#

Wandelen in Heelsum

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Zelf geplande wandeling
#Wandelroute in het kort
Al vele eeuwen gaan papierfabrieken en beekdalen met elkaar samen in deze omgeving.
In Heelsum is een Airborne Monument te vinden met een stuk geschut. Het herdenkt de luchtlandingen en daarop volgende strijd in september 1944.
De Wandelroute loopt over de Doorwerthse heide. Vanaf de Doorwerthse heide kun je goed zien dat Doorwerth op een heuvel in het bos ligt.
Om de gebieden, die behoren tot de ecologische hoofdstructuur met elkaar te verbinden zijn er bij Wolfheze twee ecoducten aangelegd. Eén ervan is ook toegankelijk voor wandelaars. Zo worden de Wolfhezerheide en de Doorwerthse heide met elkaar verbonden tot één wandelgebied.
Soms kun je in het landschap sporen zien van vroegere bewoners. Op de heide kom je langs prehistorische grafheuvels. Er zijn ook greppels, waarschijnlijk resten van vroegere verkeerswegen.
Allerlei bijzondere planten kunnen zo groeien in het heldere bronwater van de Wolfhezerbeek.
Wandelroute: Zelf geplande wandeling
Latitude: 51.9812272990087 Longitude: 5.76597718812878

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Papierfabriek Schut
Eindpunt: Papierfabriek Schut
Lengte: 6,6 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 39
 

Parkeren:

 • Geen gevonden

Openbaar vervoer:

Horeca:

 • Geen gevonden

Links:
Papierfabriek Schut

#Papierfabriek Schut
Bij de ingang van papierfabriek Schut staat achter het hek de oude kollergang, maalstenen voor het malen van houtvezels, de grondstof voor papier. De zware stenen maalden in vroeger jaren de grondstof voor het papier, eerst lompen, later hout. Papierfabriek Schut is in 1618 gestart als een van de vele kleine papierfabrieken op de Veluwe. In deze regio waren na verloop van tijd een 170 kleine papiermolens. Nu is Schut de enige overgebleven producent van speciale papiersoorten. De fabriek produceert tegenwoordig ca. 3000 ton papier per jaar.
Route:

 • Loop door tot volgende de T-splitsing bij het viaduct van de snelweg A50.


Viaduct A50

#Viaduct A50
Brug over de Heelsumsebeek bij De Kamp. Te zien is dat de beekloop verlegd is met de aanleg van de snelweg. Hoewel de beek erg klein is, is een dergelijke technische ingreep wel nodig. Doordat de beek gevuld wordt met kwelwater voer deze beek winter en zomer water. De temperatuur van het water ligt altijd bij ongeveer 8 graden. De beestjes kunnen zo ook de barrière van de snelweg passeren.
Route:

 • Volg het fietspad onder het viaduct van de A50 door.
 • Steek de kruising over en loop door tot bij het fietspad.


Kruispunt Heelsum

#Kruispunt Heelsum
Op dit kruispunt komen verschillende wandelroutes samen, zodoende moet er een informatiepunt zijn. Ons viel op dat Civiel Ingenieurs soms plannen maken die door de overheid niet helemaal uitgevoerd worden. Aan de grootte van de wegen en het ruime kruispunt is te zien dat men ooit rekening heeft gehouden met een verbinding vanaf de Utrechtseweg naar Wolfheze langs de Veentjesbrug en over de Doorwerthse heide. De aanleg van de A50 heeft deze plannen doorkruist. Nu er ook een ecoduct gebouwd is, is er geen plaats meer voor deze vroeger geplande verbinding.
Route:

 • Neem het fietspad in noordelijke richting (richting de tweede kruising).
 • Steek de Bennekomseweg over en blijf het fietspad volgen.
 • Volg de asfaltweg (Doorwerthse Heide) tot halverwege de bocht naar rechts.


De Veentjesbrug

#De Veentjesbrug
Op de Veentjes brug zijn de voorziening gevestigd voor het afvaldepot van de Gemeente Renkum. Met een gemeentelijk afvalpasje, kun er je grotere en bijzonder afval, als bouwmateriaal, oud meubilair, matrassen, plastic, snoeihout en glas kwijt. De openingstijden vind je op de gemeentepagina.
Route:

 • Blijf de asfaltweg (Doorwerthse Heide) een stuk volgen tot je links een boerderij ziet.


Boerderij Doorwerth

#Boerderij Doorwerth
Het terrein tussen Heelsum en Wolfheze heet niet voor niets Klein Amerika. Alles is er groots opgezet. Zo ook deze boerderij met zijn enorme schuren. Door de aanleg van de A50 is deze boerderij van de helft van zijn eigen land afgesneden en ook veel grond kwijtgeraakt.
De gevelsteen verraadt de bouwperiode van deze boerderij: een leeuw, die herrijst uit de vlammenzee, evenals de Phoenix uit de Griekse legende. De boerderij stamt dus uit de wederopbouwperiode (na de Tweede Wereldoorlog). Gezien de afmetingen van de schuur zijn de grote percelen al ver voor de ruil verkaveling tot stand zijn gekomen door ontginningen van heidevelden.
Route:

 • Loop door over de asfaltweg tot de weg overgaat in een fietspad.
 • Ga hier door het klaphekje links de heide op.
 • Loop door tot de hoek van een hek direct links naast het pad.


Japanse Duizendknoop

#Japanse Duizendknoop
Japanse Duizendknoop was een tiental jaren geleden een modieuze tuinplant. Helaas is deze plant uit de tuin ontsnapt en heeft zich her en der gevestigd. Nu wordt de soort beschouwd als een agressieve exoot in de natuur, die nauwelijks te bestrijden is. De plant komt mee met puin en ander tuinafval dat ergens tijdelijk gestort wordt. Het puin wordt opgehaald maar de zaden en wortelstokken van de plant blijven achter. Vooral de stevige wortelstokken zijn er de oorzaak van dat de plant moeilijk te verwijderen valt.
Nota Bene: de koeien die de heide begrazen lijken deze plant te lusten. Waardoor verdere uitbreiding in de Heide voorkomen wordt.
Route:

 • Vervolg je route over het paadje.
 • Loop door tot je aan je linker hand de proefvelden ziet liggen.


Velden Barenburg

#Velden Barenburg
De keurige groene percelen zijn de kweekvelden van verschillende soorten zaden van de firma Barenburg. Het akkerland is ingedeeld in kleine plotjes met elk een ander soort gras erop. Ze worden gebruikt om nieuwe grassoorten en mengsels te kweken, te vermeerderen en te onderzoeken. Ook de grasmengsels voor de voetbalvelden van beroemde clubs worden geleverd door de firma Barenburg. Nederland levert soms de plaggen waarop de wedstrijden plaats vinden.
Route:

 • Volg het paadje over de heide verder tot je een T-splitsing naar rechts tegenkomt.


Berkenopslag in de Heiderand

#Berkenopslag in de Heiderand
Ondanks dat de Doorwerthse Heide begraasd wordt door Runderen kon niet worden voorkomen dat de heide langzaam dichtgegroeid met berken. Deze berken komen op uit zaden van de nabijgelegen bomen in het bos. Berkenzaden hebben kleine vleugels en worden gemakkelijk door de wind verspreid. Deze opslag is in de laatste 20 jaar uitgegroeid tot bomen die hier haast een bosrand vormen. met de karakteristieke witte stammen geeft deze strook wel een mooie natuurlijke overgang naar de omringende akkerlanden.
Route:

 • Volg het pad dat in oostelijke richting de heide op gaat.
 • Loop door tot bij de laatste Berken van de bosrand.


Uitzicht op Doorwerth

#Uitzicht op Doorwerth
Kijk je over de snelweg dan zie je het dorp Doorwerth liggen. Te zien is hoe Doorwerth op de top van een heuvel ligt. De flats steken samen met het gebouw van het Leo Kannerhuis boven de bomen uit.
Je ziet van hieruit ook goed hoe de snelweg in de stuwwal is ingesneden. De weg ligt verdiept. Dit was nodig, omdat de helling ook voor het vrachtverkeer te steil was. De geleidelijke afdaling naar het Rijndal is dus vanaf hier al ingezet.
Route:

 • Vervolg je route over het pad een klein eindje.


Soorten grassen

#Soorten grassen
Natuurlijk is het de bedoeling dat je op de Doorwerthse Heide ook veel heide tegenkomt. Hier is de heide jammer genoeg erg vergrast.
Er staan hier verschillende soorten gras, die het hele jaar ook van elkaar te onderscheiden zijn.
Op het pad tref je soorten aan die goed tegen betreding kunnen. Ze bloeien vaak al in juni. De bundels grassen, die je overal langs het pad ziet, (zie ook de foto) is het Pijpenstrootje. Het hele jaar door lijkt dit het een bundel dor droog gras, maar in juni verschijnen de eerste groen bladeren en in augustus bloeit de soort volop. Kijk eens naar de details van de grasbloemen en er zal een wereld van prachtige details voor je opengaan.
Vind je nu ook niet dat grassen de moeite van het bekijken waard zijn?
Route:

 • Loop verder over het pad tot je aan je linkerhand een vossenhol in de heide ziet liggen.


Vossenhol

#Vossenhol
Wie vanaf het pad een stukje in noordelijke richting kijkt, ziet een bult met zand liggen. Vlak daarachter ligt een vossenhol te midden van de heide. Bij nat weer kun je de pootafdrukken zien staan. Je wordt verzocht al te dicht bij te komen om de vos niet te storen.
Route:

 • Volg het pad tot je midden op de Doorwerthse heide op een T-splitsing (/kruising) komt.


Open Heide Landschap

#Open Heide Landschap
De Doorwerthse Heide is een klein maar weinig vergrast heideveld, direct naast de A50.

In de septemberdagen van 1944 landen hier ook de Airborne divisies van onze bevrijders in hun kleine transportvliegtuigen met een glider op sleeptouw. De parachutisten voegden zich samen met andere groepen om het bruggenhoofd te vormen en te verdedigen tijdens de slag om de brug bij Arnhem. Voor meer informatie hierover is een bezoek aan het Airborne Museum te Oosterbeek zeer informatief.
Route:

 • Neem het pad in oostelijke richting.


Mountainbike bruggetje

#Mountainbike bruggetje
Let hier naast eens op de bijzondere constructie, waarvan mountainbikers gebruik moeten om over het hek te komen. Nieuwe gebruikers van de natuur vragen ook nieuwe aanpassingen.
Route:

 • Ga door het klaphek en sla links af het fietspad op.
 • Loop door tot de laan met beuken aan je linker hand.


Beukenlaan

#Beukenlaan
Aan de rand van de Doorwerthse Heide is deze beukenlaan te vinden. Door de aanleg van de A50 is deze weg kennelijk in onbruik geraakt. Zo te zien lijkt het een deel van een oude weg, maar in de ons beschikbare bronnen konden we tot nu toe geen aanwijzingen vinden voor een eventuele oude verbindingsweg. Mocht je meer weten, wil ons dat dan vertellen?
Route:

 • Loop vervolgens onder het ecoduct door en ga meteen na het ecoduct naar links.
 • Loop door tot op de kruising met het pad dat van het ecoduct komt.


 Ecoduct Wolfhezer heide

# Ecoduct Wolfhezer heide
Om de verschillende gebieden van de ecologische hoofdstructuur echt als een doorlopend gebied voor wild met elkaar te verbinden zijn bij Wolfheze twee ecoducten aangelegd. Dit ecoduct over de A50 verbindt de Wolfhezerheide met de Doorwerthse heide. Het is de bedoeling dat via het ecoduct wilde dieren de snelweg over kunnen steken. Zo wordt versnippering van hun leefgebied tegengegaan. Doordat dieren via deze bruggen over snelwegen veilig kunnen oversteken, kunnen ze individuen van andere populaties ontmoeten en zich voortplanten. Zo wordt inteelt voorkomen.
Route:

 • Neem vanaf het kruispunt het pad dat over het ecoduct heen gaat.
 • Loop door tot halverwege het ecoduct waar twee kijkgaten in de stenen muur zitten.


Wild observatiegaten ecoduct

#Wild observatiegaten ecoduct
Het ecoduct is voorzien van wild observatiegaten. Zo kun je zien of je niet de enige bent die het ecoduct oversteekt.

Cijfers over het aantal passanten en welke soorten zullen we hier vermelden, zodra er gegevens bekend zijn.
Route:

 • Loop door tot de andere kant van het ecoduct.
 • Ga aan de andere kant langs de traptreden naar beneden en loop door het klaphek het weiland in.
 • Sla in het weiland meteen rechts af en loop een stuk langs het hek dan door de houtwal om vervolgens weer op een breed wandelpad uit te komen.


Vergrassing heide

#Vergrassing heide
Door de intensieve veeteelt komt er tegenwoordig veel nitraat in het milieu. Nitraat is een meststof. Door de regen komt dit op de Heide neer. Omdat hier geen schaapskudde meer is, verarmt de Heide niet verder. Hierdoor krijgen grassen, die profiteren van de overmaat nitraat een kans. Als je niets zou doen verandert de heide in 10 jaar in gras en bos. Om dit te voorkomen plagt Natuurmonumenten de heide. Koeien zorgen ervoor dat het landschap open blijft en niet dichtgroeit met bomen.
Route:

 • Loop door over de heide in westelijke richting, dit is met het ecoduct aan je rechter hand.
 • Stop bij een T-splitsing met een pad naar links het bos in (er ligt een steen met een blauwe driehoek).


Rondeel Wolfheze

#Rondeel Wolfheze
Als je het graspaadje - zie blauwe driehoek op de steen - inloopt het bos in zie je een verhoging. De afmetingen zijn 23 bij 30 meter, op de hoeken zijn ronde uitstulpingen alsof er torens hebben gestaan. Hier lag het kasteel 'Het Hof van Wolfheze'. Over dit kasteel en haar bewoning is vrijwel niets bekend. Na vertrek van de Spanjaarden omstreeks 1600 stond nog maar één van de vier hoektorens overeind.
Op een kaart uit 1616 staat bij deze toren de naam "Stratius Rondeel". Van Straaten (Stratius) was de eigenaar van dit mysterieuze bouwwerk. Ook op een kaart van 1553 staat het rondeel afgebeeld.

Het veldpracticum archeologie van VU in Amsterdam doet hier jaarlijks in juni veldwerk.
Route:

 • Vervolg het pad.
 • Loop door tot er een pad van rechts komt.


Ontstaan heidevelden

#Ontstaan heidevelden
Heidevelden worden door veel mensen toch nog vaak gezien als puur natuur. Ze worden echter door intensieve begrazing met schapen door de mens in stand gehouden. het zijn dus cultuurlandschappen op de hoge zandgronden van de Veluwe. Schapen graasden overdag met de herder de heide kaal. 's Nachts in de schaapskooi lieten de schapen hun uitwerpselen achter. Met dit beheer verarmde de heide door de jaren heen. De mest uit de potstal werd gebruikt op de akker. Zo ontstonden de vruchtbare esgronden in de buurt van de dorpen.
Route:

 • Loop door tot bij de dubbele aarden wal met greppel ertussen.


Versterkte wal

#Versterkte wal
Oude houtwal om de akkers van de nederzetting Oud Wolfheze te versterken. Of deel van de wal rondom de nederzetting zelf. De weg waar je over loopt heet de Schelmseweg of Oude Heerwech. In het verleden werden de schelmen vanuit Wageningen en omstreken naar het gerecht en wellicht de galg in Arnhem vervoerd. De huidige Schelmseweg tussen Oosterbeek en Arnhem maakte deel uit van de route.
Route:

 • Loop door tot je aan de linkerzijde een grote grafheuvel ziet.


Grafheuvels Wolfhezerheide

#Grafheuvels Wolfhezerheide
Er liggen verschillende grafheuvels op de Wolfhezerheide. Het zijn de ronde heuvels in het terrein. Als je om je heen kijkt kun je er vanaf hier in ieder geval drie zien. De grafheuvel in de verte met de eenzame berk erbovenop heet koningsheuvel. Hierin werden mensen in de prehistorie begraven. Soms is het voor één persoon, soms liggen meerdere personen in één grafheuvel. Afhankelijk van de periode werd de as ook wel in een urm bijgezet. In de grafheuvels liggen geen schatten, gouden sieraden en zwaarden.
Route:

 • Loop vanaf de grafheuvels verder tot je bij de bosrand bent en rechts een bankje ziet.


Bankje Wolfhezerheide

#Bankje Wolfhezerheide
Op de Wolfhezerheide kun je Blaarkoppen - een Oudhollands runderras - tegenkomen. Blaarkoppen kunnen er goed tegen om het hele jaar buiten te lopen. Ze scharrelen op de heide hun eigen kostje bij elkaar. Zo hebben ze als grote grazers een goed leven, dragen ze bij aan het natuurbeheer van Natuurmonumenten.

Deze blaarkoppen zijn van biologische boerderij Veld en Beek op de Noordberg en zorgen voor een lekker stukje vlees.
Route:

 • Vervolg het pad tot bij het hek van het weiland.


Zicht op de A50

#Zicht op de A50
In de herfst, winter en het voorjaar heb je vanaf dit punt zicht op de A50 en de landerijen van de Kabeljauw. In het bos zijn de sporen van oude wegen nog te zien, in de akker zijn ze door het ploegen verdwenen.
Route:

 • Sla bij de haaks bocht links af en volg het pad langs het weiland tot de vlonder over het droge beekdal.


Bovenloop van de beek

#Bovenloop van de beek
Het bruggetje in het pad ligt over de bovenloop van de Heelsumsebeek. Via een bovenloop werd water hoger in het dal aangevoerd om met het verval machines aan te drijven. Door de stoommachine zijn ze overbodig geworden; deze bovenloop ligt dan ook droog. Het verloop van de beek is nog aan de bomenrij en de greppel in het landschap te herkennen. Deze beek met een behoorlijk verval zorgde voor 'groene' stroom, waterenergie voor de aandrijving van de 28 molens in dit stroomdal.
Verderop in de akker is de beekloop door de bewerking van de boer helaas zelfs helemaal verdwenen.
Route:

 • Loop door tot de poel aan je linker hand.


Poel Wolfhezerbeek

#Poel Wolfhezerbeek
Bij deze poel kun je goed zien hoe prachtig schoon het water van de Wolfhezerbeek is. Soms zie je enige visjes wegschieten. Ook zie op het water insecten lopen: de schrijvertjes.
Route:

 • Neem het pad langs de beek, met de beek rechts.
 • Loop door tot het eerste bruggetje over de beek. De beek meandert hier.


Meanders in de Beek

#Meanders in de Beek
Begin vorige eeuw werden de beeklopen rechtgetrokken en verdiept ten behoeve van het stromende water voor het waterrad, dat de papiermolens aandreef. De beek diende een industrieel doel. Meanders en andere obstakels daarom werden rechtgetrokken. Tegenwoordig is de beek niet meer industrieel in gebruik. Natuurbeschermingsorganisaties herstellen de oude beeklopen zodat Salamanders en andere beekbewoners hun natuurlijk milieu met stroomversnellingen en zandplaten terugkrijgen.
Route:

 • Volg het pad langs de beek over de bruggetjes.
 • Loop door tot het bankje aan je linker hand.


Uitzicht Heelsumsebeek

#Uitzicht Heelsumsebeek
Dit deel van de Heelsumsebeek met veel verschillende en bijzondere plantensoorten is een klein paradijs voor plantenkenners. De groene kleine blaadjes, die in het voorjaar weer massaal zichtbaar zijn, is het Sterrekroos, Callitriche een vrij zeldzame plant, kenmerkend voor stromend water. Ook het Dubbeloof een varensoort komt in dit gebied veel voor langs de beeklopen. Daarnaast kun je verschillende Libellen, waaronder de prachtige blauwe Beekjuffers zien vliegen.
Route:

 • Volg het pad vanaf het bankje de bosrand in.
 • Loop een eindje parallel aan de drooggevallen beek.
 • Loop door op de T-splitsing. Dit is waar het pad weer afbuigt richting de beek waar water in zit en er een bruggetje over de drooggevallen beek ligt.


Bovenloop Wolfhezerbeek

#Bovenloop Wolfhezerbeek
Op dit knooppunt komen verschillende wandelroutes samen. Ondanks dat deze bovenloop meestal geen water voert en verderop zelfs geheel onderbroken is, staat hij op de kaart als watervoerend. Ook is veel werk verzet om de beekloop uit te diepen. Tot nu toe hebben deze werkzaamheden nog geen effect gehad op de hoeveelheid water in dit deel van de beek.
Route:

 • Volg het pad naar links door de bosstrook.
 • Steek het bruggetje aan je rechterrhand over.
 • Je bent op een splitsing van paden.


Bruggetje Wolfhezerheide

#Bruggetje Wolfhezerheide
Midden op de Wolfhezerheide heb je prachtig uitzicht over de heide.
Hier op de heide kunnen de alleenstaande bomen vrij uitgroeien. Ze krijgen dan zonder belemmering van licht en soortgenoten een eigen vorm. Let eens op de verschillen in boomvorm van Berken en Eiken.

Achter de bomenrij zie je de Koningsheuvel. Een grafheuvel uit de bronstijd.

In het water zie je in het voorjaar vaak massaal Juncus bulbosus groeien. De beek kleurt er in die tijd rood van.
Route:

 • Neem het pad onderlangs de helling met de beek rechts.


Sprengkop Heelsumsebeek

#Sprengkop Heelsumsebeek
Deze beekloop of spreng is in het verleden gegraven voor extra water voor de papiermolens stroomafwaarts. Zij hadden schoon water nodig voor het papier scheppen, maar ook was via een waterrad water nodig voor de aandrijving van de machines.
Hier bij het gegraven gat in de helling van de heuvel doorsnijdt deze de watervoerende leemlagen aan. Leemlagen laten het water niet door, zodat zich hier het regenwater uit het omringende gebied verzameld. Er komt nog steeds een vrij constante stroom water uit de bron. Het trapvormige beektalud geeft aan dat het uitgraven in verschillende fases is gebeurd. De behoefte aan water stroomafwaarts nam voortdurend toe. Door de beek te verdiepen werd de toevoer van water voor de papiermolens zeker gesteld.
Route:

 • Vervolg het pad rechtdoor tot vlak voor een T-splitsing.


Bosbessen veld

#Bosbessen veld
Naast de weg ligt op de helling een veld met bosbessen. Rode bosbessen - ook wel vossenbessen - en blauwe bosbessen staan hier door elkaar.
De eetbare zoete blauwe bosbessen zijn rijp in juli. In de herfst verliezen de planten hun blad. Wat overblijft, zijn de groene takjes, die de hele winter door te zien zijn.
De rode bosbessen zijn rijp in de herfst en ook eetbaar. Vanwege de wrange smaak liever niet rauw, maar bijvoorbeeld als compôte bij wildgerechten.
De rode bosbes heeft ook 's winters blad. De blaadjes zijn leerachtig.
Route:

 • Vervolg het hoofdpad rechtdoor onderlangs de helling tot het klaphek.


Doorwerthse heide

#Doorwerthse heide
Op de Westpunt van de Doorwerthse heide was er van oudsher een doorwaadbare plaats in de Heelsumse en Wolfhezerbeek. De doorgaande weg voor postkoetsen en vrachtvervoer met paard en wagen of ossenkar ging vanaf Ede hierlangs en via de Dalweg naar Heveadorp aan de Rijnoever. Bij Heveadorp is de helling vanaf de stuwwal door de Seelbeek uitgesleten en zo begaanbaar voor verkeer.
Op oude kaarten zijn deze handelswegen (Hessenwegen) ingetekend. Ook op luchtfoto's zijn deze karrensporen vaak nog duidelijk te zien.
Route:

 • Ga door het hek en loop langs de rand van het beekdal.


Meanderende beek

#Meanderende beek
Geniet tijdens uw wandeling van de meanderende beek, die zo dromerig tussen de weilanden doorstroom. Houtwallen met Elzen markeren de zeer natte plekken. De Stichting Sprengen en beken en het Waterschap Vallei en Eem (www.wve.nl) hebben met groep vrijwilligers de laatste jaren veel verbetering bij de Renkumse beken bereikt. Veel sprengen kregen de laatste jaren weer water.
Route:

 • Ga door het klaphek


Boerderij de Kabeljauw

#Boerderij de Kabeljauw
Bij de boerderij "de Kabeljauw" lagen eens twee papiermolens tegenover elkaar, beide hadden hun waterrad op deze Papiermolenbeek. Helaas zijn er geen restanten van deze papiermolens meer te vinden. De boerderij de Kabeljauw is gebouwd op de fundering van de noordelijke papiermolen. De naam komt van een lompenhandelaar uit Dordrecht, die de bouw van beide molens financierde om op die wijze lompen te kunnen verwerken tot papier. Pas later werd cellulose uit hout gebruikt om er papier van te maken. Al lange tijd wordt door de eigenaren het boerenbedrijf uitgeoefend. Werd er vroeger veel met hand gedaan, zoals het maaien van het gras in het natte beekdal, nu wordt er gewerkt met machines. Het werk op het land is minder zwaar geworden in de loop van de jaren.
Route:

 • Volg het brede zandpad met de beek rechts.
 • Loop door tot de splitsing met een pad over de beek.


Boerderij Kievitshoeve

#Boerderij Kievitshoeve
Boerderij Kievitshoeve behoort tot die bedrijven die in het beekdal en de omliggende gronden actief een bedrijf voeren. Men houdt voornamelijk koeien en jong vee. De maïsvelden zijn er om de mestoverschotten te benutten om kuilvoer voor de winterperiode voor de koeien te produceren.
Route:

 • Volg het pad met de beek rechts.


Landgoed De Kamp

#Landgoed De Kamp
Verplaatste restanten van het in het in de oorlog afgebrande hotel aan de Utrechtseweg bij de kruising bij Kievitsdel. Of zijn dit restanten van een bankje?
Route:

 • Volg het pad langs de beek, met de beek rechts.
 • Loop door tot de beek een meander naar rechts maakt.


Uitzicht beekdal

#Uitzicht beekdal
Uitzicht over het Heelsumsebeekdal en een hoeve. Uitzicht op het huis van het particulier landgoed De Kamp in de verte. Bloei van de Meidoorns en Dotterbloemen in het voorjaar. In de nazomer en herfst veel bessen die vogels aantrekken.
Route:

 • Loop door tot de vistrappen in de beek.


Vistrappen in de beek

#Vistrappen in de beek
Vistrappen in de beek. Op deze manier kan vis vanuit de Rijn een heel eind stroomopwaarts komen. Omdat op deze manier zuurstof in het water komt is dit goed voor het leefmilieu in de beek.
Route:

 • Loop door tot het pad met het hek.


Huis op de hoek

#Huis op de hoek
Huis op de hoek met karakteristieke rieten kap heet Opheem. Het is evenals de gebouwen op Landgoed de Kamp gebouwd in de Zuid-Veluwse Landhuis Stijl. Nu gerenoveerd.
Route:

 • Loop door het hek heen.
 • Vervolg het pad tot de T-splitsing bij de ingang van de papierfabriek.


Papierfabriek Schut

#Papierfabriek Schut
Bij de ingang van papierfabriek Schut staat achter het hek de oude kollergang, maalstenen voor het malen van houtvezels, de grondstof voor papier. De zware stenen maalden in vroeger jaren de grondstof voor het papier, eerst lompen, later hout. Papierfabriek Schut is in 1618 gestart als een van de vele kleine papierfabrieken op de Veluwe. In deze regio waren na verloop van tijd een 170 kleine papiermolens. Nu is Schut de enige overgebleven producent van speciale papiersoorten. De fabriek produceert tegenwoordig ca. 3000 ton papier per jaar.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl