#

Wandelen bij Vorden

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Wandelroute zicht
#Wandelroute in het kort
Maak al wandelend kennis met het dorp Wichmond en zijn laatste nieuwbouwwijk.
Midden tussen de landbouwpercelen staat een rondeel van Linden. Of ze er met een speciale bedoeling zijn neergezet is ons onbekend. Het is in elk geval een uiterst geschikte plek om even uit te rusten van de wandeling.
De wandeling loopt tussen de landbouwpercelen door, langs boerderijen, prachtige doorzichten in het achterhoekse coulisselandschap, heggen en houtwallen.
De St. Wilibrordus Kerk van Wichmond en Vierakker is niet voor niets in 2009 uitgeroepen tot mooiste kerk van Gelderland. De ligging naast de pastorie is prachtig en ook het interieur is de moeite van een bezoekje waard.
Wandelroute: Wandelroute zicht
Latitude: 52.0921786781142 Longitude: 6.25501780431903

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Ludgerusgebouw
Eindpunt: Ludgerusgebouw
Lengte: 5,1 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 23
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

Horeca:

Links:
Ludgerusgebouw

#Ludgerusgebouw
Het Ludgerusgebouw is ooit gebouwd als een school voor Wichmond. Daarna heeft het verschillende functies vervuld. Tegenwoordig heeft het een horecafunctie en is het het parochiehuis. Er is een gezellig koffiehuis in gevestigd. Je vind er de gemoedelijke sfeer van de Achterhoek en kunt er smullen van de plaatselijke lekkernijen.
Route:

 • Neem de Vierakkersestraatweg in zuidoostelijke richting. (Dit is met het Ludgerusgebouw links van de weg.)
 • Loop door tot je in de bebouwde kom van Wichmond op een kruising met de Baron van der Heijdenlaan bent.


Dorpsgezicht Wichmond

#Dorpsgezicht Wichmond
Hier in de Baron van der Heijdenlaan vind je welliswaar geen van de vele rijksmonumenten die Wichmond rijk is, maar wel een dorpsgezicht van Wichmond zoals dat ontstaan is in de jaren '60 van de twintigste eeuw. De winkels en later ook enkele voorzieningen zoals een geldautomaat zijn uit het straatbeeld verdwenen.
Een bezoek aan de fuchsia handelaar in de Baron van der Heijdenlaan is in de zomermaanden de moeite waard.
Route:

 • Volg de Baron van der Heijdenlaan en later de Hackforterweg tot je aan het einde van het dorp bent en rechts van de weg nieuwbouwwoningen ziet liggen.


Nieuwbouw huizen

#Nieuwbouw huizen
Hoewel de hele wijk aan de overkant van de brede sloot nieuwbouwhuizen zijn, hebben verschillende ervan ouderwetse stijlkenmerken. Hierdoor passen deze nieuwbouwhuizen beter in deze historische omgeving met veel coulisselandschap en een historische buitenplaats als Kasteel Hackfort.
Route:

 • Loop door tot je aan het einde van het dorp Wichmond bent en er direct na de huizen een paadje naar rechts afslaat.


Natuurlijk Bos

#Natuurlijk Bos
Natuurmonumenten wil hier een meer natuurlijk bosje krijgen. Verschillende bomen uit dit stuk bos worden omgezaagd, zodat er weer licht op de bodem van het bos valt. Andere soorten krijgen hierdoor een nieuwe kans om ook in het bos te groeien. Zodoende wordt de soortenrijkdom vergroot en lijkt het bos steeds meer op een natuurlijk bos.
Meer info vind je op het bordje van Natuurmonumenten dat erbij staat.
Route:

 • Neem het pad dat in zuidelijke richting langs de huizen naar de grote weg loopt.
 • Steek de grote weg over en sla aan de overkant links af en volg het paadje door de berm van de weg.
 • Volg het paadje door het bosje heen en over de landbouwgrond tot bij de boerderij.
 • Bij de boerderij links afslaan en doorlopen tot je voor de boerderij op de oprit uitkomt.


Modern boeren bedrijf

#Modern boeren bedrijf
In de verte zie je een modern boeren bedrijf liggen. Opvallend in vergelijking met de oude boerderijen rondom Kasteel Hackfort zijn de grote schuren voor de vele koeien. Efficiëntie en schaalvergroting hebben ook hier hun intrede gedaan. Toch maakt de boerderij een relatief schattige indruk in de enorme weidsheid van het door ruilverkaveling grootschalige landschap.
Route:

 • Loop door over de oprit tot je bij een asfaltweg uitkomt.
 • Sla hier links af en loop een klein stukje door tot de oprit van het huis.


Nieuwbouw huis

#Nieuwbouw huis
Achter het houten hek zie je een nieuwbouw woonhuis in de vorm van een oude saksische boerderij met wolfsdak. Op deze manier past nieuwbouw uitstekend in het landschap en versterkt het het regionale karakter.
Route:

 • Blijf de asfaltweg (Ockhorstweg) volgen tot je op een T-splitsing met de Riethuisweg uitkomt.
 • Sla rechts af op de T-splitsing en loop door tot een splitsing met een pad naar links.


Beukenlaan

#Beukenlaan
Langs de Riethuisweg is ooit een beukenlaan aangeplant. Dergelijke bomen geven een landgoed zoals Landgoed Hackfort een statig aanzien. In het voorjaar zorgen ze voor fris groen, in de zomer vind je koelte onder de bomen en in de herfst kleurt de laan prachtig geel en bruin.
Route:

 • Neem vanaf de T-splitsing het pad dat in noordelijke richting langs de rand van het weiland loopt.
 • Loop een klein stukje tot je rechts van het pad een goed zicht hebt op het weiland en de kikkerpoel die erin ligt.


Poel in weiland

#Poel in weiland
Hier in een weiland aan de Riethuisweg is een poel midden in het weiland gegraven. Doel is het creeëren van een leefgebied voor kikkers, padden en salamanders. Het water in de relatief ondiepe poel warmt in het voorjaar snel op, waardoor het een ideaal leefgebied voor kikkers en padden is. De kikkers en padden dienen op hun beurt weer als voedsel voor ooievaars en zilverreigers. Vogels die uit het Nederlandse landschap zijn verdwenen na de ruilverkaveling en bijbehorende drainage.
Route:

 • Loop verder over het pad.
 • Sla links af een pad het bos in.
 • Volg het pad door een aantal knikken tot je midden op de landbouwgrond bij een groep linden staat.


Lindenrondeel

#Lindenrondeel
Midden tussen de landbouwpercelen staat dit rondeel van linden. Linden bloeien in juni en de bloemen worden dan door bijen bestoven.
Lindes worden vaak ter ere van een feestelijke gebeurtenis aangeplant, denk maar aan de vele koningslinden in Nederland. Of dat hier ook het geval is, is ons onbekend. Aan de lindeboom wordt al sinds de oudheid een beschermende functie toegedicht. De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken. Ook later werd de lindeboom als 'goede boom' beschouwd. Huwelijken werden gesloten onder een linde.
Route:

 • Blijf het paadje volgen, tot je op een brug over een brede beek staat.


Brug over de Baakse Beek

#Brug over de Baakse Beek
Vanaf de brug over de Baaksebeek heb je een prachtig uitzicht over de beek en de omliggende weilanden. In de zomer bloeien de waterlelies in de beek en vliegen de libellen boven het water.
Route:

 • Loop verder over het pad parallel aan de asfaltweg, eerst door een bosje, later langs een weiland.
 • Loop door tot op de splitsing waar er van links een paadje vanaf een uitrit van een boerderij komt.


Rood-bont ijsselvee

#Rood-bont ijsselvee
Vanaf dit punt heb je een mooi uitzicht over de weilanden rondom Kasteel Hackfort. Ze zijn allemaal omsloten door een coulisse van groen. Als je geluk hebt, loopt er rood-bont ijsselvee in de weilanden. Deze rood-wit gevlekte koeien zijn een apart ras en waren kenmerkend voor de IJsseldelta. Zwart-witte koeien kwamen in deze steek tot 1950 bijna niet voor.
Route:

 • Neem vanaf de T-splitsing het paadje dat de grote weg oversteekt.
 • Volg aan de overkant van de weg de oprit richting de boerderij.
 • Loop langs de boerderij tot je bij de Rietberg uitkomt.


De Rietberg

#De Rietberg
Wie moe is geworden van het wandelen of zin heeft aan een versnapering is bij terras en rustplaats, de Rietberg, aan het juiste adres. De prijzen van de artikelen staan op een lijstje en het bedrag kan voldaan worden in een kluisje. Wij bevelen het boerderij-ijs bijzonder aan.
Route:

 • Volg het pad een als het tussen de bomen doorloopt.
 • Steek de beek over en blijf aan de overkant het pad volgen tot je bij een huis (rechts van het pad) uitkomt.


Bloemborder

#Bloemborder
Deze prachtige boerderij in de achtertuin van Kasteel Hackfort heeft een prachtige tuin rondom het huis. De borders zijn opgebouwd uit vaste planten met groepen van verschillende hoogte en kleur. Doordat de bloemen op verschillende tijden bloeien heeft de tuin het hele jaar door een kleurrijk aanzien. Vroeger had bijna elke boerderij zo'n mooie siertuin; de stekken van de vaste planten werden door de dames onderling geruild.
Route:

 • Loop door tot je links van het pad een kikkerpoel ziet liggen.


Kikkerpoel

#Kikkerpoel
De ooievaar en de zilverreiger waren in de laatste 50 jaar bijna volledig uit het landschap verdwenen. Sinds de ruilverkavelingen zijn veel (drink-)poelen (voor het vee) in het landschap verdwenen. De vogels maken nu weer een opmars, dat komt doordat hun voedselbronnen op veel plaatsen weer hersteld zijn door het aanleggen van speciale kikkerpoelen. Het stilstaande water van zo'n poel warmt in het voorjaar snel op en is een prima leefgebied voor de kikkers. Die hun hun beurt weer gegeten worden door de ooievaar en de zilverreiger. Sinds een jaar of twintig zijn deze soorten weer bezig aan een opmars en zijn ze vaker te zien in het Nederlandse landschap.
Route:

 • Loop door tot je bij de houtwal op een driesprong van paden uitkomt.


Groeisnelheid van de maïs

#Groeisnelheid van de maïs
Als je hier op de juiste tijd van het jaar bent, kun je zien dat de groeisnelheid en uiteindelijke grootte van de maïs beinvloed wordt door de schaduwen van de bomen. Aan de rand waar de bomen staan groeit de maïs minder hard en wordt het uiteindelijk minder hoog. Maïs is namelijk een warmte minnende plant en in de schaduw is de bodem enkele graden kouder. Het coulisselandschap is dus niet het meest economisch gunstige landschap voor de opbrengst van de landbouwgewassen.
Route:

 • Sla rechts af en loop een paar meter langs de houtwal.


Uitzicht over de akker

#Uitzicht over de akker
Vanaf het bankje in de bosrand heb je een groot deel van het jaar een prachtig uitzicht over de akkers richting een boerderij. Tussen de landbouwpercelen zijn nog steeds coulissen van eiken aanwezig. Deze eikenlanen verdelen het weidse agrarische landschap in knusse ruimten en geven zo af en toe spannende doorzichten op de omgeving. Dit historische landschap is gespaard gebleven bij de ruilverkaveling in het midden van de twintigste eeuw.
Route:

 • Volg het pad langs de houtwal tussen de percelen.
 • Ga rechts om het huis heen.
 • Sla rechts af en volg het pad langs de landbouwgrond (links) en de heg (rechts van het pad) tot ongeveer halverwege de heg.


Heggenlandschap

#Heggenlandschap
Op deze plaats is een aantal jaren geleden tussen de landbouwpercelen een heg aangeplant. Er groeien struiken in als sleedoorn, meidoorn, Gelderse roos en wilde roos. Ook groeit er heggerank doorheen met kleine witte boempjes in het voorjaar en giftige rode besjes in het najaar. In de heg vinden verschillende soorten vogels een beschutte broedplaats. Ook lopen er allerlei spinnetjes en andere insecten door de heg, die weer het voedsel vormen voor dezelfde vogels als die in de heg broeden.
Route:

 • Loop door tot je op een brug over de Baaksche Beek staat.


Stuw

#Stuw
Het water in de Baakse beek wordt op diverse plaatsen gestuwd. Zo blijft de waterstand het hele jaar door op min of meer hetzelfde voldoende hoge pijl en is het land het hele jaar door voldoende nat voor de landbouw.
Route:

 • Loop een klein eindje verder tot iets voorbij het einde van de brug.


Populieren

#Populieren
Langs het pad staat een populier. Populieren zijn beroemd omdat ze ratelen in de wind. Dit komt doordat de blaadjes vast aan de boom zitten met een plat steeltje dat gemakkelijk heen en weer beweegt. Op de grond of aan de boom kun je deze blaadjes vinden en het steeltje zelf bekijken.
Route:

 • Loop nog een klein eindje door langs de rand van de landbouwgrond, tot je ongeveer halverwege het perceel bent.


Bosranden langs de akker

#Bosranden langs de akker
De bosranden langs deze akker zijn gevuld met een rijk scala aan planten. Zo vind je er bramen, frambozen en andere soorten die je veel aantreft langs de rand van akkers. Maar ook vind je hier hop, kamperfoelie, wikke en andere opmerkelijke planten.
Route:

 • Loop door waar het pad het bos ingaat.
 • Loop door tot je op een T-splitsing uitkomt.


Gemengd loofbos

#Gemengd loofbos
Rond dit knooppunt staat een bos van verschillende soorten loofbomen. Loofbomen zijn bomen die hun blad in de winter verliezen. Rondom het knooppunt groeien verschillende soorten loofbomen door elkaar heen; een gemengd loofbos dus. In een gemengd loofbos vind je een grote diversiteit aan zangvogeltjes die vooral van maart tot mei zingen.
Route:

 • Neem het zandpad in zuidwestelijke richting. (Dit is met het pad dat achter het hek het bos in gaat aan je linker hand.)
 • Het pad gaat over in een buekenlaan.
 • Loop door tot je op een parkeerplaats bij het Ludgeriusgebouw uitkomt.


Parkeerplaats Ludgerusgebouw

#Parkeerplaats Ludgerusgebouw
Aan het eind van een beukenlaan ligt de parkeerplaats van het Ludgerusgebouw, startpunt voor vele wandelingen. Zo'n beukenlaantje geeft een landgoed zoals dat te vinden is rondom Kasteel Hackfort een statig aanzien.
Route:

 • Loop over de parkeerplaats naar de grote weg.
 • Loop op de splitsing bij de grote weg richting de kerk en bijgebouwen.
 • Loop door tot je de kerk goed kunt bekijken.


Sint Willibrordus

#Sint Willibrordus
De Sint Willibrordus is de Katholieke kerk gebouwd in 1870. Naast de schitterende ligging is ook het interieur van de kerk het bekijken waard. De kerk is door de NCRV uitgeroepen tot de mooiste kerk van Gelderland. Het interieur is sinds de oplevering van de kerk vrijwel onveranderd gebleven. Originele altaren, glas in lood ramen en muurschilderingen zijn te bewonderen. Op de vloer van de kerk vind je de zeven hoofdzonden afgebeeld: hoogmoed (adelaar), onkuisheid (kikker), onmatigheid (zwijn), traagheid (slak), gramschap (egel), hebzucht (vos), nijd (wolf). Door in de kerk over de vloer te lopen vertrappen de gelovigen hun zonden als het ware. Op de acht kroonluchters van de kerk staan de acht zaligheden afgebeeld. Naast de kerk is de pastorie te vinden, deze heeft een andere functie gekregen en is niet toegankelijk voor het publiek. Meer informatie: www.demooistekerk.nl.
Route:

 • Draai om en loop terug naar de splitsing bij het Ludgeriusgebouw.


Ludgerusgebouw

#Ludgerusgebouw
Het Ludgerusgebouw is ooit gebouwd als een school voor Wichmond. Daarna heeft het verschillende functies vervuld. Tegenwoordig heeft het een horecafunctie en is het het parochiehuis. Er is een gezellig koffiehuis in gevestigd. Je vind er de gemoedelijke sfeer van de Achterhoek en kunt er smullen van de plaatselijke lekkernijen.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl