.
Route:

 • Steek aan de overzijde de wal met de trap over.


Walburcht Hunnenschans

#Walburcht Hunnenschans
Wat meteen opvalt als je de Hunnenschans betreedt is de ringwal. De ringwal was onderdeel van een vesting en is in de jaren '90 hersteld en vrijgekapt om ook nu nog een idee te hebben hoe zo'n versterkte vesting eruit zag. Het was in tijden van oorlog een toevluchtsoord, van waar men een goed zicht had op de omgeving en speciaal op de Rijn. Ook het informatie bord van "Spannende Geschiedenis" bij de parkeerplaats leidt je naar een internet site met informatie over de Hunnenschans.
Route:

 • Neem het pad rechtdoor.
 • Je komt uit op de parkeerplaats van Geldersch Landschap.


Landgoed Duno Heveadorp

#Landgoed Duno Heveadorp
De laatste particuliere eigenaar Van Vloten schonk Landgoed Duno na zijn dood in 1932 aan het Geldersch Landschap. Geldersch Landschap nam het landgoed in gebruik als Hotel. Dit is nog te zien op de toegangszuilen van de parkeerplaats. Het uitzicht vanuit de hotelterrassen was een prachtig. Een paal met de brons plastiek is voor het oudheidkundig monument de Hunnenschans.
Route:

 • Loop de Dunolaan naar beneden tot de kruising met de Beeklaan.


Historische woningen

#Historische woningen
De woningen "Gelria" en "Frisia" met twee leuke torentjes aan weerszijden waren woningen voor het hoger personeel van de Heveafabriek.
Een soortgelijk huis staat onderlangs bij de Fonteinallee op de hoek naast het tolhuis "De Oude Tol". Twee huizen aan de Beeklaan, "Hunsingo" en "Dollard", iets hogerop de helling lijken bijna hetzelfde bouwplan te hebben.
Hoewel het basisontwerp van alle woningen veel overeenkomst vertoont, is dit lastig te herkennen door de vele kleine veranderingen in de loop van tijd. Waarschijnlijk hadden alle woningen van oorsprong een rieten kap.
In het oorspronkelijke plan voor Heveadorp werden er voor de arbeiders 83 woningen en voor het hoger personeel 14 woningen gebouwd.
Route:

 • Loop naar beneden tot de geasfalteerde weg (Beeklaan).
 • Sla kort linksaf en steek over en neem het pad achter de huizen langs het bos in.
 • Steek de beek over en loop door tot op de kruising.


Modelboerderij koel- of filterkelder

#Modelboerderij koel- of filterkelder
Dit gebouwtje is een restant van de modelboerderij Huis ter Aa.
Het doel van de modelboerderij - in 1908 opgericht door Joseph Scheffer - was een melkvee bedrijf leiden onder extreem hygiënische omstandigheden. Koeien hadden in die tijd nog veel ziekten, waarvan sommigen erg besmettelijk waren. Het koele schone water uit de Seelbeek kwam goed van pas om de melk koel te houden, voordat die in melkbussen vervoerd werd naar de melkfabriek. Het beekwater was ook het drinkwater voor de koeien en de betegelde stallen werden vaak met beekwater geboend. Op oude prentbriefkaarten staat: 'Elken ochtend worden de koeien geroskamd, geborsteld en wascht men ook de staarten af'.
Toch was het bedrijf niet winstgevend. De melk was door al die hygiëne tweemaal zo duur. In 1915 verkocht Scheffer de boerderij aan de heer Wilhelmi uit Groningen die er een dependance van de Heveafabriek uit Hoogezand vestigde.
Route:

 • Loop het pad langs de Seelbeek stroomafwaarts.
 • Na ongeveer 15 meter zie je rechts de restanten van het hekwerk.


Heveafabriek - restant hekwerk

#Heveafabriek - restant hekwerk
In de Seelbeek tref je een rij betonblokken aan met de naam Hevea. Hevea brasiliensis L. is de wetenschappelijke naam voor de rubberboom. Op deze stenen was het hekwerk bevestigd dat rondom het terrein stond van de rubberfabriek.
In de Heveafabriek werden van 1916 tot 1977 producten gemaakt van natuurlijk rubber, van regenkleding, laarzen, en condooms tot gasmaskers en tennisballen.
Na de oorlog maakte men synthetisch rubber en plastic en was de vraag naar natuurlijk rubber sterk verminderd.
Route:

 • Vervolg het pad langs de beek tot de asfaltweg.


Hekwerk Modelboerderij Huis ter Aa

#Hekwerk Modelboerderij Huis ter Aa
Het hekwerk met de fraai gesmede grote krullen is een monument van modelboerderij Huis ter Aa.
Joseph Scheffer richtte in 1908 met zijn zwager de boerderij en melkfabriek op om melk onder extreem hygiënische omstandigheden te winnen en verwerken. Het was in die tijd zeer slecht gesteld met de hygiëne van de melk en het pasteurisatieproces was nog verre van wat het nu is. Scheffer was mede oprichter van cacaofabriek Van Houten. Als cacaoproducent was Scheffer bekend met reclame maken. Deze oude foldertekst vat het product van de modelboerderij goed samen: De Naamlooze Vennootschap "Het Huis ter AA" levert niet gepasteuriseerde doch uitsluitend op eigen boerderij, op de meest hygiënische grondslagen, gewonnen van tuberkelvrij vee, zuivere volle koemelk in flesschen van 3/4, 1/2 en 1/4 liter.
Route:

 • Loop richting de driesprong.
 • Neem de zijweg naar links richting de sluizen.


Haven aan de Rijn

#Haven aan de Rijn
Huis bij de Haven, In Heveadorp ligt hier aan de Rijn een kleine haven, waar enkele woonboten liggen.
Route:

 • Vervolg de asfaltweg (Fonteinallee) tot de parkeerplaats bij de sluizen.


Tuinen Duno onderaanzicht

#Tuinen Duno onderaanzicht
Begin vorige eeuw zijn de tuinen van Landgoed Duno verfraaid met allerlei trapjes en rotspartijen. Op deze oude ansichtkaart zie je hoe het er hier uit gezien heeft. Veel van de vijvers waren voorzien van een fontein of ander water-element, vandaar de naam Fonteinallee. Op een vrije zondagmiddag liep je hier met je vriendinnen, om gezien te worden en een blik te wisselen met je vriendje.
Route:

 • Volg de Fonteinallee.


Sluisbogen van Driel

#Sluisbogen van Driel
Tussen 1962 en 1970 is stuwcomplex met sluizen te Driel in de Neder-Rijn gebouwd. De stuw zorgt ervoor dat het water stroomopwaarts en in de IJssel op voldoende hoog peil blijft. De sluis geeft doorgang voor de scheepvaart.

Op de Neder-Rijn vaart heel wat minder en veel kleinere schepen dan op de Waal. De binnenvaart noemt de Neder-Rijn gekscherend het fietspad van de Waal. Op de Neder-Rijn moet je schip minstens drie keer "geschut" worden in de sluis, hier bij Driel, bij Amerongen en ook bij Hagenstein.

De binnenvaart is een relatief milieuvriendelijke en veilige manier van transport.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl